settings icon
share icon
ప్రశ్న

సంఘ ప్రారంభ ఫాదర్స్ ఎవరు?

జవాబు


సంఘ ప్రారంభ తండ్రులు మూడు ప్రాథమిక వర్గాలలోకి వస్తారు: అపోస్తులు ఫాదర్స్, యాంటీ- నైసినే ఫాదర్స్ మరియు పోస్ట్-నైసిను సంఘ ఫాదర్స్. అపోస్తులు సంఘ ఫాదర్లు రోమ్ క్లెమెంట్ వంటివారు, వారు అపొస్తలుల సమకాలీనులు, బహుశా వారిచే బోధించబడతారు, అపోస్తలుల సంప్రదాయాన్ని, బోధనను కొనసాగిస్తున్నారు. 2 తిమోతి 4:21 లో ప్రస్తావించబడిన లైనస్, రోమ్ బిషప్ అయ్యాడు మరియు లైనస్ నుండి క్లెమెంట్ బాధ్యతలు స్వీకరించాడు. రోమ్ లినస్, క్లెమెంట్ ఇద్దరూ అపోస్తులు ఫాదర్స్‌గా పరిగణించబడ్డారు. అయినప్పటికీ, లైనస్ రచనలు లేనట్లు కనిపిస్తాయి, అయితే క్లెమెంట్ ఆఫ్ రోమ్ యొక్క అనేక రచనలు బయటపడ్డాయి. అపోస్తులు పితామహులు రెండవ శతాబ్దం ప్రారంభంలో ఎక్కువగా పాలికార్ప్ వంటి యోహాను శిష్యులుగా ఉన్న కొద్దిమందిని మినహాయించి, ఈ దృశ్యం నుండి ఎక్కువగా గడిచిపోయేవారు. క్రీస్తుశకం 98 లో అపొస్తలుడైన యోహాను ఎఫెసులో మరణించడం సంప్రదాయం.

పూర్వ-నిసీన్ తండ్రులు అపోస్టోలు ఫాదర్స్ తర్వాత మరియు క్రీస్తుశకం 325 లో నైసియా కౌన్సిల్ ముందు వచ్చిన వారు. ఐరెనియస్, ఇగ్నేషియస్ మరియు జస్టిన్ మార్టిర్ వంటి వ్యక్తులు పూర్వ-నిసీన్ ఫాదర్స్.

క్రీస్తుశకం 325 లో నైసీను కౌన్సిల్ తర్వాత వచ్చిన వారు నైసీయ అనంతర సంఘ ఫాదర్స్. హిప్పో బిషప్ అగస్టీన్ వంటి ప్రముఖ వ్యక్తులు వీరు. సంఘ సిద్ధాంతం; క్రిసోస్టోమ్, అతని అద్భుతమైన వక్తృత్వ నైపుణ్యాల కోసం "బంగారు నోరు" అని పిలుస్తారు; మరియు యూసీబియస్, యేసు జననం నుండి క్రీ.శ. 324 వరకు సంఘ చరిత్రను వ్రాసాడు, నైసియా కౌన్సిల్‌కు ఒక సంవత్సరం ముందు. నైసీ కౌన్సిల్ జరిగే వరకు అతను తన చరిత్రను వ్రాయనందున అతను నైసియా అనంతర కాలంలో చేర్చబడ్డాడు. ఇతర నైసీను ఫాదర్స్ గ్రీకు కొత్త నిబంధనను లాటిన్ వల్గేట్‌లోకి అనువదించిన జెరోమ్ మరియు అగస్టీన్ క్రైస్తవ మతంలోకి మారడానికి ఎక్కువగా బాధ్యత వహించారు.

కాబట్టి, సంఘ ప్రారంభ ఫాదర్స్ ఏమి విశ్వసించారు? అపొస్తలులు తాము ప్రకటించినట్లే సువార్త ప్రకటన గురించి అపొస్తలుల తండ్రులు చాలా ఆందోళన చెందారు. వారు వేదాంత సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించడంలో ఆసక్తి చూపలేదు, ఎందుకంటే వారు అపొస్తులుల నుండి నేర్చుకున్న సువార్త వారికి చాలా సరిపోతుంది. అపోస్తులు ఫాదర్స్ అపొస్తలుల వలె అత్యుత్సాహంతో ఉన్నారు, ప్రారంభ సంఘలో ఏవైనా తప్పుడు సిద్ధాంతాలను రూట్ చేయడంలో మరియు బహిర్గతం చేయడంలో. అపొస్తలులు బోధించిన సువార్తకు నిజాయితీగా ఉండాలని అపోస్తులు ఫాదర్స్ కోరిక ద్వారా సందేశం యొక్క సనాతన ధర్మం భద్రపరచబడింది.

పూర్వ-నిసీను తండ్రులు కూడా సువార్తకు నిజాయితీగా ఉండటానికి ప్రయత్నించారు, కానీ వారికి అదనపు ఆందోళన ఉంది. ఇప్పుడు పౌలి, పేతురు, లూకా స్థాపించబడిన రచనలతో సమానమైన బరువు ఉందని పేర్కొంటూ అనేక నకిలీ రచనలు ఉన్నాయి. ఈ నకిలీ పత్రాలకు కారణం స్పష్టంగా ఉంది. తప్పుడు పత్రాన్ని స్వీకరించడానికి క్రీస్తు శరీరాన్ని ఒప్పించగలిగితే, అప్పుడు చర్చిలో లోపం చోటుచేసుకుంటుంది. కాబట్టి పూర్వ-నిసీను తండ్రులు క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని తప్పుడు సిద్ధాంతం నుండి రక్షించడానికి చాలా సమయం గడిపారు, మరియు ఇది ఆమోదించబడిన సంఘ సిద్ధాంతం ఏర్పడటానికి దారితీసింది.

నిసీను అనంతర ఫాదర్స్ అన్ని రకాల మతవిశ్వాసాలకు వ్యతిరేకంగా సువార్తను కాపాడే లక్ష్యాన్ని చేపట్టారు, కాబట్టి నిసీను అనంతర తండ్రులు సువార్తను రక్షించే పద్ధతులపై ఆసక్తి పెంచుకున్నారు మరియు సువార్తను నిజమైన మరియు స్వచ్ఛమైన రూపంలో ప్రసారం చేయడానికి తక్కువ ఆసక్తిని పెంచుకున్నారు. అందువలన, వారు అపోస్తులు పితామహుల లక్షణం అయిన సనాతనవాదం నుండి నెమ్మదిగా తప్పుకోవడం ప్రారంభించారు. ఇది వేదాంతి, ద్వితీయ అంశాలపై అంతులేని సంఘాల యుగం.

క్రీస్తును అనుసరించడం మరియు సత్యాన్ని రక్షించడం అంటే ఏమిటో సంఘ ప్రారంభ ఫాదర్లు మనకు ఒక ఉదాహరణ. మనలో ఎవరూ పరిపూర్ణంగా లేనట్లే, ప్రారంభ చర్చి ఫాదర్స్ ఎవరూ పరిపూర్ణంగా లేరు. ఈ రోజు చాలా మంది క్రైస్తవులు తప్పుగా భావించే సంఘ ప్రారంభ ఫాదర్లలో కొందరు నమ్మకాలు కలిగి ఉన్నారు. చివరికి రోమన్ కాథలిక్ వేదాంతశాస్త్రంగా అభివృద్ధి చెందినది నిసీన్ అనంతర తండ్రుల రచనలలో మూలాలను కలిగి ఉంది. సంఘ ప్రారంభ ఫాదర్లులను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా మనం జ్ఞానం మరియు అంతర్దృష్టిని పొందగలిగినప్పటికీ, చివరికి మన విశ్వాసం దేవుని వాక్యంలో ఉండాలి, తొలి క్రైస్తవ నాయకుల రచనలలో కాదు. విశ్వాసం మరియు అభ్యాసానికి దేవుని వాక్యం మాత్రమే దోషరహిత మార్గదర్శి.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

సంఘ ప్రారంభ ఫాదర్స్ ఎవరు?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries