settings icon
share icon
ప్రశ్న

ప్రాయశ్చిత్తంపై వివిధ సిద్ధాంతాలు ఏమిటి?

జవాబు


సంఘం చరిత్రలో, ప్రాయశ్చిత్తం గురించి అనేక విభిన్న అభిప్రాయాలు, కొన్ని నిజం మరియు కొన్ని తప్పుడువి, వేర్వేరు వ్యక్తులు లేదా సంస్థలువారు ముందుంచారు. వివిధ అభిప్రాయాలకు ఒక కారణం ఏమిటంటే, పాత, క్రొత్త నిబంధనలు రెండూ క్రీస్తు ప్రాయశ్చిత్తం గురించి అనేక సత్యాలను బహిర్గతం చేస్తాయి, ప్రాయశ్చిత్తం గొప్పతనాన్ని పూర్తిగా చుట్టుముట్టే లేదా వివరించే ఏ ఒక్క “సిద్ధాంతాన్ని” కనుగొనడం కష్టతరం, అసాధ్యం కాకపోయినా. మేము లేఖనాలను అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు, ప్రాయశ్చిత్తం గొప్ప, బహుముఖ చిత్రం, క్రీస్తు సాధించిన విముక్తికి సంబంధించి బైబిలు అనేక పరస్పర సంబంధం ఉన్న సత్యాలను తెలియజేస్తుంది. ప్రాయశ్చిత్తం అనేక విభిన్న సిద్ధాంతాలకు దోహదపడే మరో అంశం ఏమిటంటే, ప్రాయశ్చిత్తం గురించి మనం నేర్చుకోగలిగిన వాటిలో చాలావరకు పాత ఒడంబడిక త్యాగ వ్యవస్థ క్రింద దేవుని ప్రజల అనుభవం మరియు దృక్పథం నుండి అర్థం చేసుకోవాలి.

క్రీస్తు ప్రాయశ్చిత్తం, దాని ఉద్దేశ్యం మరియు అది సాధించినవి, దాని గురించి చాల గ్రంధలు వ్రాయబడిన గొప్ప విషయం. ఈ వ్యాసం కేవలం ఒక సమయంలో లేదా మరొక సమయంలో ముందుకు తెచ్చిన అనేక సిద్ధాంతాల సంక్షిప్త అవలోకనాన్ని అందిస్తుంది. ప్రాయశ్చిత్తం విభిన్న అభిప్రాయాలను చూస్తే, మనిషి పాపాత్వాన్ని లేదా ప్రాయశ్చిత్తం యొక్క ప్రత్యామ్నాయ స్వభావాన్ని గుర్తించని ఏ అభిప్రాయం అయినా ఉత్తమంగా మరియు చెత్త వద్ద మతవిశ్వాసాన్ని కలిగి ఉందని మనం గుర్తుంచుకోవాలి.

సాతానుకు విమోచన క్రయధనం: క్రీస్తు ప్రాయశ్చిత్తం మనిషి యొక్క స్వేచ్ఛను కొనుగోలు చేయడానికి మరియు సాతానుకు బానిసలుగా ఉండకుండా అతన్ని విడిచిపెట్టడానికి సాతానుకు చెల్లించిన విమోచన క్రయధనంగా ఈ అభిప్రాయం చూస్తుంది. ఇది మనిషి ఆధ్యాత్మిక స్థితి సాతానుకు బానిసత్వం మరియు క్రీస్తు మరణం యొక్క అర్ధం సాతానుపై దేవుని విజయాన్ని పొందడం అనే నమ్మకం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ సిద్ధాంతానికి ఏదైనా ఉంటే, లేఖనాత్మక మద్దతు ఉంది, సంఘ చరిత్ర అంతటా తక్కువ మంది మద్దతుదారులు ఉన్నారు. ఇది బైబిలుకు వేతిరేకమైనది, అది పాపానికి చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉన్న వ్యక్తిగా దేవుని కంటే సాతానును చూస్తుంది. అందువల్ల, ఇది దేవుని న్యాయం యొక్క డిమాండ్లను పూర్తిగా విస్మరిస్తుంది. ఇది సాతాను పట్ల ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ దృక్పథాన్ని కలిగి ఉంది మరియు అతను నిజంగా చేసేదానికంటే ఎక్కువ శక్తిని కలిగి ఉన్నట్లు చూస్తుంది. పాపులు సాతానుకు ఏదైనా రుణపడి ఉంటారనే ఆలోచనకు లేఖనాత్మక మద్దతు లేదు, కాని పాపానికి చెల్లింపు అవసరమయ్యేది దేవుడేనని గ్రంథం అంతటా మనం చూస్తాము.

పునశ్చరణ సిద్ధాంతం: ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం క్రీస్తు ప్రాయశ్చిత్తం అవిధేయత నుండి విధేయత వరకు మానవజాతి గతిని తిప్పికొట్టింది. క్రీస్తు జీవితం మానవ జీవితంలోని అన్ని దశలను పునరావృతం చేసిందని మరియు అలా చేయడం ద్వారా ఆదాము ప్రారంభించిన అవిధేయత మార్గాన్ని తిప్పికొట్టిందని ఇది నమ్ముతుంది. ఈ సిద్ధాంతానికి లేఖనాత్మకంగా మద్దతు ఇవ్వలేము.

నాటకీయ సిద్ధాంతం: ఈ అభిప్రాయం క్రీస్తు ప్రాయశ్చిత్తం మంచి, చెడుల మధ్య దైవిక సంఘర్షణలో విజయాన్ని సాధించినట్లుగా చూస్తుంది మరియు మనిషిని సాతానుకు బానిసత్వం నుండి విడుదల చేస్తుంది. క్రీస్తు మరణం యొక్క అర్ధం ఏమిటంటే, సాతానుపై దేవుని విజయాన్ని నిర్ధారించడం మరియు చెడుతో బంధం నుండి ప్రపంచాన్ని విముక్తి చేయడానికి ఒక మార్గాన్ని అందించడం.

ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతం: ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతం క్రీస్తు ప్రాయశ్చిత్తాన్ని పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా తన పాపపు స్వభావంపై విజయంగా చూస్తుంది. ఈ అభిప్రాయం ఉన్నవారు ఈ పరిజ్ఞానం మనిషిని ఆధ్యాత్మికంగా ప్రభావితం చేస్తుందని మరియు అతని “దేవుని స్పృహ” ని మేల్కొల్పుతుందని నమ్ముతారు. మనిషి యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థితి పాపం యొక్క ఫలితం కాదని వారు నమ్ముతారు, కానీ "దేవుని-స్పృహ" లేకపోవడం. స్పష్టంగా, ఇది బైబిలువేతర. దీనిని నమ్మడానికి, క్రీస్తుకు పాప స్వభావం ఉందని ఒకరు నమ్మాలి, అయితే యేసు పరిపూర్ణమైన దేవుని మనిషి అని, అతని స్వభావంలోని ప్రతి అంశంలో పాపము చేయనివాడు (హెబ్రీయులు 4:15).

నైతిక ప్రభావ సిద్ధాంతం: క్రీస్తు ప్రాయశ్చిత్తం దేవుని ప్రేమకు నిదర్శనం, ఇది మనిషి హృదయాన్ని మృదువుగా మరియు పశ్చాత్తాపం కలిగిస్తుంది. ఈ అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నవారు మనిషి ఆధ్యాత్మికంగా అనారోగ్యంతో ఉన్నారని మరియు సహాయం అవసరమని నమ్ముతారు మరియు మనిషి పట్ల దేవుని ప్రేమను చూడటం ద్వారా దేవుని క్షమాపణను అంగీకరించడానికి మనిషి కదిలిపోతాడు. క్రీస్తు మరణం ఉద్దేశ్యం మరియు, అర్ధం మనిషి పట్ల దేవుని ప్రేమను ప్రదర్శించడమే అని వారు నమ్ముతారు. క్రీస్తు ప్రాయశ్చిత్తం దేవుని ప్రేమకు అంతిమ ఉదాహరణ అని నిజం అయితే, ఈ అభిప్రాయం బైబిలువేతరమైనది, ఎందుకంటే ఇది మనిషి నిజమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని నిరాకరిస్తుంది –అతిక్రమణలు, పాపాలలో చనిపోయింది (ఎఫెసీయులు 2: 1) -మరియు దేవునికి పాపానికి చెల్లింపు వాస్తవానికి అవసరమని నిరాకరిస్తుంది. క్రీస్తు ప్రాయశ్చిత్తం యొక్క ఈ దృక్పథం మానవజాతిని నిజమైన త్యాగం లేదా పాపానికి చెల్లించకుండా వదిలివేస్తుంది.

ఉదాహరణ సిద్ధాంతం: క్రీస్తు ప్రాయశ్చిత్తం కేవలం దేవునికి విధేయుడిగా ఉండటానికి మనిషిని ప్రేరేపించడానికి విశ్వానికి, విధేయతకు ఒక ఉదాహరణగా ఈ అభిప్రాయం చూస్తుంది. ఈ అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నవారు మనిషి ఆధ్యాత్మికంగా సజీవంగా ఉన్నారని, క్రీస్తు జీవితం, ప్రాయశ్చిత్తం నిజమైన విశ్వాసం మరియు విధేయతకు ఒక ఉదాహరణ అని నమ్ముతారు మరియు విశ్వాసం, విధేయతతో సమానమైన జీవితాన్ని గడపడానికి పురుషులకు ప్రేరణగా ఉండాలి. ఇది, నైతిక ప్రభావ సిద్ధాంతం సమానంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే దేవుని న్యాయం వాస్తవానికి పాపానికి చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉందని మరియు సిలువపై క్రీస్తు మరణం ఆ చెల్లింపు అని వారు ఖండించారు. నైతిక ప్రభావ సిద్ధాంతానికి మరియు ఉదాహరణ సిద్ధాంతానికి మధ్య ఉన్న ప్రధాన వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, క్రీస్తు మరణం దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తుందో నేర్పుతుందని మరియు ఉదాహరణ సిద్ధాంతం క్రీస్తు మరణం ఎలా జీవించాలో నేర్పుతుందని చెప్పారు. వాస్తవానికి, క్రీస్తు మరణించినప్పుడు కూడా మనం అనుసరించడానికి ఒక ఉదాహరణ అన్నది నిజం, కాని ఉదాహరణ సిద్ధాంతం మనిషి యొక్క నిజమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని గుర్తించడంలో విఫలమైంది మరియు దేవుని న్యాయం మనిషికి చెల్లించలేని పాపానికి చెల్లింపు అవసరం.

వాణిజ్య సిద్ధాంతం: వాణిజ్య సిద్ధాంతం క్రీస్తు ప్రాయశ్చిత్తం దేవునికి అనంతమైన గౌరవాన్ని తెస్తుంది. దీని ఫలితంగా దేవుడు క్రీస్తుకు అవసరం లేని బహుమతిని ఇచ్చాడు, క్రీస్తు ఆ బహుమతిని మనిషికి ఇచ్చాడు. ఈ అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నవారు మనిషి యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థితి దేవుణ్ణి అగౌరవపరిచేదని నమ్ముతారు, కాబట్టి క్రీస్తు మరణం, దేవునికి అనంతమైన గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టింది, మోక్షానికి పాపులకు వర్తించవచ్చు. ఈ సిద్ధాంతం, ఇతరుల మాదిరిగానే, పునరుత్పత్తి చేయని పాపుల యొక్క నిజమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని మరియు పూర్తిగా క్రొత్త స్వభావం యొక్క అవసరాన్ని ఖండించింది, ఇది క్రీస్తులో మాత్రమే లభిస్తుంది (2 కొరింథీయులు 5:17).

ప్రభుత్వ సిద్ధాంతం: ఈ అభిప్రాయం క్రీస్తు ప్రాయశ్చిత్తం దేవుడు తన చట్టం పట్ల గౌరవం మరియు పాపం పట్ల ఆయన వైఖరిని ప్రదర్శిస్తుంది. క్రీస్తు మరణం ద్వారానే పశ్చాత్తాపపడి, క్రీస్తు ప్రత్యామ్నాయ మరణాన్ని అంగీకరించేవారి పాపాలను క్షమించటానికి దేవునికి కారణం ఉంది. ఈ అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నవారు, మనిషి యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థితి దేవుని నైతిక చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వ్యక్తి అని మరియు క్రీస్తు మరణం అర్ధం, పాపం శిక్షకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటుందని నమ్ముతారు. క్రీస్తు పాపానికి శిక్ష చెల్లించినందున, క్రీస్తును తమ ప్రత్యామ్నాయంగా అంగీకరించేవారిని దేవుడు చట్టబద్ధంగా క్షమించగలడు. ఈ అభిప్రాయం చిన్నది, క్రీస్తు వాస్తవానికి ఏ ప్రజల పాపాలకు జరిమానా చెల్లించాడని బోధించదు, కానీ బదులుగా అతని బాధలు దేవుని చట్టాలు ఉల్లంఘించబడిందని మరియు కొంత జరిమానా చెల్లించబడిందని మానవాళికి చూపించాయి.

శిక్షా ప్రత్యామ్నాయ సిద్ధాంతం: ఈ సిద్ధాంతం క్రీస్తు ప్రాయశ్చిత్తాన్ని పాపంపై దేవుని న్యాయ హక్కులను సంతృప్తిపరిచే ఒక దుర్మార్గపు, ప్రత్యామ్నాయ త్యాగంగా చూస్తుంది. తన త్యాగంతో, క్రీస్తు మనిషి చేసిన పాపానికి శిక్షను చెల్లించాడు, క్షమాపణ తెచ్చాడు, ధర్మాన్ని ప్రేరేపించాడు మరియు మనిషిని దేవునితో సమన్వయం చేశాడు. ఈ అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉన్నవారు మనిషి ప్రతి అంశం-అతని మనస్సు, సంకల్పం, భావోద్వేగాలు-పాపంతో పాడైపోయాయని మరియు మనిషి పూర్తిగా క్షీణించి, ఆధ్యాత్మికంగా చనిపోయాడని నమ్ముతారు. ఈ అభిప్రాయం ప్రకారం, క్రీస్తు మరణం పాపానికి శిక్షను చెల్లించింది మరియు విశ్వాసం ద్వారా మనిషి క్రీస్తు ప్రత్యామ్నాయాన్ని పాపానికి చెల్లింపుగా అంగీకరించవచ్చు. ప్రాయశ్చిత్తం యొక్క ఈ దృక్పథం పాపము, మనిషి యొక్క స్వభావం, సిలువపై క్రీస్తు మరణం యొక్క ఫలితాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని గ్రంథంతో చాలా ఖచ్చితంగా సరిపోతుంది.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

ప్రాయశ్చిత్తంపై వివిధ సిద్ధాంతాలు ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries