settings icon
share icon
ప్రశ్న

సాధారణ వెల్లడి, ప్రత్యేక వెల్లడి అంటే ఏమిటి?

జవాబు


సాధారణ వెల్లడి, ప్రత్యేక వెల్లడి మానవాళికి తనను తాను వెల్లడించడానికి దేవుడు ఎంచుకున్న రెండు మార్గాలు. సాధారణ ద్యోతకం ప్రకృతి ద్వారా దేవుని గురించి తెలుసుకోగల సాధారణ సత్యాలను సూచిస్తుంది. ప్రత్యేక వెల్లడి అతీంద్రియ ద్వారా దేవుని గురించి తెలుసుకోగలిగే మరింత నిర్దిష్ట సత్యాలను సూచిస్తుంది.

సాధారణ వెల్లడి సంబంధించి, కీర్తన 19:1-4 ఇలా ప్రకటిస్తుంది, “ఆకాశములు దేవుని మహిమను వివరించుచున్నవి అంతరిక్షము ఆయన చేతిపనిని ప్రచురపరచుచున్నది. పగటికి పగలు బోధచేయుచున్నది. రాత్రికి రాత్రి జ్ఞానము తెలుపుచున్నది. వాటికి భాషలేదు మాటలులేవు వాటి స్వరము వినబడదు. వాటి కొలనూలు భూమియందంతట వ్యాపించి యున్నది లోకదిగంతములవరకు వాటి ప్రకటనలు బయలువెళ్లుచున్నవి వాటిలో ఆయన సూర్యునికి గుడారము వేసెను. ” ఈ ప్రకరణం ప్రకారం, విశ్వాన్ని గమనించడం ద్వారా దేవుని ఉనికి మరియు శక్తిని స్పష్టంగా చూడవచ్చు. సృష్టి యొక్క క్రమం, సంక్లిష్టత మరియు అద్భుతం శక్తివంతమైన మరియు అద్భుతమైన సృష్టికర్త యొక్క ఉనికిని తెలియజేస్తుంది.

సాధారణ వెల్లడి రోమీయులుకు 1:20 లో కూడా బోధించబడింది, “ఎందుకంటే ప్రపంచాన్ని సృష్టించినప్పటి నుండి దేవుని అదృశ్య లక్షణాలు-ఆయన శాశ్వతమైన శక్తి మరియు దైవిక స్వభావం-స్పష్టంగా కనిపించాయి, తయారు చేయబడిన వాటి నుండి అర్థం చేసుకోబడ్డాయి, తద్వారా పురుషులు క్షమించరు. ” 19 వ కీర్తన వలె, దేవుని శాశ్వతమైన శక్తి మరియు దైవిక స్వభావం తయారు చేయబడిన వాటి నుండి “స్పష్టంగా చూడవచ్చు” మరియు “అర్థం చేసుకోబడ్డాయి” అని రోమీయులుకు 1:20 బోధిస్తుంది మరియు ఈ వాస్తవాలను తిరస్కరించడానికి ఎటువంటి అవసరం లేదు. ఈ గ్రంథాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని, సాధారణ ద్యోతకం యొక్క పని నిర్వచనం “ప్రజలందరికీ, అన్ని సమయాల్లో, మరియు దేవుడు ఉన్నాడని మరియు అతను తెలివైనవాడు, శక్తివంతుడు మరియు అతీంద్రియమని నిరూపించే అన్ని ప్రదేశాలలో దేవుని ద్యోతకం.”

అద్భుత మార్గాల ద్వారా తనను తాను వెల్లడించడానికి దేవుడు ఎలా ఎంచుకున్నాడో ప్రత్యేక వెల్లడి. ప్రత్యేక వెల్లడిలో దేవుని భౌతిక ప్రదర్శనలు, కలలు, దర్శనాలు, దేవుని వ్రాతపూర్వక వాక్యం మరియు ముఖ్యంగా యేసుక్రీస్తు ఉన్నాయి. దేవుడు భౌతిక రూపంలో చాలాసార్లు కనిపించాడని బైబిలు నమోదు చేస్తుంది (ఆదికాండము 3:8, 18:1; నిర్గమకాండము 3:1-4, 34:5-7), మరియు దేవుడు కలల ద్వారా ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నట్లు బైబిల్ నమోదు చేస్తుంది (ఆదికాండము 28:12, 37: 5; 1 రాజులు 3:5; దానియేలు 2) మరియు దర్శనాలు (ఆదికాండము 15:1; యెహెజ్కేలు 8:3-4; దానియేలు 7; 2 కొరింథీయులు 12:1-7).

భగవంతుని బహిర్గతం చేయడంలో ప్రాధమిక ప్రాముఖ్యత ఆయన వాక్యం, బైబిలు, ఇది ఒక ప్రత్యేక ద్యోతకం. దేవుడు తన సందేశాన్ని మానవాళికి సరిగ్గా రికార్డ్ చేయమని స్క్రిప్చర్ రచయితలను అద్భుతంగా మార్గనిర్దేశం చేశాడు, అదే సమయంలో వారి స్వంత శైలులు మరియు వ్యక్తిత్వాలను ఉపయోగిస్తున్నాడు. దేవుని వాక్యం జీవించి చురుకుగా ఉంది (హెబ్రీయులు 4:12). దేవుని వాక్యం ప్రేరణ పొందింది, లాభదాయకం మరియు సరిపోతుంది (2 తిమోతి 3:16-17). మౌఖిక సంప్రదాయం యొక్క సరికాని మరియు విశ్వసనీయతను ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి దేవుడు అతని గురించి సత్యాన్ని వ్రాతపూర్వక రూపంలో నమోదు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. మనిషి కలలు, దర్శనాలను తప్పుగా అర్ధం చేసుకోవచ్చని ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు. మానవాళి తన గురించి తెలుసుకోవలసిన ప్రతిదాన్ని, అతను ఏమి ఆశిస్తున్నాడో మరియు బైబిల్లో మనకోసం ఏమి చేశాడో దేవుడు వెల్లడించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

ప్రత్యేక వెల్లడి యొక్క అంతిమ రూపం యేసుక్రీస్తు వ్యక్తి. దేవుడు మానవుడయ్యాడు (యోహాను 1:1, 14). హెబ్రీయులు 1:1-3 దీనిని ఉత్తమంగా సంక్షిప్తీకరిస్తుంది, “పూర్వకాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను ప్రవక్తలద్వారా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు౹ 2ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాటలాడెను. ఆయన ఆ కుమారుని సమస్తమునకును వారసునిగా నియమించెను. ఆయన ద్వారా ప్రపంచములను నిర్మించెను. ఆయన దేవుని మహిమయొక్క తేజస్సును, ఆయన తత్వముయొక్క మూర్తి మంతమునైయుండి, తన మహత్తుగల మాటచేత సమస్తమును నిర్వహించుచు, పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి, దేవదూతలకంటె ఎంత శ్రేప్ఠమైన నామము పొందెనో వారికంటె అంత శ్రేష్ఠుడై, ఉన్నత లోకమందు మహామహుడగు దేవుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండెను. " యేసు క్రీస్తు వ్యక్తిలో, మనతో గుర్తించడానికి, మనకు ఒక ఉదాహరణను, మనకు నేర్పడానికి, మనకు తనను తాను వెల్లడించడానికి, మరియు, ముఖ్యంగా, మరణంలో తనను తాను అర్పించుకోవడం ద్వారా మనకు మోక్షాన్ని అందించడానికి దేవుడు మానవుడయ్యాడు. సిలువపై (ఫిలిప్పీయులు 2:6-8). యేసుక్రీస్తు దేవుని నుండి వచ్చిన అంతిమ “ప్రత్యేక వెల్లడి”.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

సాధారణ వెల్లడి, ప్రత్యేక వెల్లడి అంటే ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries