settings icon
share icon
ప్రశ్న

దేవుడు మనకు నాలుగు సువార్తలను ఎందుకు ఇచ్చాడు?

జవాబు


దేవుడు కేవలం ఒకదానికి బదులుగా నాలుగు సువార్తలను ఇవ్వడానికి కొన్ని కారణాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

1) క్రీస్తు గురించి మరింత పూర్తి చిత్రాన్ని ఇవ్వడానికి. మొత్తం బైబిల్ దేవునిచే ప్రేరేపించబడినది (2 తిమోతి 3:16), ఆయన తన రచనల ద్వారా తన ప్రయోజనాలను నెరవేర్చడానికి వివిధ నేపథ్యాలు మరియు వ్యక్తిత్వాలతో కూడిన మానవ రచయితలను ఉపయోగించాడు. ప్రతి సువార్త రచయితలకు ఆయన సువార్త వెనుక ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశ్యం ఉంది మరియు ఆ ప్రయోజనాలను నిర్వర్తించడంలో, ప్రతి ఒక్కరూ యేసుక్రీస్తు వ్యక్తి, పరిచర్య విభిన్న అంశాలను నొక్కి చెప్పారు.

మత్తయి ఒక హీబ్రూ ప్రేక్షకులకు వ్రాస్తున్నాడు, యేసు వంశవృక్షం, పాత నిబంధన ప్రవచనాల నెరవేర్పు నుండి అతను దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మెస్సీయ అని చూపించడం, అందువలన నమ్మాలి. మత్తయి ప్రాముఖ్యత యేసు వాగ్దానం ఇశ్రాయేలు సింహాసనంపై ఎప్పటికీ కూర్చునే “దావీదు కుమారుడు” రాజు (మత్తయి 9:27; 21: 9).

బర్నబాస్ బంధువు మార్కు (కొలొస్సయులు 4:10) క్రీస్తు జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలకు ప్రత్యక్ష సాక్షి మరియు అపొస్తలుడైన పేతురు స్నేహితుడు. యూదు పాఠకులకు ముఖ్యమైన విషయాలను (వంశవృక్షాలు, క్రీస్తు తన నాటి యూదు నాయకులతో వివాదాలు, పాత నిబంధన గురించి తరచుగా సూచనలు మొదలైనవి) చేర్చకపోవటం ద్వారా మార్కు అన్యజనుల ప్రేక్షకుల కోసం వ్రాసాడు. మార్కు క్రీస్తును బాధపడే సేవకుడిగా నొక్కిచెప్పాడు, సేవ చేయబడలేదు, కానీ సేవ చేసి అతని జీవితాన్ని చాలా మందికి విమోచన క్రయధనంగా ఇచ్చాడు (మార్కు 10:45).

లూకా, “ప్రియమైన వైద్యుడు” (కొలొస్సయులు 4:14 ), సువార్తికుడు, అపొస్తలుడైన పౌలు సహచరుడు, లూకా సువార్త మరియు అపొస్తలుల కార్యాలు రెండూ రాశారు. క్రొత్త నిబంధన ఏకైక అన్యజనుల రచయిత లూకా. తన రచనలను వంశావళి, చారిత్రక అధ్యయనాలలో ఉపయోగించిన వారు ఆయనను చాలా కాలంగా శ్రద్ధగల పెద్ద చరిత్రకారుడిగా అంగీకరించారు. ప్రత్యక్ష సాక్షులుగా ఉన్న వారి నివేదికల ఆధారంగా క్రీస్తు జీవితాన్ని క్రమబద్ధంగా వ్రాయడం తన ఉద్దేశం అని ఒక చరిత్రకారుడిగా ఆయన పేర్కొన్నాడు (లూకా 1: 1-4). ఆయన ప్రత్యేకంగా థియోఫిలస్ ప్రయోజనం కోసం వ్రాసాడు, స్పష్టంగా కొంత ఎత్తులో ఉన్న అన్యజనుడు, ఆయన సువార్త అన్యజనుల ప్రేక్షకులను దృష్టిలో ఉంచుకొని, మరియు క్రైస్తవుని విశ్వాసం చారిత్రాత్మకంగా నమ్మదగిన మరియు ధృవీకరించదగిన సంఘటనల మీద ఆధారపడి ఉందని చూపించడమే. లూకా తరచుగా క్రీస్తును "మనుష్యకుమారుడు" అని సూచిస్తాడు, అతని మానవత్వాన్ని నొక్కిచెప్పాడు మరియు ఇతర సువార్త వృత్తాంతాలలో కనిపించని అనేక వివరాలను పంచుకుంటాడు.

యోహాను సువార్త అపొస్తలుడైన యోహాను రాసిన సువార్త మిగతా మూడు సువార్తలకు భిన్నంగా ఉంది, క్రీస్తు వ్యక్తికి మరియు విశ్వాసం అర్ధానికి సంబంధించి చాలా వేదాంత విషయాలను కలిగి ఉంది. మత్తయి, మార్కు, లూకాను "సినోప్టిక్ సువార్తలు" అని పిలుస్తారు, ఎందుకంటే వాటి సారూప్య శైలి, విషయం,మరియు వారు క్రీస్తు జీవితానికి సారాంశం ఇస్తారు. యోహాను సువార్త యేసు పుట్టుకతో లేదా భూసంబంధమైన పరిచర్యతో కాకుండా దేవుని కుమారుడు మనిషి కావడానికి ముందే అతని కార్యకలాపాలు మరియు లక్షణాలతో ప్రారంభమవుతుంది (యోహాను 1:14). యోహాను సువార్త క్రీస్తు దేవతను నొక్కి చెబుతుంది, “వాక్యము దేవుడు” (యోహాను 1: 1), “ప్రపంచ రక్షకుడు” (యోహాను 4:42), “కుమారుడు దేవుని ”(పదేపదే వాడతారు), మరియు“ ప్రభువు మరియు ... దేవుడు ”(యోహాను 20:28). యోహాను సువార్తలో, యేసు అనేక "నేను" ప్రకటనలతో తన దేవతను ధృవీకరించాడు; వాటిలో చాలా ముఖ్యమైనది యోహాను 8:58, దీనిలో “... అబ్రాహాముకు ముందు నేను ఉన్నాను” (నిర్గమకాండము 3: 13-14 తో పోల్చండి). యేసు మానవాళి వాస్తవాన్ని కూడా యోహాను నొక్కిచెప్పాడు, క్రీస్తు మానవత్వాన్ని విశ్వసించని జ్ఞానవాదులు తన రోజులోని ఒక మతంలో లోపాన్ని చూపించాలని కోరుకున్నారు. యోహాను సువార్త వ్రాయడానికి తన మొత్తం ఉద్దేశ్యాన్ని వివరిస్తుంది: “యేసు తన శిష్యుల సమక్షంలో మరెన్నో అద్భుత సంకేతాలను చేసాడు, అవి ఈ పుస్తకంలో నమోదు చేయబడలేదు. యేసు క్రీస్తు, దేవుని కుమారుడని మీరు విశ్వసించేలా మరియు నమ్మడం ద్వారా ఆయన పేరు మీద మీకు జీవనం లభించేలా ఇవి వ్రాయబడ్డాయి ”(యోహాను 20: 30-31).

ఈ విధంగా, క్రీస్తు గురించి నాలుగు విభిన్నమైన మరియు సమానమైన ఖచ్చితమైన వృత్తాంతాలను కలిగి ఉండటంలో, ఆయన వ్యక్తి, పరిచర్య యొక్క విభిన్న అంశాలు తెలుస్తాయి. ప్రతి ఖాతా వర్ణనకు మించిన ఈ వ్యక్తి పూర్తి చిత్రాన్ని రూపొందించడానికి కలిసి అల్లిన వస్త్రంలో వేర్వేరు రంగుల ధరం లాగా మారుతుంది. యేసుక్రీస్తు గురించిన ప్రతి విషయాన్ని మనం ఎప్పటికీ పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేము (యోహాను 20:30), నాలుగు సువార్తల ద్వారా ఆయన ఎవరో మరియు ఆయన మనకోసం ఏమి చేశాడో మెచ్చుకోవటానికి ఆయన గురించి మనకు తెలుసు.

2) వారి ఖాతాల నిజాయితీని నిష్పాక్షికంగా ధృవీకరించడానికి మాకు వీలు కల్పించడం. ఒక ప్రత్యక్ష సాక్షి సాక్ష్యం ఆధారంగా ఒక వ్యక్తిపై న్యాయస్థానంలో తీర్పు ఇవ్వరాదని, కాని కనీస సంఖ్యగా రెండు లేదా మూడు అవసరమని బైబిల్ ప్రారంభ కాలం నుండి పేర్కొంది (ద్వితీయోపదేశకాండము 19:15). అయినప్పటికీ, యేసు క్రీస్తు యొక్క వ్యక్తి మరియు భూసంబంధమైన పరిచర్య యొక్క విభిన్న వృత్తాంతాలు కలిగివుండటం, ఆయన గురించి మనకు ఉన్న సమాచారం యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని అంచనా వేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

న్యాయస్థానంలో నమ్మదగిన సాక్ష్యాలను కలిగి ఉన్న దానిపై బాగా తెలిసిన మరియు అంగీకరించబడిన అధికారం సైమన్ గ్రీన్లీఫ్, నాలుగు సువార్తలను చట్టపరమైన కోణం నుండి పరిశీలించారు. నాలుగు సువార్తలలో ఇచ్చిన ప్రత్యక్ష సాక్షుల ఖాతాల రకం-అంగీకరిస్తుంది, కాని ప్రతి రచయిత ఇతరుల నుండి భిన్నమైన వివరాలను వదిలివేయడం లేదా జోడించడం ఎంచుకోవడం-విశ్వసనీయమైన, స్వతంత్ర వనరులకు విలక్షణమైనదని న్యాయస్థానంలో అంగీకరించబడుతుంది. బలమైన సాక్ష్యం. సువార్తలలో ఒకే కోణం నుండి వ్రాసిన అదే వివరాలతో సరిగ్గా అదే సమాచారం ఉంటే, అది వారి రచనలను రూపొందించడానికి రచయితలు “వారి కథలను సూటిగా పొందడానికి” ముందే ఒకచోట చేరిన సమయాన్ని సూచిస్తుంది. నమ్మదగినదిగా అనిపిస్తుంది. సువార్తల మధ్య తేడాలు, మొదటి పరీక్షలో వివరాల యొక్క స్పష్టమైన వైరుధ్యాలు కూడా రచనల యొక్క స్వతంత్ర స్వభావంతో మాట్లాడతాయి. ఈ విధంగా, నాలుగు సువార్త వృత్తాంతాల యొక్క స్వతంత్ర స్వభావం, వారి సమాచారంలో అంగీకరిస్తున్నప్పటికీ, దృక్పథం, వివరాల మొత్తం మరియు ఏ సంఘటనలు నమోదు చేయబడ్డాయి అనేవి భిన్నంగా ఉన్నాయి, సువార్తలలో సమర్పించబడిన క్రీస్తు జీవితం మరియు పరిచర్య గురించి మనకు ఉన్న రికార్డు వాస్తవమైనదని మరియు నమ్మదగినది.

3) శ్రద్ధ చూపేవారికి ప్రతిఫలమివ్వడానికి. ప్రతి సువార్త యొక్క వ్యక్తిగత అధ్యయనం ద్వారా చాలా పొందవచ్చు. యేసు పరిచర్య యొక్క నిర్దిష్ట సంఘటనల యొక్క విభిన్న వృత్తాంతాలను పోల్చడం మరియు విరుద్ధంగా చేయడం ద్వారా ఇంకా ఎక్కువ పొందవచ్చు. ఉదాహరణకు, మత్తయి 14 లో 5000 మందికి ఆహారం ఇవ్వడం మరియు యేసు నీటి మీద నడుస్తున్నట్లు మనకు వివరించబడింది. మత్తయి 14: 22 లో, “యేసు శిష్యులను పడవలో ఎక్కించి, తన ముందు ఉన్న మరొక వైపుకు వెళ్ళేలా చేసాడు, అతను జనాన్ని తొలగించాడు.” ఆయన ఎందుకు ఇలా చేసాడు? మత్తయి ఖాతాలో స్పష్టమైన కారణం లేదు. మేము దానిని మార్కు 6 లోని వృత్తాంతంతో కలిపినప్పుడు, శిష్యులు దెయ్యాలను తరిమికొట్టడం మరియు ప్రజలను స్వస్థపరచడం నుండి తిరిగి వచ్చారని ఆయన చూశాడు. కానీ వారు “పెద్ద తలలతో” తిరిగి వచ్చారు, తమ స్థలాన్ని మరచిపోయి ఆయనకు బోధించడానికి ఇప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నారు (మత్తయి 14:15). కాబట్టి, గలిలయ సముద్రం యొక్క అవతలి వైపుకు వెళ్ళడానికి సాయంత్రం వారిని పంపించడంలో, యేసు వారికి రెండు విషయాలు వెల్లడించాడు. ఉదయాన్నే వరకు వారు తమ స్వయం ప్రతిపత్తిలో గాలి మరియు తరంగాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నప్పుడు (మార్కు 6: 48-50), వారు చూడటం ప్రారంభిస్తారు 1) వారు తమ సొంత సామర్థ్యంతో దేవునికి ఏమీ సాధించలేరు మరియు 2) వారు ఆయనను పిలిచి ఆయన శక్తిపై ఆధారపడి జీవించినట్లయితే ఏమీ అసాధ్యం. దేవుని వాక్యము యొక్క శ్రద్ధగల విద్యార్థికి ఇలాంటి “ఆభరణాలు” ఉన్న అనేక భాగాలు ఉన్నాయి, అతను గ్రంథాన్ని గ్రంథంతో పోల్చడానికి సమయం తీసుకుంటాడు.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

దేవుడు మనకు నాలుగు సువార్తలను ఎందుకు ఇచ్చాడు?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries