settings icon
share icon
ప్రశ్న

ప్రభువు దినం అంటే ఏంటి?

జవాబు


“ప్రభువు దినం” అనే పదం సాధారణంగా చరిత్ర చివరిలో జరిగే సంఘటనలను గుర్తిస్తుంది (యెషయా 7: 18-25) మరియు ఇది తరచుగా “ఆ రోజు” అనే పదబంధంతో దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఈ పదబంధాలను అర్థం చేసుకోవటానికి ఒక ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే, దేవుడు తన ప్రణాళికను నెరవేర్చడానికి చరిత్రలో ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా వ్యక్తిగతంగా జోక్యం చేసుకునే సమయాన్ని వారు ఎల్లప్పుడూ గుర్తిస్తారు.

చాలా మంది ప్రజలు ప్రభువు దినాన్ని కాల వ్యవధితో లేదా ఒక ప్రత్యేక రోజుతో అనుబంధిస్తారు, అది దేవుని చిత్తం ఆయన ప్రపంచానికి మరియు మానవాళికి ఉద్దేశ్యం నెరవేరుతుంది. కొంతమంది పండితులు ప్రభువు దినం ఒకే రోజు కన్నా ఎక్కువ కాలం ఉంటుందని నమ్ముతారు-క్రీస్తు ప్రపంచమంతటా పరిపాలించే కాలం, మానవాళి శాశ్వతమైన స్థితి కోసం సన్నాహకంగా స్వర్గం, భూమిని శుభ్రపరిచే ముందు. క్రీస్తు తన నమ్మకమైన విశ్వాసులను విమోచించడానికి, అవిశ్వాసులను శాశ్వత శిక్షకు పంపించడానికి క్రీస్తు భూమికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ప్రభువు దినం ఒక తక్షణ సంఘటన అవుతుందని ఇతర పండితులు నమ్ముతారు.

"ప్రభువు దినం" అనే పదబంధాన్ని పాత నిబంధనలో తరచుగా ఉపయోగిస్తారు (ఉదా. యెషయా 2:12; 13: 6, 9; యెహెజ్కేలు 13: 5, 30: 3; యోవేలు 1:15, 2: 1,11,31 ; 3:14; అమోసు 5: 18,20; ఓబద్యా 15; జెఫన్యా 1: 7,14; జెకర్యా 14: 1; మలాకీ. 4: 5) మరియు క్రొత్త నిబంధనలో చాలాసార్లు (ఉదా. అపొస్తలుల కార్యములు 2:20; 1 కొరింథీయులు 5 : 5; 2 కొరింథీయులకు 1:14; 1 థెస్సలొనీకయులు 5: 2; 2 థెస్సలొనీకయులు 2: 2; 2 పేతురు 3:10). ఇది ఇతర భాగాలలో కూడా సూచించబడింది (ప్రకటన 6:17; 16:14). ఇది ఇతర భాగాలలో కూడా సూచించబడింది (ప్రకటన 6:17; 16:14).

ప్రభువు దినంతో వ్యవహరించే పాత నిబంధన గ్రంథాలు తరచూ ఆసన్నత, దగ్గరితనం మరియు నిరీక్షణను తెలియజేస్తాయి: “ఏడ్చు, ప్రభువు దినం దగ్గరలో ఉంది!” (యెషయా 13: 6); "రోజు దగ్గరలో ఉంది, ప్రభువు దినం కూడా దగ్గరలో ఉంది" (యెహెజ్కేలు 30: 3); “యెహోవా దినం వస్తున్నందున భూమిలో నివసించేవారందరూ వణికిపోతారు. ఇది చేతికి దగ్గరగా ఉంది ”( యోవేలు 2: 1); " తీర్పు తీర్చే లోయలో యెహోవా దినం సమీపంగా ఉంది. తీర్పు తీర్చే లోయలో ప్రజలు గుంపులు గుంపులుగా కూడి ఉన్నారు ”( యోవేలు 3:14); “యెహోవా దేవుడి ముందు మౌనంగా ఉండండి! యెహోవా దినం దగ్గరలో ఉంది ”(జెఫన్యా 1: 7). ఎందుకంటే, పాత నిబంధన ప్రవచనాలలో చాలావరకు, ప్రభువు దినాన్ని సూచించే పాత నిబంధన భాగాలు తరచుగా దగ్గరలో మరియు చాలా నెరవేరడం గురించి మాట్లాడుతుంటాయి. ప్రభువు దినాన్ని సూచించే కొన్ని పాత నిబంధన భాగాలు ఇప్పటికే కొంత అర్థంలో నెరవేర్చిన చారిత్రక తీర్పులను వివరిస్తాయి (యెషయా 13: 6-22; యెహెజ్కేలు 30: 2-19; యోవేలు 1:15, 3:14; అమోస్ 5: 18-20; జెఫన్యా 1: 14-18), మరికొందరు యుగ చివరలో జరిగే దైవిక తీర్పులను సూచిస్తారు (జోయెల్ 2: 30-32; జెకర్యా 14: 1; మలాకీ 4: 1, 5).

క్రొత్త నిబంధన దీనిని "ఉగ్రత", "సందర్శన" మరియు "సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని గొప్ప రోజు" (ప్రకటన 16:14) అని పిలుస్తుంది మరియు అవిశ్వాసులైన ఇశ్రాయేలుపై దేవుని కోపం కురిసినప్పుడు భవిష్యత్ నెరవేర్పును సూచిస్తుంది (యెషయా 22; యిర్మీయా 30: 1-17; యోవేలు 1-2; అమోస్ 5; జెఫన్యా 1) మరియు అవిశ్వాసులైన ప్రపంచంపై (యెహెజ్కేలు 38–39; జెకర్యా 14). రాత్రిలో దొంగ లాగా “ప్రభువు దినం” త్వరగా వస్తుందని లేఖనాలు సూచిస్తున్నాయి (జెఫన్యా 1: 14-15; 2 థెస్సలొనీకయులు 2: 2), అందువల్ల క్రైస్తవులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరియు క్రీస్తు రాక కోసం సిద్ధంగా ఉండాలి ఏ క్షణం అయినా.

తీర్పు సమయం కాకుండా, ఇశ్రాయేలీయుల శేషాలను దేవుడు విడుదల, “ఇశ్రాయేలీయులందరూ రక్షింపబడతారు” (రోమీయులకు 11:26), వారి పాపాలను క్షమించి, ఆయన ఎన్నుకున్నవారిని పునరుద్ధరిస్తాడు. ప్రజలు అబ్రాహాముకు వాగ్దానం చేసారు (యెషయా 10:27; యిర్మీయా 30: 19-31, 40; మీకా 4; జెకర్యా 13). ప్రభువు దినం యొక్క తుది ఫలితం ఏమిటంటే, “మనిషి యొక్క అహంకారం తగ్గించబడుతుంది మరియు మనుష్యుల అహంకారం వినయంగా ఉంటుంది; ఆ రోజున ప్రభువు మాత్రమే గొప్పవాడు ”(యెషయా 2:17). ప్రభువు దినానికి సంబంధించిన ప్రవచనాల యొక్క అంతిమ లేదా చివరి నెరవేర్పు చరిత్ర చివరిలో వస్తుంది, దేవుడు అద్భుతమైన శక్తితో చెడును శిక్షిస్తాడు మరియు అతని వాగ్దానాలన్నింటినీ నెరవేరుస్తాడు.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

ప్రభువు దినం అంటే ఏంటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries