settings icon
share icon
ప్రశ్న

మానవ క్లోనింగ్ గురించి క్రైస్తవ దృక్పథం ఏమిటి?

జవాబు


మానవ క్లోనింగ్ విషయంతో బైబిల్ ప్రత్యేకంగా వ్యవహరించనప్పటికీ, గ్రంథంలో సూత్రాలు ఉన్నాయి, ఇవి భావనపై మరింత వెలుగునిస్తాయి. క్లోనింగ్‌కు DNA మరియు పిండ కణాలు రెండూ అవసరం. మొదట, ఒక జీవి యొక్క కణం యొక్క కేంద్రకం నుండి DNA తొలగించబడుతుంది. కోడెడ్ జన్యు సమాచారాన్ని కలిగి ఉన్న పదార్థం, పిండ కణం యొక్క కేంద్రకంలో ఉంచబడుతుంది. క్రొత్త జన్యు సమాచారాన్ని స్వీకరించే సెల్ కొత్త DNA ను అంగీకరించడానికి దాని స్వంత DNA ను తీసివేసేది. కణం కొత్త DNA ని అంగీకరిస్తే, నకిలీ పిండం ఏర్పడుతుంది. అయినప్పటికీ, పిండ కణం కొత్త DNA ని తిరస్కరించి చనిపోవచ్చు. అలాగే, పిండం దాని కేంద్రకం నుండి అసలు జన్యు పదార్ధాన్ని తొలగించి జీవించకపోవచ్చు. అనేక సందర్భాల్లో, క్లోనింగ్ ప్రయత్నించినప్పుడు, కొత్త జన్యు పదార్ధం విజయవంతంగా అమర్చడం యొక్క అసమానతలను పెంచడానికి అనేక పిండాలను ఉపయోగిస్తారు. ఈ పద్ధతిలో నకిలీ జీవిని సృష్టించడం సాధ్యమే (ఉదాహరణకు, డాలీ గొర్రెలు), వైవిధ్యాలు లేకుండా, మరియు సమస్య లేకుండా, ఒక జీవిని విజయవంతంగా నకిలీ చేసే అవకాశాలు చాలా సన్నగా ఉంటాయి.

మానవ క్లోనింగ్ ప్రక్రియ యొక్క క్రైస్తవ దృక్పథాన్ని అనేక లేఖనాత్మక సూత్రాల వెలుగులో చెప్పవచ్చు. మొదట, మానవులు దేవుని స్వరూపంలో సృష్టించబడతారు మరియు అందువల్ల ప్రత్యేకమైనవి. ఆదికాండము 1: 26-27 మనిషి దేవుని స్వరూపంలో మరియు పోలికతో సృష్టించబడిందని మరియు అన్ని సృష్టిలలో ప్రత్యేకమైనదని పేర్కొన్నాడు. స్పష్టంగా, మానవ జీవితం విలువైనది మరియు కొనుగోలు మరియు అమ్మవలసిన వస్తువులాగా పరిగణించబడదు. కొంతమంది సరైన దాతను కనుగొనలేని మార్పిడి అవసరం ఉన్నవారికి భర్తీ అవయవాలను సృష్టించే ఉద్దేశ్యంతో మానవ క్లోనింగ్‌ను ప్రోత్సహించారు. ఆలోచన ఏమిటంటే, ఒకరి స్వంత DNA ను తీసుకొని, ఆ DNA తో కూడిన నకిలీ అవయవాన్ని సృష్టించడం అవయవ తిరస్కరణ అవకాశాలను బాగా తగ్గిస్తుంది. ఇది నిజం అయితే, సమస్య ఏమిటంటే అలా చేయడం మానవ జీవితాన్ని చౌకగా చేస్తుంది. క్లోనింగ్ ప్రక్రియకు మానవ పిండాలను ఉపయోగించడం అవసరం. కొత్త అవయవాలను తయారు చేయడానికి కణాలను ఉత్పత్తి చేయగలిగినప్పటికీ, అవసరమైన DNA ను పొందటానికి అనేక పిండాలను చంపడం అవసరం. సారాంశంలో క్లోనింగ్ అనేక మానవ పిండాలను "వ్యర్థ పదార్థం" గా "విసిరివేస్తుంది", ఆ పిండాలు పూర్తి పరిపక్వత పెరిగే అవకాశాన్ని తొలగిస్తాయి.

పిండం ఏర్పడటంతో జీవితం గర్భం దాల్చదని చాలా మంది నమ్ముతారు, అందువల్ల పిండాలు నిజంగా మనుషులు కావు. బైబిలు భిన్నంగా బోధిస్తుంది. కీర్తన 139: 13-16 ఇలా చెబుతోంది, “నా అంతరింద్రియములను నీవే కలుగజేసితివి, నా తల్లి గర్భమందు నన్ను నిర్మించినవాడవు నీవే. నీవు నన్ను కలుగజేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశ్చర్యమును నాకు పుట్టుచున్నవి అందునుబట్టి నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను నీ కార్యములు ఆశ్చర్యకరములు. ఆ సంగతి నాకు బాగుగా తెలిసియున్నది. నేను రహస్యమందు పుట్టిననాడు భూమియొక్క అగాధస్థలములలో విచిత్రముగా నిర్మింపబడిననాడు నాకు కలిగినయెముకలును నీకు మరుగై యుండలేదు నేను పిండమునై యుండగా నీ కన్నులు నన్ను చూచెను నియమింపబడిన దినములలో ఒకటైన కాకమునుపే నా దినములన్నియు నీ గ్రంథములో లిఖితము లాయెను. ” రచయిత, దావీదు, అతను పుట్టకముందే తనను వ్యక్తిగతంగా దేవుని ద్వారా పిలిచాడని ప్రకటించాడు, అనగా అతని భావనలో అతను దేవుడు నియమించిన భవిష్యత్తుతో మానవుడు.

ఇంకా, యెషయా తన తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు యెషయాను ప్రవక్తగా తన పరిచర్యకు పిలిచినట్లు యెషయా 49: 1-5 మాట్లాడుతుంది. అలాగే, యోహాను బాప్టిస్ట్ గర్భంలో ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిపోయాడు (లూకా 1:15). ఇవన్నీ గర్భం దాల్చిన జీవితంపై బైబిలు దృక్పథాన్ని సూచిస్తాయి. దీని వెలుగులో, మానవ క్లోనింగ్, మానవ పిండాలను నాశనం చేయడంతో, మానవ జీవితం గురించి బైబిల్ దృష్టికి అనుగుణంగా ఉండదు.

అదనంగా, మానవత్వం సృష్టించబడితే, అప్పుడు ఒక సృష్టికర్త ఉండాలి, మరియు మానవత్వం ఆ సృష్టికర్తకు లోబడి ఉంటుంది. జనాదరణ పొందిన ఆలోచన-లౌకిక మనస్తత్వశాస్త్రం మరియు మానవతా ఆలోచన-మనిషి తనకు తప్ప మరెవరికీ జవాబుదారీగా ఉండడని మరియు మనిషి అంతిమ అధికారం అని నమ్ముతారు, బైబిల్ భిన్నంగా బోధిస్తుంది. దేవుడు మనిషిని సృష్టించి భూమిపై బాధ్యత ఇచ్చాడు (ఆదికాండము 1: 28-29, 9: 1-2). ఈ బాధ్యతతో దేవునికి జవాబుదారీతనం వస్తుంది. మనిషి తనపై అంతిమ అధికారం కాదు, అందువల్ల అతను మానవ జీవిత విలువ గురించి నిర్ణయాలు తీసుకునే స్థితిలో లేడు. కాబట్టి, మానవ క్లోనింగ్, గర్భస్రావం లేదా అనాయాస యొక్క నైతికత నిర్ణయించే అధికారం శాస్త్రం కాదు. బైబిల్ ప్రకారం, మానవ జీవితంపై సార్వభౌమ నియంత్రణను సరిగ్గా అమలు చేసేది దేవుడు మాత్రమే. అలాంటి వాటిని నియంత్రించడానికి ప్రయత్నించడం అంటే తనను తాను దేవుని స్థానంలో ఉంచడం. స్పష్టంగా, మనిషి దీన్ని చేయకూడదు.

మనం మనిషిని మరొక జీవిగా చూస్తే, అతడు ప్రత్యేకమైన సృష్టిగా చూడకపోతే, మానవులను నిర్వహణ మరియు మరమ్మత్తు అవసరమయ్యే యంత్రాంగాలుగా చూడటం కష్టం కాదు. కానీ మనం అణువుల మరియు రసాయనాల సమాహారం మాత్రమే కాదు. దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరినీ సృష్టించాడని మరియు మనలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక నిర్దిష్ట ప్రణాళిక ఉందని బైబిల్ బోధిస్తుంది. ఇంకా, ఆయన తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనలో ప్రతి ఒక్కరితో వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని కోరుకుంటాడు. మానవ క్లోనింగ్ యొక్క అంశాలు ప్రయోజనకరంగా అనిపించినప్పటికీ, క్లోనింగ్ టెక్నాలజీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలో మానవజాతికి నియంత్రణ లేదు. మంచి ఉద్దేశ్యాలు మాత్రమే క్లోనింగ్ వినియోగాన్ని నిర్దేశిస్తాయని అనుకోవడం అవివేకం. మానవుల క్లోనింగ్‌ను పరిపాలించడానికి అవసరమైన బాధ్యత లేదా తీర్పును మనిషి అమలు చేసే స్థితిలో లేడు.

క్లోన్ చేయబడిన మానవుడు, మానవ క్లోనింగ్ ఒక రోజు విజయవంతమైందని భావించి, ఒక ఆత్మ ఉందా అని తరచుగా అడిగే ప్రశ్న. ఆదికాండము 2: 7 ఇలా చెబుతోంది, “దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిర్మించి వాని నాసికా రంధ్రములలో జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాత్మ ఆయెను. ” భగవంతుడు సజీవమైన, మానవ ఆత్మను సృష్టిస్తున్న వర్ణన ఇక్కడ ఉంది. ఆత్మలు మనమే, మన దగ్గర ఉన్నవి కావు (1 కొరింథీయులు 15:45). మానవ క్లోనింగ్ ద్వారా ఎలాంటి జీవన ఆత్మ సృష్టించబడుతుంది అనే ప్రశ్న. అది నిశ్చయంగా సమాధానం చెప్పగల ప్రశ్న కాదు. అయినప్పటికీ, ఒక మానవుడు విజయవంతంగా క్లోన్ చేయబడితే, క్లోన్ ఒక మానవుడితో సమానంగా ఉంటుంది, శాశ్వతమైన ఆత్మతో సహా, ఇతర మానవుడిలాగే.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

మానవ క్లోనింగ్ గురించి క్రైస్తవ దృక్పథం ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries