సంఘం పెరుగుదల గురించి బైబిలు ఏమి చెబుతుంది?


ప్రశ్న: సంఘం పెరుగుదల గురించి బైబిలు ఏమి చెబుతుంది?

జవాబు:
సంఘ పెరుగుదలను బైబిల్ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించనప్పటికీ, చర్చి పెరుగుదల సూత్రం “నా సంఘాన్ని నిర్మిస్తాను. పాతాళ లోకపు ద్వారాలు దాన్ని ఎదిరించి నిలబడలేవు” అని యేసు చెప్పిన అవగాహన. (మత్తయి 16:18). సంఘాన్నికి యేసు క్రీస్తులో పునాది ఉందని పౌలు ధృవీకరించాడు (1 కొరింథీయులు 3:11). యేసు క్రీస్తు సంఘాన్నికి అధిపతి (ఎఫెసీయులు 1: 18-23), సంఘం జీవితం (యోహాను 10:10). ఇలా చెప్పిన తరువాత, “వృద్ధి” అనేది సాపేక్ష పదం అని గుర్తుంచుకోవాలి. వివిధ రకాల వృద్ధి ఉన్నాయి, వాటిలో కొన్ని సంఖ్యలతో సంబంధం లేదు.

సభ్యులు / హాజరైన వారి సంఖ్య మారకపోయినా చర్చి సజీవంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సంఘంలో ఉన్నవారు ప్రభువైన యేసు దయ మరియు జ్ఞానంలో పెరుగుతుంటే, వ్యక్తిగతంగా మరియు ఏకీకృతముగా వారి జీవితాల కోసం ఆయన చిత్తానికి లొంగిపోతే, అది నిజమైన వృద్ధిని అనుభవిస్తున్న సంఘం. అదే సమయంలో, ఒక సంఘం వారానికి దాని జాబితాలకు జోడించవచ్చు, భారీ సంఖ్యలో ఉంటుంది మరియు ఇప్పటికీ ఆధ్యాత్మికంగా స్తబ్దుగా ఉంటుంది.

ఏ రకమైన పెరుగుదల ఒక సాధారణ నమూనాను అనుసరిస్తుంది. పెరుగుతున్న జీవి మాదిరిగా, స్థానిక సంఘంలో విత్తనాన్ని (సువార్తికులు), విత్తనానికి నీరు పోసేవారు (పాస్టర్ / ఉపాధ్యాయులు) మరియు స్థానిక సంఘంలో ఉన్నవారి పెరుగుదలకు వారి ఆధ్యాత్మిక బహుమతులను ఉపయోగించేవారు ఉన్నారు. అయితే పెరుగుదలను ఇచ్చేది దేవుడేనని గమనించండి (1 కొరింథీయులకు 3: 7). మొక్కలు వేసేవారు మరియు నీళ్ళు పోసేవారు ప్రతి ఒక్కరూ తమ శ్రమకు తగినట్లుగా తమ ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు (1 కొరింథీయులకు 3: 8).

స్థానిక చర్చి పెరగడానికి నాటడం మరియు నీరు పోయటం మధ్య సమతుల్యత ఉండాలి, అంటే ఆరోగ్యకరమైన సంఘంలో ప్రతి వ్యక్తి తన / ఆమె ఆధ్యాత్మిక బహుమతి ఏమిటో తెలుసుకోవాలి, తద్వారా అతను / ఆమె క్రీస్తు శరీరంలో పనిచేయగలడు. నాటడం, నీరు త్రాగుట సమతుల్యత నుండి బయటపడితే, దేవుడు ఉద్దేశించిన విధంగా సంఘం అభివృద్ధి చెందదు. వాస్తవానికి, పవిత్రాత్మపై రోజువారీ ఆధారపడటం మరియు విధేయత ఉండాలి కాబట్టి దేవుని పెరుగుదల రావడానికి మొక్క మరియు నీరు త్రాగేవారిలో అతని శక్తి విడుదల అవుతుంది.

చివరగా, సజీవంగా మరియు పెరుగుతున్న సంఘం వర్ణన అపొస్తలుల కార్యములు 2: 42-47 లో కనుగొనబడింది, ఇక్కడ విశ్వాసులు “అపొస్తలుల బోధనకు, సహవాసానికి, రొట్టెలు విడగొట్టడానికి మరియు ప్రార్థనకు తమను తాము అంకితం చేసుకున్నారు.” వారు ఒకరినొకరు సేవించుచున్నారు మరియు ప్రభువును తెలుసుకోవలసిన వారికి చేరువయ్యారు, ఎందుకంటే ప్రభువు “రక్షింపబడుతున్న వారిని రోజూ వారి సంఖ్యకు చేర్చుకున్నాడు.” ఈ విషయాలు ఉన్నప్పుడు, సంఖ్యాపరమైన పెరుగుదల ఉందా లేదా అనే దానిపై చర్చి ఆధ్యాత్మిక వృద్ధిని అనుభవిస్తుంది.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
సంఘం పెరుగుదల గురించి బైబిలు ఏమి చెబుతుంది?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి