సంఘ క్రమశిక్షణ గురించి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?


ప్రశ్న: సంఘ క్రమశిక్షణ గురించి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

జవాబు:
సంఘ క్రమశిక్షణ అనేది సంఘాన్ని రక్షించడం, పాపిని దేవునితో సరైన నడకకు పునరుద్ధరించడం, సంఘ సభ్యులతో సహవాసంమును పునరుద్ధరించడం అనే ఉద్దేశ్యంతో స్థానిక సంఘం సంస్థలోని సభ్యులలో పాపాత్మకమైన ప్రవర్తనను సరిచేసే ప్రక్రియ. కొన్ని సందర్భాల్లో, సంఘ క్రమశిక్షణ బహిష్కరణకు అన్ని విధాలుగా ముందుకు సాగవచ్చు, ఇది సంఘ సభ్యత్వం నుండి ఒక వ్యక్తిని అధికారికంగా తొలగించడం మరియు ఆ వ్యక్తి నుండి అనధికారికంగా వేరుచేయడం.

మత్తయి 18: 15-20 క్రమశిక్షణ పాటించే విధానం మరియు అధికారాన్ని సంఘాన్నికి ఇస్తుంది. ఒక వ్యక్తి (సాధారణంగా మనస్తాపం చెందిన పార్టీ) ఆక్షేపణీయ వ్యక్తి వద్దకు ఏకాంతముగా వెళ్లాలని యేసు మనకు నిర్దేశిస్తాడు. అపరాధి తన పాపాన్ని అంగీకరించి పశ్చాత్తాప పడటానికి నిరాకరిస్తే, మరో ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు పరిస్థితి వివరాలను ధృవీకరించడానికి వెళతారు. పశ్చాత్తాపం లేనట్లయితే-అపరాధి తన పాపానికి గట్టిగా అతుక్కుపోయాడు, పశ్చాత్తాపం చెందడానికి రెండు అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ-ఈ విషయం సంఘం ముందు తీసుకోబడుతుంది. అపరాధికి పశ్చాత్తాపం చెందడానికి, అతని పాపపు ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టడానికి మూడవ అవకాశం ఉంటుంది. సంఘ క్రమశిక్షణ ప్రక్రియలో ఏ సమయంలోనైనా, పాపం పశ్చాత్తాపం చెందాలని పిలుపునిస్తే, “మీరు మీ సోదరుడిని సంపాదించుకున్నారు” (15 వ వచనం). ఏదేమైనా, అపరాధి నుండి సానుకూల స్పందన లేకుండా క్రమశిక్షణ మూడవ దశలో కొనసాగితే, యేసు, “అతడు మీకు అన్యజనుడిగా మరియు పన్ను వసూలు చేసే వ్యక్తిగా ఉండనివ్వండి” (17 వ వచనం).

సంఘం క్రమశిక్షణా ప్రక్రియ ఎప్పుడూ ఆహ్లాదకరంగా ఉండదు, ఒక తండ్రి తన పిల్లలను క్రమశిక్షణలో పెట్టడంలో ఎప్పుడూ ఇష్టపడతాడు. కొన్నిసార్లు, సంఘాన్నికి క్రమశిక్షణ అవసరం. సంఘము క్రమశిక్షణ ఉద్దేశ్యం అర్థమైనది-ఉత్సాహంగా ఉండకూడదు లేదా నీవు అందరి కంటే పవిత్రమైన వైఖరిని ప్రదర్శించడం కాదు. బదులుగా, సంఘం క్రమశిక్షణ లక్ష్యం దేవుడు ఇతర విశ్వాసులతో పూర్తి సహవాసానికి వ్యక్తిని పునరుద్ధరించడం. క్రమశిక్షణ ప్రైవేట్‌గా ప్రారంభించి క్రమంగా మరింత బహిరంగంగా మారడం. ఇది వ్యక్తి పట్ల ప్రేమతో, దేవునికి విధేయత చూపిస్తూ, చర్చిలో ఇతరుల కోసమే దైవభక్తితో చేయాలి.

సంఘ క్రమశిక్షణకు సంబంధించిన బైబిలు సూచనలు సంఘ సభ్యత్వ అవసరాన్ని సూచిస్తాయి. సంఘం మరియు దాని పాస్టర్ ఒక నిర్దిష్ట సమూహం (స్థానిక సంఘ సభ్యులు) ఆధ్యాత్మిక శ్రేయస్సుకు వారు బాధ్యత వహిస్తారు, నగరంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ కాదు. సంఘ క్రమశిక్షణ సందర్భంలో, పౌలు ఇలా అడిగాడు, “సంఘం వెలుపల ఉన్నవారిని తీర్పు తీర్చడం నా వ్యాపారం ఏమిటి? మీరు లోపల ఉన్నవారిని తీర్పు తీర్చలేదా? ” (1 కొరింథీయులు 5:12). సంఘం క్రమశిక్షణ కోసం అభ్యర్థి సంఘం “లోపల” ఉండాలి, సంఘాన్నికి జవాబుదారీగా ఉండాలి. అతను క్రీస్తుపై విశ్వాసం ఉన్నట్లు పేర్కొన్నాడు, కాదనలేని పాపంలో కొనసాగుతున్నాడు.

కొరింథు సంఘం (1 కొరింథీయులకు 5: 1-13) స్థానిక సంఘంలో సంఘ క్రమశిక్షణకు బైబిలు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, క్రమశిక్షణ బహిష్కరణకు దారితీసింది, మరియు అపొస్తలుడైన పౌలు క్రమశిక్షణకు కొన్ని కారణాలు చెబుతాడు. ఒకటి పాపం పులిసిన లాంటిది; ఉనికిలో ఉండటానికి అనుమతిస్తే, అది " పులిపిండి కొంచెమే అయినా, అది పిండి ముద్దనంతటినీ పులిసేలా చేస్తుందని మీకు తెలుసు కదా" (1 కొరింథీయులు 5: 6-7). అలాగే, మనలను పాపము నుండి వేరుచేయడానికి, మనము “పులియని” లేదా ఆధ్యాత్మిక క్షీణతకు కారణమయ్యే వాటి నుండి విముక్తి పొందటానికి యేసు మనలను రక్షించాడని పౌలు వివరించాడు (1 కొరింథీయులకు 5: 7–8). తన వధువు, సంఘ పట్ల క్రీస్తు కోరిక ఏమిటంటే, ఆమె స్వచ్ఛమైన, అపవిత్రమైనదిగా ఉండవచ్చు (ఎఫెసీయులు 5: 25-27). అవిశ్వాసుల ముందు క్రీస్తు యేసు (మరియు అతని చర్చి) సాక్ష్యం చాలా ముఖ్యం. దావీదు బత్షెబాతో పాపం చేసినప్పుడు, అతని పాపపు పరిణామాలలో ఒకటి, ఒక నిజమైన దేవుని పేరు దేవుని శత్రువులచే దూషించబడింది (2 సమూయేలు 12:14).

ఒక సభ్యుడిపై చర్చి తీసుకునే ఏదైనా క్రమశిక్షణా చర్య దైవిక ధుఖాన్ని, నిజమైన పశ్చాత్తాపాన్ని తీసుకురావడంలో విజయవంతమవుతుందని ఆశిద్దాం. పశ్చాత్తాపం సంభవించినప్పుడు, వ్యక్తిని ఫెలోషిప్కు పునరుద్ధరించవచ్చు. 1 కొరింథీయులకు 5 వ భాగంలో పాల్గొన్న వ్యక్తి పశ్చాత్తాప పడ్డాడు, తరువాత పౌలు సంఘాన్నికి పూర్తి సహవాసానికి పునరుద్ధరించమని సంఘాన్నిని ప్రోత్సహించాడు (2 కొరింథీయులు 2: 5–8). దురదృష్టవశాత్తు, క్రమశిక్షణా చర్య, సరిగ్గా మరియు ప్రేమలో ఉన్నప్పటికీ, పునరుద్ధరణను తీసుకురావడంలో ఎల్లప్పుడూ విజయవంతం కాదు. సంఘ క్రమశిక్షణ పశ్చాత్తాపం తీసుకురావడంలో విఫలమైనప్పటికీ, ప్రపంచంలో మంచి సాక్ష్యాలను కొనసాగించడం వంటి ఇతర మంచి ప్రయోజనాలను సాధించడం ఇంకా అవసరం.

స్థిరమైన క్రమశిక్షణ లేకుండా అతను ఇష్టపడే విధంగా చేయటానికి ఎల్లప్పుడూ అనుమతించబడే యువకుడి ప్రవర్తనను మనం అందరం చూశాము. ఇది అందమైన దృశ్యం కాదు. మితిమీరిన అనుమతి ఉన్న తల్లిదండ్రులను ప్రేమించడం కూడా , మార్గదర్శకత్వం లేకపోవడం వల్ల పిల్లవాడిని దుర్భరమైన భవిష్యత్తుకు దారితీసింది. క్రమశిక్షణ లేని, నియంత్రణ లేని ప్రవర్తన పిల్లవాడు అర్ధవంతమైన సంబంధాలను ఏర్పరచకుండా, ఏ విధమైన నేపధ్యంలోనూ మంచి పనితీరును కనపరచాడు. అదేవిధంగా, సంఘంలో క్రమశిక్షణ, ఎప్పుడూ ఆనందించేది కాదు లేదా సులభం కాదు, కొన్ని సమయాల్లో అవసరం. నిజానికి, ఇది ప్రేమగలది. మరియు అది దేవునిచే ఆజ్ఞాపించబడింది.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
సంఘ క్రమశిక్షణ గురించి బైబిల్ ఏమి చెబుతుంది?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి