settings icon
share icon
ప్రశ్న

చాలా మంది క్రైస్తవ సువార్త నాయకులు కుంభకోణాలలో ఎందుకు చిక్కుకున్నారు?

జవాబు


మొదట, “చాలా” ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే చాల మందకి మంచి గుణం లేదు అని ఎత్తి చూపడం ముఖ్యం. చాలా మంది క్రైస్తవ సువార్త నాయకులు కుంభకోణాలలో చిక్కుకున్నట్లు అనిపించవచ్చు, కానీ ఇటువంటి కుంభకోణాలు ఇవ్వబడిన అధిక శ్రద్ధ దీనికి కారణం. వేలాది మంది క్రైస్తవ సువార్త నాయకులు, పాస్టర్లు, ప్రొఫెసర్లు, మిషనరీలు, రచయితలు మరియు సువార్తికులు “అపకీర్తి” లో ఎప్పుడూ పాల్గొనలేదు. సువార్త క్రైస్తవ నాయకులలో అధిక శాతం మంది పురుషులు, మహిళలు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తారు, వారి జీవిత భాగస్వాములు మరియు కుటుంబాలకు నమ్మకంగా ఉంటారు మరియు వారి కార్యకలాపాలను అత్యంత నిజాయితీ మరియు చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తారు. కొద్దిమంది వైఫల్యాలు అందరి గుణాలుపై దాడి చేయడానికి ఉపయోగించకూడదు.

ఇలా చెప్పడంతో, క్రైస్తవ సువార్తికిలు అని చెప్పుకునే వారిలో కుంభకోణాలు కొన్నిసార్లు జరుగుతాయి. ప్రముఖ క్రైస్తవ నాయకులు వ్యభిచారం చేసినందుకు లేదా వ్యభిచారంలో పాల్గొన్నందుకు బహిర్గతమయ్యారు. కొంతమంది సువార్తికులు క్రైస్తవులు పన్ను మోసం మరియు ఇతర ఆర్థిక అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు. ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది? కనీసం మూడు ప్రాధమిక వివరణలు ఉన్నాయి: 1) సువార్త క్రైస్తవులు అని చెప్పుకునే వారిలో కొందరు అవిశ్వాసులైన చార్లటన్లు, 2) కొందరు సువార్త క్రైస్తవ నాయకులు తమ స్థానాన్ని అహంకారానికి గురిచేయడానికి అనుమతిస్తారు, మరియు 3) సాతాను, అతని రాక్షసులు మరింత దూకుడుగా దాడి చేసి ప్రలోభాలకు గురిచేస్తారు క్రైస్తవ నాయకత్వం ఎందుకంటే ఒక నాయకుడి కుంభకోణం క్రైస్తవులు మరియు క్రైస్తవేతరులపై వినాశకరమైన ఫలితాలను ఇస్తుందని వారికి తెలుసు.

1) కుంభకోణాలలో చిక్కుకున్న కొందరు “సువార్త క్రైస్తవులు” దైవభక్తిగల వారుగా, తప్పుడు ప్రవక్తలు. యేసు హెచ్చరించాడు, “తప్పుడు ప్రవక్తల కోసం జాగ్రత్తగా ఉండండి. వారు గొర్రెల దుస్తులలో మీ వద్దకు వస్తారు, కాని లోపలికి వారు భయంకరమైన తోడేళ్ళు… అందువల్ల వారి ఫలాల ద్వారా మీరు వారిని తెలుసుకుంటారు ”(మత్తయి 7: 15-20). తప్పుడు ప్రవక్తలు దైవభక్తిగల స్త్రీపురుషులుగా నటిస్తారు మరియు ఘన సువార్త నాయకులుగా కనిపిస్తారు. అయినప్పటికీ, వారి “పండు” (కుంభకోణాలు) చివరికి వారు తాము చెప్పుకున్న దానికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయని వెల్లడిస్తుంది. ఇందులో వారు సాతాను మాదిరిని అనుసరిస్తున్నారు, “ఇందులో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు. సాతాను కూడా వెలుగు దూత వేషం వేసుకుంటాడు. అందుచేత, వాడి సేవకులు కూడా నీతి పరిచారకుల వేషం వేసుకోవడం వింతేమీ కాదు. వారి పనులనుబట్టే వారి అంతముంటుంది.”(2 కొరింథీయులు 11: 14-15).

2) “అహంకారం నాశనానికి ముందే వెళుతుంది, పతనానికి ముందు గర్వించదగిన ఆత్మ” అని బైబిలు స్పష్టం చేస్తుంది (సామెతలు 16:18). యాకోబు 4: 6 మనకు గుర్తుచేస్తుంది “దేవుడు అహంకారాన్ని వ్యతిరేకిస్తాడు కాని వినయస్థులకు దయ ఇస్తాడు.” అహంకారానికి వ్యతిరేకంగా బైబిలు పదేపదే హెచ్చరిస్తుంది. చాలా మంది క్రైస్తవ నాయకులు వినయం మరియు దేవునిపై ఆధారపడటం ద్వారా ఒక పరిచర్యను ప్రారంభిస్తారు, కాని పరిచర్య పెరుగుతున్నప్పుడు మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, వారు ఈ కీర్తిని కొంతవరకు తమకు తాముగా తీసుకోవటానికి శోదించబడతారు. కొంతమంది సువార్త క్రైస్తవ నాయకులు, దేవునికి పెదవి సేవ చేస్తున్నప్పుడు, వాస్తవానికి తమ సొంత బలం మరియు వివేకంతో పరిచర్యను నిర్వహించడానికి మరియు నిర్మించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఈ రకమైన అహంకారం పతనానికి దారితీస్తుంది. దేవుడు హోషేయ ప్రవక్త ద్వారా ఇలా హెచ్చరించాడు, “తరువాత వారికి మేత దొరకగా వారు తిని తృప్తి పొందారు. తృప్తి పొంది గర్వించి నన్ను మర్చి పోయారు”(హోషేయ 13: 6)

3) క్రైస్తవ సువార్త నాయకులను కుంభకోణాన్ని ప్రేరేపించడం ద్వారా, ఆయన శక్తివంతమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాడని సాతానుకు తెలుసు. దావీదు రాజు బత్షెబాతో వ్యభిచారం చేసి, ఉరియా హత్యను దావీదు కుటుంబానికి, మొత్తం ఇశ్రాయేలు దేశానికి చాలా నష్టం కలిగించినట్లే, సంఘం లేదా పరిచర్య దాని నాయకుడి నైతిక వైఫల్యంతో దెబ్బతింది లేదా నాశనం చేయబడింది. నాయకుడు పడిపోవడాన్ని చూడటం వల్ల చాలా మంది క్రైస్తవులు తమ విశ్వాసం బలహీనపడ్డారు. క్రైస్తవేతరులు "క్రైస్తవ" నాయకుల వైఫల్యాన్ని క్రైస్తవ మతాన్ని తిరస్కరించడానికి ఒక కారణం. సాతాను మరియు అతని రాక్షసులు ఈ విషయం తెలుసు, అందువల్ల నాయకత్వ పాత్రల్లో ఉన్నవారిపై వారి దాడులను ఎక్కువగా నిర్దేశిస్తారు. బైబిల్ మనందరినీ హెచ్చరిస్తుంది, “నిగ్రహంతో మెలకువగా ఉండండి. మీ శత్రువైన సాతాను, గర్జించే సింహంలా ఎవరిని కబళించాలా అని వెతుకుతూ తిరుగుతున్నాడు”(1 పేతురు 5: 8).

ఒక సువార్త క్రైస్తవ నాయకుడు ఒక కుంభకోణంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు లేదా చిక్కుకున్నప్పుడు మనం ఎలా స్పందించాలి? 1) నిరాధారమైన, కనుకోన్నని ఆరోపణలను వినవద్దు లేదా అంగీకరించవద్దు (సామెతలు 18: 8, 17; 1 తిమోతి 5:19). 2) పాపం చేసేవారిని మందలించడానికి తగిన బైబిలు చర్యలు తీసుకోండి (మత్తయి 18: 15-17; 1 తిమోతి 5:20). పాపం నిరూపించబడి, తీవ్రంగా ఉంటే, పరిచర్య నాయకత్వం నుండి శాశ్వతంగా తొలగించబడాలి (1 తిమోతి 3: 1-13). 3) పాపం చేసేవారిని క్షమించు (ఎఫెసీయులు 4:32; కొలొస్సయులు 3:13), మరియు పశ్చాత్తాపం నిరూపించబడినప్పుడు, వారిని సహవాసానికి పునరుద్ధరించండి (గలతీయులు 6: 1; 1 పేతురు 4: 8) కానీ నాయకత్వానికి కాదు. 4) మా నాయకుల కోసం ప్రార్థించడంలో నమ్మకంగా ఉండండి. వారు వ్యవహరించే సమస్యలు, వారు అనుభవించే ప్రలోభాలు మరియు వారు భరించాల్సిన ఒత్తిడిని తెలుసుకోవడం, మన నాయకుల కోసం మనం ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి, వారిని బలోపేతం చేయమని, వారిని రక్షించమని మరియు వారిని ప్రోత్సహించమని దేవుడిని కోరాలి. 5) మరీ ముఖ్యంగా, సువార్త క్రైస్తవ నాయకుడి వైఫల్యాన్ని దేవునిపైన, దేవునిపైన మాత్రమే మీ అంతిమ విశ్వాసాన్ని ఉంచే రిమైండర్‌గా తీసుకోండి. దేవుడు ఎప్పుడూ విఫలం కాడు, పాపం చేయడు, అబద్ధం చెప్పడు. “సర్వశక్తిమంతుడైన యెహోవా పరిశుద్ధుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు; భూమి అంతా ఆయన మహిమతో నిండి ఉంది ”(యెషయా 6: 3).

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

చాలా మంది క్రైస్తవ సువార్త నాయకులు కుంభకోణాలలో ఎందుకు చిక్కుకున్నారు?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries