settings icon
share icon
ప్రశ్న

గుహలో నివసించిన ఆది పురుషులు, చరిత్రపూర్వ పురుషులు, నాగరికత తెలియని ఆది ఫురుషులు గురించి బైబిలు ఏమి చెబుతుంది?

జవాబు


బైబిలు “గుహలో నివసించిన ఆది పురుషులు” లేదా “నాగరికత తెలియని ఆది ఫురుషులు” అనే పదాన్ని ఉపయోగించదు మరియు బైబిల్ ప్రకారం “చరిత్రపూర్వ” మనిషి లాంటిది ఏదీ లేదు. "చరిత్రపూర్వ" అనే పదానికి "నమోదు చేయబడిన చరిత్రకు ముందు యుగానికి చెందినది" అని అర్ధం. బైబిలు వృత్తాంతం కేవలం కల్పితమని ఇది ఉహిస్తుంది, ఎందుకంటే ఆదికాండపు పుస్తకం మనిషిని సృష్టించడానికి ముందు జరిగిన సంఘటనలను నమోదు చేస్తుంది (అనగా, సృష్టి మొదటి ఐదు రోజులు-మనిషి ఆరవ రోజున సృష్టించబడింది). ఆదాము హవ్వలు సృష్టించినప్పటి నుండి పరిపూర్ణ మానవులు మరియు తక్కువ జీవన రూపాల నుండి ఉద్భవించలేదని బైబిలు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

ఇలా చెప్పడంతో, భూమిపై బాధాకరమైన తిరుగుబాటును బైబిలు వివరిస్తుంది-వరద (ఆదికాండము 6-9), ఈ సమయంలో ఎనిమిది మంది మినహా నాగరికత పూర్తిగా నాశనం చేయబడింది. మానవత్వం ప్రారంభించవలసి వచ్చింది. ఈ చారిత్రక సందర్భంలోనే కొందరు పండితులు పురుషులు గుహలలో నివసించారని మరియు రాతి పనిముట్లను ఉపయోగించారని నమ్ముతారు. ఈ పురుషులు ఆదిమవారు కాదు; వారు నిరాశ్రయులయ్యారు. మరియు వారు ఖచ్చితంగా సగం కోతి కాదు. శిలాజ ఆధారాలు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి: గుహవాసులు మనుషులు-గుహలలో నివసించేవారు.

కొన్ని శిలాజ కోతి అవశేషాలు ఉన్నాయి, వీటిని డార్వినియన్ పాలియో-మానవ శాస్త్రవేత్తలు కోతి మరియు పురుషుల మధ్య ఒక విధమైన పరివర్తన అని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. గుహమనుషులను ఉహించినప్పుడు చాలా మంది ఈ వివరణల గురించి ఆలోచిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. వారు బొచ్చుగల సగం పురుషులు, సగం కోతి జీవులు అగ్ని పక్కన ఒక గుహలో గుమిగూడి, గోడలపై కొత్తగా అభివృద్ధి చేసిన రాతి పనిముట్లతో గీస్తారు. ఇది సాధారణ అపోహ. డార్వినియన్ పాలియో-ఆంత్రోపాలజీకి వెళ్లేంతవరకు, ఈ వివరణలు ఒక విచిత్రమైన ప్రపంచ దృక్పథాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి మరియు సాక్ష్యాల ఫలితం కాదని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. వాస్తవానికి, విద్యా సమాజంలో ఈ వ్యాఖ్యానాలకు పెద్ద వ్యతిరేకత మాత్రమే కాదు, డార్వినిస్టులు వివరాలపై ఒకరితో ఒకరు పూర్తిగా అంగీకరించరు.

దురదృష్టవశాత్తు, జనాదరణ పొందిన ప్రధాన స్రవంతి ఈ ఆలోచనను మనిషి, కోతి రెండూ ఒకే పూర్వీకుల నుండి ఉద్భవించాయి, అయితే ఇది ఖచ్చితంగా అందుబాటులో ఉన్న సాక్ష్యాలకు మాత్రమే ఆమోదయోగ్యమైన వివరణ కాదు. వాస్తవానికి, ఈ ప్రత్యేకమైన వ్యాఖ్యానానికి అనుకూలంగా సాక్ష్యాలు లేవు.

దేవుడు ఆదాము హవ్వలను సృష్టించినప్పుడు, వారు పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిన మానవులు, కమ్యూనికేషన్, సమాజం మరియు అభివృద్ధి సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నారు (ఆదికాండము 2:19-25; 3:1-20; 4:1-12). చరిత్రపూర్వ గుహలో నివసించిన ఆది పురుషులు ఉనికిని నిరూపించడానికి పరిణామ శాస్త్రవేత్తలు ఎంత దూరం వెళుతున్నారో పరిశీలించడం దాదాపు వినోదాత్మకంగా ఉంది. వారు ఒక గుహలో ఒక పోగొట్టుకున్న పంటిని కనుగొంటారు మరియు దాని నుండి ఒక గుహలో నివసించిన, ఒక కోతిలాగా హంచ్ చేసిన ఒక పోగొట్టుకున్న మానవుడిని సృష్టిస్తారు. గుహలో నివసించిన ఆది పురుషులు ఉనికిని శిలాజ ద్వారా శాస్త్రం నిరూపించగల మార్గం లేదు. పరిణామ శాస్త్రవేత్తలు కేవలం ఒక సిద్ధాంతాన్ని కలిగి ఉంటారు, ఆపై వారు సిద్ధాంతానికి సరిపోయేలా సాక్ష్యాలను బలవంతం చేస్తారు. ఆదాము, హవ్వ మొట్టమొదటిసారిగా సృష్టించబడిన మానవులు మరియు పూర్తిగా ఏర్పడినవారు, తెలివైనవారు, నిటారుగా ఉన్నారు.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

గుహలో నివసించిన ఆది పురుషులు, చరిత్రపూర్వ పురుషులు, నాగరికత తెలియని ఆది ఫురుషులు గురించి బైబిలు ఏమి చెబుతుంది?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries