settings icon
share icon
ప్రశ్న

దేవుని పూర్తి కవచం ఏమిటి?

జవాబు


“దేవుని పూర్తి కవచం” అనే పదం ఎఫెసీయులకు 6:13-17 నుండి వచ్చింది: “అందుచేతను మీరు ఆపద్దినమందు వారిని ఎదిరించుటకును, సమస్తము నెరవేర్చినవారై నిలువబడుటకును శక్తిమంతులగునట్లు, దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి, ఏలాగనగా మీ నడుమునకు సత్యమను దట్టి కట్టుకొని నీతియను మైమరువు తొడుగుకొని, పాదములకు సమాధాన సువార్తవలననైన సిద్ధమనస్సను జోడుతొడుగుకొని నిలువబడుడి. ఇవన్నియుగాక విశ్వాసమను డాలు పట్టుకొనుడి; దానితో మీరు దుష్టుని అగ్నిబాణములన్నిటిని ఆర్పుటకు శక్తిమంతులవుదురు. మరియు రక్షణయను శిరస్త్రాణమును, దేవుని వాక్యమను ఆత్మఖడ్గమును ధరించుకొనుడి. ”

సాతానుతో వివాదం ఆధ్యాత్మికం అని ఎఫెసీయులకు 6:12 స్పష్టంగా సూచిస్తుంది, అందువల్ల అతనికి మరియు అతని సేవకులకు వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి స్పష్టమైన ఆయుధాలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించలేరు. సాతాను ఉపయోగించే నిర్దిష్ట వ్యూహాల జాబితా మాకు ఇవ్వబడలేదు. ఏది ఏమయినప్పటికీ, మేము అన్ని సూచనలను నమ్మకంగా పాటిస్తే, మనం నిలబడగలుగుతాము మరియు సాతాను యొక్క వ్యూహంతో సంబంధం లేకుండా మనకు విజయం లభిస్తుంది.

మన కవచం యొక్క మొదటి అంశం నిజం (వచనం 14). సాతాను “అబద్ధాల పితామహుడు” (యోహాను 8:44) అని చెప్పబడినందున ఇది అర్థం చేసుకోవడం సులభం. భగవంతుడు అసహ్యంగా భావించే విషయాల జాబితాలో మోసం ఎక్కువ. "అబద్ధపు నాలుక" అతను "అతనికి అసహ్యకరమైనది" అని వివరించే వాటిలో ఒకటి (సామెతలు 6:16-17). అందువల్ల మన స్వంత పవిత్రీకరణ మరియు విమోచన కోసం, అలాగే మనం సాక్ష్యమిచ్చేవారి ప్రయోజనం కోసం సత్యాన్ని ధరించమని మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాము.

14 వ వచనంలో, ధర్మం యొక్క వక్షోజాలను ధరించమని మనకు చెప్పబడింది. ఒక రొమ్ము పలక ఒక యోధుని యొక్క ముఖ్యమైన అవయవాలను దెబ్బల నుండి కాపాడింది, అది ప్రాణాంతకం. ఈ ధర్మం మనుష్యులు చేసిన ధర్మానికి సంబంధించిన పనులు కాదు. బదులుగా, ఇది క్రీస్తు ధర్మం, ఇది దేవునిచే సూచించబడినది, విశ్వాసం ద్వారా పొందింది, ఇది సాతాను ఆరోపణలు మరియు ఆరోపణలకు వ్యతిరేకంగా మన హృదయాలను కాపాడుతుంది మరియు అతని దాడుల నుండి మన అంతరంగికతను కాపాడుతుంది.

15 వ వచనం ఆధ్యాత్మిక సంఘర్షణకు పాదాల తయారీ గురించి మాట్లాడుతుంది. యుద్ధంలో, కొన్నిసార్లు శత్రువు సైనికుల మార్గంలో ప్రమాదకరమైన అడ్డంకులను ఉంచుతాడు. శాంతి సువార్తను పాదరక్షలుగా తయారుచేసే ఆలోచన, సాతాను భూభాగంలోకి ప్రవేశించాల్సిన అవసరం ఏమిటో సూచిస్తుంది, ఉచ్చులు ఉంటాయని తెలుసు, క్రీస్తుకు ఆత్మలను గెలవడానికి దయ యొక్క సందేశంతో చాలా అవసరం. సువార్త ప్రచారం ఆపడానికి సాతానుకు అనేక అడ్డంకులు ఉన్నాయి.

16 వ వచనంలో మాట్లాడే విశ్వాసం యొక్క కవచం దేవుని విశ్వాసం మరియు అతని వాక్యం గురించి సాతాను సందేహాన్ని విత్తడం నిరుపయోగంగా చేస్తుంది. మన విశ్వాసం-వీటిలో క్రీస్తు “రచయిత మరియు పరిపూర్ణుడు” (హెబ్రీయులు 12:2) - బంగారు కవచం లాంటిది, విలువైనది, దృడమైనది, గణనీయమైనది.

17 వ వచనంలోని రక్షణనికి శిరస్త్రాణం తలకు రక్షణ, శరీరంలోని కీలకమైన భాగాన్ని ఆచరణీయంగా ఉంచుతుంది. మన ఆలోచనా విధానానికి పరిరక్షణ అవసరమని మేము చెప్పగలం. తల అనేది మనస్సు యొక్క ఆసనం, ఇది నిత్యజీవానికి సువార్త నిరీక్షణను పట్టుకున్నప్పుడు, తప్పుడు సిద్ధాంతాన్ని అందుకోదు లేదా సాతాను యొక్క ప్రలోభాలకు దారి తీస్తుంది. రక్షింపబడని వ్యక్తికి తప్పుడు సిద్ధాంతం దెబ్బలను నివారించాలనే ఆశ లేదు, ఎందుకంటే అతను రక్షణానికి శిరస్త్రాణం లేకుండానే ఉన్నాడు మరియు అతని మనస్సు ఆధ్యాత్మిక సత్యం, ఆధ్యాత్మిక వంచన మధ్య వివేచనను కలిగి ఉండదు.

17వ వచనం ఆత్మ కత్తి అర్ధాన్ని వివరిస్తుంది-ఇది దేవుని వాక్యం. ఆధ్యాత్మిక కవచం అన్ని ఇతర భాగాలు ప్రకృతిలో రక్షణాత్మకమైనవి అయితే, దేవుని కవచంలో ఆత్మ యొక్క కత్తి మాత్రమే ప్రమాదకర ఆయుధం. ఇది దేవుని వాక్యం యొక్క పవిత్రత మరియు శక్తి గురించి మాట్లాడుతుంది. గొప్ప ఆధ్యాత్మిక ఆయుధం సంభావ్యమైనది కాదు. ఎడారిలో యేసు ప్రలోభాలలో, దేవుని వాక్యం ఎల్లప్పుడూ సాతానుకు అతని శక్తివంతమైన ప్రతిస్పందన. అదే పదం మనకు లభించడం ఎంత ఆశీర్వాదం!

18వ వచనంలో, దేవుని పూర్తి కవచాన్ని ధరించడంతో పాటు ఆత్మలో (అంటే క్రీస్తు మనస్సుతో, ఆయన హృదయంతో మరియు ఆయన ప్రాధాన్యతలతో) ప్రార్థించమని మనకు చెప్పబడింది. మేము ప్రార్థనను విస్మరించలేము, ఎందుకంటే మనం దేవుని నుండి ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని పొందుతాము. ప్రార్థన లేకుండా, దేవునిపై ఆధారపడకుండా, ఆధ్యాత్మిక యుద్ధంలో మన ప్రయత్నాలు ఖాళీగా మరియు వ్యర్థమైనవి. దేవుని పూర్తి కవచం-సత్యం, ధర్మం, సువార్త, విశ్వాసం, మోక్షం, దేవుని వాక్యం, ప్రార్థన-దేవుడు మనకు ఇచ్చిన సాధనాలు, దీని ద్వారా మనం ఆధ్యాత్మికంగా విజయం సాధించగలము, సాతాను దాడులను, ప్రలోభాలను అధిగమిస్తాము.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

దేవుని పూర్తి కవచం ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries