settings icon
share icon
ప్రశ్న

నేను క్రైస్తవ మతంలోకి ఎలా మారగలను?

జవాబు


గ్రీసు నగరమైన ఫిలిప్పీలోని ఒక వ్యక్తి, పౌలు సీలను గురించి చాలా సమానమైన ప్రశ్న అడిగారు. ఈ మనిషి గురించి కనీసం మూడు విషయాలు మనకు తెలుసు: అతను జైలు అధికారి, అన్యమతస్థుడు, అతను నిరాశకు గురయ్యాడు. పౌలు అతన్ని ఆపినప్పుడు అతను ఆత్మహత్య అంచున ఉన్నాడు. " అయ్యలారా, రక్షణపొందుటకు నేనేమి చేయవలెననెను ?" అని ఆ వ్యక్తి అడిగినప్పుడు. (అపొస్తలుల కార్యములు 16:30).

మనిషి అడిగిన ప్రశ్న వాస్తవం అతను తన మోక్ష అవసరాన్ని గుర్తించాడని చూపిస్తుంది-అతను తన కోసం మరణం మాత్రమే చూశాడు మరియు అతనికి సహాయం అవసరమని అతనికి తెలుసు. అతను పౌలు సీలను అడిగినది వాస్తవం వారికి సమాధానం ఉందని అతను నమ్ముతున్నాడు అని తెలుస్తుంది.

ఆ సమాధానం వేగంగా, సరళంగా వస్తుంది: “ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును నమ్మండి, మీరు రక్షింపబడతారు” (31 వ వచనం). మనిషి ఎలా విశ్వసించాడో, ఎలా మార్చబడ్డాడో చూపించడానికి ఈ భాగం కొనసాగుతుంది. అతని జీవితం ఆ రోజు నుండి ముందుకు తేడాను ప్రదర్శించడం ప్రారంభించింది.

మనిషి మార్పిడి విశ్వాసం మీద ఆధారపడి ఉందని గమనించండి (“నమ్మండి”). అతను యేసును విశ్వసించవలసి వచ్చింది మరియు మరేమీ లేదు. యేసు దేవుని కుమారుడు (“ప్రభువు”) మరియు గ్రంథాలను నెరవేర్చిన మెస్సీయ (“క్రీస్తు”) అని ఆ వ్యక్తి నమ్మాడు. అతని విశ్వాసంలో యేసు పాపమూ కొరకు చనిపోయాడని, తిరిగి లేచాడనే నమ్మకం కూడా ఉంది, ఎందుకంటే అది పౌలు సీల బోధించే సందేశం (రోమా 10: 9-10, 1 కొరింథీయులు 15: 1-4 చూడండి).

“మార్చడం” అంటే “మలుపు”. మనం ఒక విషయం వైపు తిరిగినప్పుడు, మనం తప్పనిసరిగా వేరొకదానికి దూరంగా ఉంటాము. మనం యేసు వైపు తిరిగినప్పుడు, మనం పాపం నుండి తిరగాలి. పాపం నుండి తిరగడం “పశ్చాత్తాపం” మరియు యేసు వైపు తిరగడం “విశ్వాసం” అని బైబిలు చెప్పుతుంది. కాబట్టి, పశ్చాత్తాపం, విశ్వాసం పరిపూరకరమైనవి. పశ్చాత్తాపం మరియు విశ్వాసం రెండూ 1 థెస్సలొనీకయులు 1: 9 లో సూచించబడ్డాయి- “మీరు విగ్రహాల నుండి దేవుని వైపు తిరిగారు.” క్రైస్తవునికి నిజమైన మార్పిడి ఫలితం ఎలా ఉండిది అంటే ఒక క్రైస్తవుడు తన పూర్వ మార్గాలను అన్యమతానికి సంబంధించిన అని విడిచి పెడతాడు.

ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే, క్రైస్తవ మతంలోకి మారడం అంటే, యేసు మీ పాపాలు కోసం మరణించి తిరిగి లేచిన దేవుని కుమారుడు అని మీరు నమ్మాలి. రక్షణ కోసం అవసరమైన మీరు పాపి అని మీరు దేవునితో అంగీకరించాలి, మిమ్మల్ని రక్షించడానికి మీరు యేసుపై మాత్రమే నమ్మిక ఉంచాలి. మీరు పాపం నుండి క్రీస్తు వైపుకు మారినప్పుడు, దేవుడు మిమ్మల్ని రక్షించి, మీకు పరిశుద్ధాత్మను ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు, ఎవరు మిమ్మల్ని క్రొత్త జీవిగా చేస్తారు.

నిజమైన రూపంలో, క్రైస్తవ మతం, ఒక మతం కాదు. క్రైస్తవ మతం, బైబిలు ప్రకారం, యేసుక్రీస్తుతో ఉన్న సంబంధం. క్రైస్తవ మతం అంటే సిలువపై యేసు బలిని విశ్వసించి నమ్మకం ఉంచే ఎవరికైనా దేవుడు మోక్షాన్ని ఇస్తాడు. క్రైస్తవ మతంలోకి మారిన వ్యక్తి ఒక మతాన్ని మరొక మతం కోసం వదిలిపెట్టడం కాదు. క్రైస్తవ మతంలోకి మారడం అనేది దేవుడు ఇచ్చే బహుమతిని అందుకోవడం మరియు యేసుక్రీస్తుతో వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని ప్రారంభించడం, దీని ఫలితంగా పాప క్షమాపణ, మరణం తరువాత పరలోకంలో నిత్యజీవం ఉంటుంది.

మీరు ఈ వ్యాసంలో చదివినందున మీరు క్రైస్తవ మతంలోకి మారాలని అనుకుంటున్నారా? మీ సమాధానం అవును అయితే, ఇక్కడ మీరు దేవునికి అర్పించే ఒక సాధారణ ప్రార్థన. ఈ ప్రార్థన, లేదా మరేదైనా ప్రార్థన చెప్పడం మిమ్మల్ని రక్షించదు. క్రీస్తుపై నమ్మకం ఉంచడం మాత్రమే మిమ్మల్ని పాపం నుండి రక్షించగలదు. ఈ ప్రార్థన కేవలం దేవునిపై మీ విశ్వాసాన్ని వ్యక్తీకరించడానికి మరియు మీ మోక్షానికి అందించినందుకు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్పే మార్గం. "దేవా, నేను నీకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేశానని, శిక్షకు అర్హుడని నాకు తెలుసు. కాని యేసుక్రీస్తు నాకు చెందలిసిన శిక్షను తీసుకున్నాడు, తద్వారా ఆయనపై విశ్వాసం ద్వారా నన్ను క్షమించగలిగేను. మోక్షానికి నేను మీ మీద నమ్మకం ఉంచాను. మీ అద్భుతమైన కృపకు, క్షమాపణకు ధన్యవాదాలు - నిత్యజీవ బహుమతి!

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

నేను క్రైస్తవ మతంలోకి ఎలా మారగలను?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries