settings icon
share icon
ప్రశ్న

యేసు పాపం ఉంటాడా? ఆయన పాపం చేసే సామర్థ్యం లేకపోతే, ఆయన నిజంగా 'మన బలహీనతల పట్ల సానుభూతి పొందగలడు' (హెబ్రీయులు 4:15)? ఆయన పాపం చేయలేకపోతే, శోధన ప్రయోజనం ఏమిటి?

జవాబు


ఈ ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నకు రెండు వైపులు ఉన్నాయి. ఇది యేసు పాపం చేశాడా అనే ప్రశ్న కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. యేసు పాపం చేయలేదని బైబిలు స్పష్టంగా చెప్పినట్లు ఇరు పక్షాలు అంగీకరిస్తున్నాయి (2 కొరింథీయులు 5:21; 1 పేతురు 2:22). యేసు పాపం చేసి ఉంటాడా అనేది ప్రశ్న. “పాపము చేయని” అనే వాదన పట్టుకున్న వారు యేసు పాపం చేయలేరని నమ్ముతారు. “పాపము చేశారు” అనే వాదన పట్టుకున్న వారు యేసు పాపం చేసి ఉండవచ్చని నమ్ముతారు, కాని చేయలేదు. ఏ అభిప్రాయం సరైనది? గ్రంథం స్పష్టమైన బోధన ఏమిటంటే, యేసు తప్పుపట్టలేనివాడు-యేసు పాపం చేయలేడు. ఆయన పాపం చేయగలిగితే, ఆయన నేటికీ పాపం చేయగలడు, ఎందుకంటే ఆయన భూమిపై నివసించేటప్పుడు ఆయన చేసిన సారాన్ని నేటికి అదే సారాన్ని ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. ఆయన భగవంతుడు, ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటాడు, పూర్తి దైవం, పూర్తి మానవత్వం కలిగి ఒక వ్యక్తిలో విడదీయరాని విధంగా ఐక్యంగా ఉంటాడు. యేసు పాపం చేయగలడని నమ్మడం అంటే దేవుడు పాపం చేయగలడని నమ్మడం. "సంపూర్ణత అంతా ఆయనలో ఉండాలని తండ్రి అయినదేవుని ఇష్టం" (కొలొస్సయులు 1:19). కొలొస్సయులు 2: 9 జతచేస్తుంది, "క్రీస్తులోనైతే దేవుని సర్వ సంపూర్ణత శరీర రూపంలో నివసిస్తూ ఉంది."

యేసు పూర్తిగా మానవుడు అయినప్పటికీ, మనం జన్మించిన అదే పాపపు స్వభావంతో ఆయన జన్మించలేదు. ఆయన మనలాగే ఖచ్చితంగా శోదించబడ్డాడు, ఆ ప్రలోభాలను సాతాను ఆయన ముందు ఉంచాడు, అయినప్పటికీ దేవుడు పాపం చేయలేడు కాబట్టి అతను పాపము చేయనివాడు. ఇది ఆయన స్వభావానికి విరుద్ధం (మత్తయి 4: 1; హెబ్రీయులు 2:18, 4:15; యాకోబు 1:13). పాపం నిర్వచనం ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం అతిక్రమణ. దేవుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని సృష్టించాడు, మరియు ధర్మశాస్త్రం స్వభావంతో దేవుడు ఏమి చేస్తాడు లేదా చేయడు; అందువల్ల, పాపం దేవుడు తన స్వభావంతో చేయనిది.

శోధించబడటం పాపము కాదు. హత్యకు పాల్పడటం లేదా లైంగిక వక్రబుద్ధిలో పాల్గొనడం వంటి మీరు చేయకూడదనుకున్న ఒక వ్యక్తి మిమ్మల్ని ప్రలోభపెట్టవచ్చు. ఈ చర్యలలో పాల్గొనడానికి మీకు బహుశా కోరిక లేదు, కానీ ఎవరైనా మీ ముందు అవకాశాన్ని ఉంచినందున మీరు ఇంకా శోధించబడతారు. “శోధించబడిన” పదానికి కనీసం రెండు నిర్వచనాలు ఉన్నాయి:

1) మీ వెలుపల ఎవరైనా లేదా మీ స్వంత పాపం స్వభావం ద్వారా మీకు సూచించబడిన పాపాత్మకమైన ప్రతిపాదనను కలిగి ఉండటం.

2) వాస్తవానికి పాపాత్మకమైన చర్యల్లో పాల్గొనడం, అలాంటి చర్య యొక్క ఆనందాలు మరియు పరిణామాలు ఇప్పటికే మీ మనస్సులో జరుగుతున్న స్థాయికి పరిగణించడం.

మొదటి నిర్వచనం పాపాత్మకమైన చర్య / ఆలోచనను వివరించలేదు; రెండవది చేస్తుంది. మీరు పాపాత్మకమైన చర్యపై నివసించినప్పుడు మరియు దానిని ఎలా నెరవేర్చగలరో పరిశీలిస్తే, మీరు పాప రేఖను దాటారు. యేసు, పాపం నిర్వచన పద్ధతిలో శోధించబడ్డాడు తప్ప మీరు ఉహించినట్టు పాప స్వభావంతో ఆయన ఎప్పుడూ శోధించబడలేదు ఎందుకంటే అది అతనిలో లేదు. సాతాను యేసుకు కొన్ని పాపాత్మకమైన చర్యలను ప్రతిపాదించాడు, కాని పాపంలో పాల్గొనడానికి ఆయనకి అంతర్గత కోరిక లేదు. అందువల్ల, ఆయన మనలాగే శోదించబడేను కాని పాపము చేయలేదు.

పాపం చేసి ఉంటారు అనే వాదనతో ఉన్నవారు, యేసు పాపం చేయలేకపోతే, ఆయన నిజంగా ప్రలోభాలను అనుభవించలేడని, అందువల్ల పాపానికి వ్యతిరేకంగా మన పోరాటాలు, ప్రలోభాలతో నిజంగా సానుభూతి పొందలేనని నమ్ముతారు. దాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ఏదో అనుభవించాల్సిన అవసరం లేదని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. దేవునికి అన్ని విషయాల గురించి తెలుసు. దేవునికి ఎప్పుడూ పాపం చేయాలనే కోరిక లేదు, మరియు ఖచ్చితంగా పాపం చేయలేదు, పాపం ఏమిటో దేవునికి తెలుసు మరియు అర్థం చేసుకున్నాడు. శోదించబడటం అంటే ఏమిటో దేవునికి తెలుసు మరియు అర్థం అవుతుంది. యేసు మన ప్రలోభాలతో సానుభూతి పొందగలడు ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు, మన దగ్గర ఉన్న అన్ని విషయాలను ఆయన “అనుభవించిన ” అని కాదు.

శోధించబడటం అంటే ఏమిటో యేసుకు తెలుసు, కాని పాపం చేయడం అంటే ఏమిటో ఆయనకు తెలియదు. ఇది ఆయన మనకు సహాయం చేయకుండా నిరోధించదు. మానవునికి సాధారణమైన పాపాలతో మనం శోధించబడుతున్నాము (1 కొరింథీయులు 10:13). ఈ పాపాలను సాధారణంగా మూడు రకాలుగా ఉప్పోగుతాయి: “శరీరాశయు, నేత్రాశయు, జీవపుడంబమును” (1 యోహాను 2:16). హావ ప్రలోభాలను, పాపాన్ని, అలాగే యేసు యొక్క ప్రలోభాలను పరిశీలించండి, మరియు ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రలోభాలు ఈ మూడు వర్గాల నుండి వచ్చాయని మీరు కనుగొంటారు. యేసు ప్రతి విధంగా మరియు మనలో ఉన్న ప్రతి ప్రాంతంలో ప్రలోభాలకు గురయ్యాడు, కాని సంపూర్ణ పవిత్రంగా ఉన్నాడు. మన అవినీతి స్వభావాలకు కొన్ని పాపాలలో పాల్గొనడానికి అంతర్గత కోరిక ఉన్నప్పటికీ, క్రీస్తు ద్వారా, పాపాన్ని అధిగమించగల సామర్థ్యం మనకు ఉంది, ఎందుకంటే మనం ఇకపై పాపానికి బానిసలుగా కాకుండా దేవుని బానిసలుగా ఉన్నాము (రోమా 6, ముఖ్యంగా 2, 16-22 వచానాలు ).

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

యేసు పాపం ఉంటాడా? ఆయన పాపం చేసే సామర్థ్యం లేకపోతే, ఆయన నిజంగా 'మన బలహీనతల పట్ల సానుభూతి పొందగలడు' (హెబ్రీయులు 4:15)? ఆయన పాపం చేయలేకపోతే, శోధన ప్రయోజనం ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries