settings icon
share icon
ప్రశ్న

దేవుని రాజ్యంఏమిటి?

జవాబు


దేవుని రాజ్యం అనేది దేవుని పరిపాలన, దీని ద్వారా ఆయన జ్ఞానం మరియు ప్రేమతో విశ్వంలోని అన్ని విషయాలను చూసుకుంటాడు మరియు నిర్దేశిస్తాడు. దేవుని రాజ్యం సిద్ధాంతం దేవుడు అన్ని విషయాలపై పూర్తి నియంత్రణలో ఉన్నాడని నొక్కి చెబుతుంది. అతను మొత్తం విశ్వం మీద సార్వభౌమత్వం కలిగి ఉన్నాడు (కీర్తన 103: 19), భౌతిక ప్రపంచం (మత్తయి 5:45), దేశాల వ్యవహారాలు (కీర్తన 66:7), మానవ విధి (గలతీయులు 1:15), మానవ విజయాలు మరియు వైఫల్యాలు (లూకా 1:52), మరియు ఆయన ప్రజల రక్షణ (కీర్తన 4:8). ఈ సిద్ధాంతం విశ్వం అవకాశం లేదా విధి ద్వారా పాలించబడుతుంది అనే ఆలోచనకు ప్రత్యక్ష వ్యతిరేకతగా నిలుస్తుంది.

దేవుని రాజ్యం ద్వారా దేవుడు తన చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తాడు. తన ఉద్దేశ్యాలు నెరవేరడానికి, దేవుడు మనుష్యుల వ్యవహారాలను నియంత్రిస్తాడు మరియు సహజమైన విషయాల ద్వారా పనిచేస్తాడు. ప్రకృతి నియమాలు విశ్వంలో దేవుని పని కంటే మరేమీ కాదు. ప్రకృతి నియమాలకు స్వాభావిక శక్తి లేదు; బదులుగా, విషయాలు సాధారణంగా ఎలా పని చేస్తాయో పరిపాలించడానికి దేవుడు ఉంచిన సూత్రాలు అవి. అవి “చట్టాలు” మాత్రమే ఎందుకంటే దేవుడు వాటిని ఆజ్ఞాపించాడు.

దేవుని రాజ్యం మానవ ఉల్లంఘన ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంది? మానవులకు స్వేచ్ఛా సంకల్పం ఉందని మనకు తెలుసు, కాని దేవుడు సార్వభౌముడు అని కూడా మనకు తెలుసు. ఆ రెండు సత్యాలు ఒకదానితో ఒకటి ఎలా సంబంధం కలిగి ఉన్నాయో మనకు అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం, కాని మనం రెండు సత్యాల ఉదాహరణలను గ్రంథంలో చూస్తాము. టార్సస్ యొక్క సౌలు ఉద్దేశపూర్వకంగా చర్చిని హింసించేవాడు, అయితే, అతను దేవుని ప్రావిడెన్స్ యొక్క "మేకలకు వ్యతిరేకంగా తన్నాడు" (అపొస్తలుల కార్యములు 26:14).

దేవుడు పాపాన్ని ద్వేషిస్తాడు మరియు పాపులను తీర్పు తీర్చుతాడు. దేవుడు పాపానికి రచయిత కాదు, అతను ఎవరినీ పాపానికి ప్రలోభపెట్టడు (యాకోబు 1:13), మరియు అతను పాపాన్ని క్షమించడు. అదే సమయంలో, దేవుడు స్పష్టంగా పాపానికి కొంత కొలతను అనుమతిస్తాడు. అతను దానిని ద్వేషించినప్పటికీ, తాత్కాలికంగా, దానిని అనుమతించడానికి అతనికి ఒక కారణం ఉండాలి.

లేఖనంలో దేవుని రాజ్యం ఉదాహరణ యోసేపు కథలో కనుగొనబడింది. యోసేపును అపహరించడానికి, అతన్ని బానిసగా అమ్మేందుకు, ఆపై అతని విధి గురించి కొన్నేళ్లుగా వారి తండ్రికి అబద్ధం చెప్పడానికి దేవుడు యోసేపు సోదరులను అనుమతించాడు. ఇది చెడ్డది, మరియు దేవుడు అసంతృప్తి చెందాడు. అయినప్పటికీ, అదే సమయంలో, వారి పాపాలన్నీ గొప్ప మంచి కోసం పనిచేశాయి: యోసేపు ఈజిప్టులో ముగించాడు, అక్కడ అతన్ని ప్రధానమంత్రిగా చేశారు. ఏడు సంవత్సరాల కరువు సమయంలో తన సొంత కుటుంబంతో సహా విస్తృత ప్రాంత ప్రజలను నిలబెట్టడానికి యోసేపు తన స్థానాన్ని ఉపయోగించాడు. కరువు మొదలయ్యే ముందు యోసేపు ఈజిప్టులో లేనట్లయితే, ఇశ్రాయేలీయులతో సహా లక్షలాది మంది చనిపోయేవారు. దేవుడు యోసేపును ఈజిప్టుకు ఎలా తీసుకున్నాడు? అతను తన సోదరులకు పాపం చేసే స్వేచ్ఛను తాత్కాలికంగా అనుమతించాడు. దేవుని దైవిక రాజ్యం ఆదికాండము 50: 15–21లో నేరుగా గుర్తించబడింది.

పాపాన్ని అధిగమించే దైవిక ప్రావిడెన్స్ యొక్క మరొక స్పష్టమైన కేసు జుడాస్ ఇస్కారియోట్ కథ. దేవుడు జుడాస్‌ను అబద్ధం చెప్పడానికి, మోసగించడానికి, మోసం చేయడానికి, దొంగిలించడానికి మరియు చివరకు ప్రభువైన యేసును తన శత్రువుల చేతుల్లోకి ద్రోహం చేయడానికి అనుమతించాడు. ఇవన్నీ గొప్ప దుర్మార్గం, మరియు దేవుడు అసంతృప్తి చెందాడు. అయినప్పటికీ, అదే సమయంలో, జుడాస్ యొక్క కుట్ర మరియు వ్యూహాలన్నీ గొప్ప మంచికి దారితీశాయి: మానవజాతి మోక్షం. పాపానికి బలిగా మారడానికి యేసు రోమన్ల చేతిలో చనిపోవలసి వచ్చింది. యేసు సిలువ వేయబడకపోతే, మనం ఇంకా మన పాపాలలోనే ఉంటాము. దేవుడు క్రీస్తును సిలువకు ఎలా తీసుకున్నాడు? దుర్మార్గపు పనుల పరంపరను యూదాకు దేవుడు తాత్కాలికంగా అనుమతించాడు. యేసు ఈ విషయాన్ని లూకా 22:22 లో స్పష్టంగా చెప్పాడు: “నిర్ణయింపబడిన ప్రకారము మనుష్యకుమారుడు పోవుచున్నాడుగాని ఆయన ఎవరిచేత అప్పగింపబడుచున్నాడో ఆ మనుష్యునికి శ్రమయని చెప్పెను.! ”

యేసు దేవుని సార్వభౌమత్వాన్ని (“మనుష్యకుమారుడు నిర్దేశించినట్లే వెళ్తాడు”) మరియు మనిషి యొక్క బాధ్యత (“ద్రోహం చేసిన మనిషికి దుఖం!”) రెండింటినీ బోధిస్తున్నాడని గమనించండి. బ్యాలెన్స్ ఉంది.

రోమీయులుకు 8:28 లో దైవిక ప్రావిడెన్స్ బోధిస్తారు: “దేవుడు తనను ప్రేమిస్తున్నవారి మంచి కోసం పనిచేస్తున్నాడని మనకు తెలుసు, ఆయన ఉద్దేశ్యం ప్రకారం పిలువబడ్డారు.” “అన్ని విషయాలు” అంటే “అన్ని విషయాలు”. దేవుడు ఎప్పుడూ నియంత్రణలో లేడు. సాతాను తన చెత్తను చేయగలడు, అయినప్పటికీ ప్రపంచాన్ని ముక్కలు చేస్తున్న చెడు కూడా గొప్ప, అంతిమ ప్రయోజనం కోసం పనిచేస్తోంది. మేము దీన్ని ఇంకా చూడలేము. కానీ దేవుడు ఒక కారణం కోసం విషయాలను అనుమతిస్తున్నాడని మరియు అతని ప్రణాళిక మంచిదని మనకు తెలుసు. ఇది సాతానుకు నిరాశ కలిగించాలి. అతను ఏమి చేసినా, తన ప్రణాళికలు విఫలమయ్యాయని మరియు చివరికి ఏదో మంచి జరుగుతుందని అతను కనుగొంటాడు.

దేవుని రాజ్యం సిద్ధాంతాన్ని ఈ విధంగా సంగ్రహించవచ్చు: “దేవుడు శాశ్వత కాలంలో, తన ఇష్టానుసారం, జరిగే ప్రతిదానిని నియమించాడు; ఇంకా దేవుడు పాపానికి రచయిత కాదు; మానవ బాధ్యత కూడా తొలగించబడదు. ” దేవుడు తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ప్రాథమిక సాధనం ద్వితీయ కారణాల ద్వారా (ఉదా., ప్రకృతి నియమాలు మరియు మానవ ఎంపిక). మరో మాటలో చెప్పాలంటే, దేవుడు సాధారణంగా తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి పరోక్షంగా పనిచేస్తాడు.

దేవుడు కూడా కొన్నిసార్లు తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి నేరుగా పనిచేస్తాడు. ఈ రచనలు మనం అద్భుతాలు అని పిలుస్తాము. ఒక అద్భుతం ఏమిటంటే, దేవుడు తన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి స్వల్ప కాలానికి, సహజమైన విషయాల క్రమం. దామాస్కస్ వెళ్లే మార్గంలో సౌలు మీద పడిన వెలుగు దేవుని ప్రత్యక్ష జోక్యానికి ఉదాహరణ (అపొస్తలుల కార్యములు 9:3). బైతినియాకు వెళ్ళడానికి పౌలు ప్రణాళికలను నిరాశపరచడం దేవుని పరోక్ష మార్గదర్శకానికి ఒక ఉదాహరణ (అపొస్తలుల కార్యములు 16:7). దేవుని రాజ్యం రొండు ఉదాహరణలు.

భగవంతుడి భావన ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా అన్ని విషయాలను ఏర్పాట్లు చేయడం స్వేచ్ఛా సంకల్పం యొక్క ఏదైనా అవకాశాన్ని నాశనం చేస్తుందని కొందరు ఉన్నారు. దేవుడు పూర్తి నియంత్రణలో ఉంటే, మనం తీసుకునే నిర్ణయాలలో మనం నిజంగా స్వేచ్ఛగా ఎలా ఉండగలం? మరో మాటలో చెప్పాలంటే, స్వేచ్ఛా సంకల్పం అర్ధవంతం కావాలంటే, దేవుని సార్వభౌమ నియంత్రణకు వెలుపల కొన్ని విషయాలు ఉండాలి-ఉదా., మానవ ఎంపిక యొక్క ఆకస్మికత. ఇది నిజం అని వాదన కొరకు అనుకుందాం. తరువాత ఏమిటి? దేవుడు అన్ని ఆకస్మిక పరిస్థితులపై పూర్తి నియంత్రణలో లేకుంటే, మన మోక్షానికి ఆయన ఎలా హామీ ఇస్తాడు? పౌలు ఫిలిప్పీయులకు 1:6 లో “మీలో మంచి పని ప్రారంభించినవాడు క్రీస్తు యేసు రోజు వరకు దానిని పూర్తి చేస్తాడు” అని చెప్పాడు. భగవంతుడు అన్ని విషయాల నియంత్రణలో లేకపోతే, ఈ వాగ్దానం, మరియు అన్ని ఇతర దైవిక వాగ్దానాలు సందేహాస్పదంగా ఉన్నాయి. భవిష్యత్తు పూర్తిగా దేవునికి చెందకపోతే, మన మోక్షం సంపూర్ణంగా ఉంటుందని మాకు పూర్తి భద్రత లేదు.

ఇంకా, దేవుడు అన్నిటిని నియంత్రించకపోతే, అతడు సార్వభౌముడు కాదు, మరియు అతను సార్వభౌముడు కాకపోతే, అతను దేవుడు కాదు. కాబట్టి, దేవుని నియంత్రణకు వెలుపల ఆకస్మిక పరిస్థితుల నిర్వహణ ధర దేవుడు నిజంగా దేవుడు కాదని నమ్మకానికి దారితీస్తుంది. మరియు మన స్వేచ్ఛా సంకల్పం దైవిక ప్రావిడెన్స్ను ట్రంప్ చేయగలిగితే, చివరికి దేవుడు ఎవరు? మేము. బైబిల్ ప్రపంచ దృక్పథం ఉన్న ఎవరికైనా ఆ ముగింపు ఆమోదయోగ్యం కాదు. దేవుని రాజ్యం మన స్వేచ్ఛను నాశనం చేయదు. బదులుగా, దేవుని రాజ్యం మన స్వేచ్ఛను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది మరియు దేవుని అనంతమైన జ్ఞానంలో, దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఒక కోర్సును నిర్దేశిస్తుంది.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

దేవుని రాజ్యంఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries