settings icon
share icon
ప్రశ్న

దేవదూతలు మగ లేదా ఆడవా?

జవాబు


గ్రంథంలోని దేవదూతల గురించి ప్రతి సూచన పురుష లింగంలో ఉందనడంలో సందేహం లేదు. క్రొత్త నిబంధన, ఏంజెలోస్ లోని “దేవదూత” అనే గ్రీకు పదం పురుష రూపంలో ఉంది. వాస్తవానికి, ఏంజెలోస్ స్త్రీ రూపం ఉనికిలో లేదు. వ్యాకరణంలో మూడు లింగాలు ఉన్నాయి-పురుష (అతను, అతడు, అతని), స్త్రీలింగ (ఆమె, ఆమె, ఆమె), మరియు న్యూటెర్ (అది, దాని). మగతనం తప్ప మరే లింగంలోనూ దేవదూతలను సూచించరు. బైబిల్లో దేవదూతల అనేక ప్రదర్శనలలో, ఒక దేవదూతను "ఆమె" లేదా "అది" అని ఎప్పుడూ సూచించరు. ఇంకా, దేవదూతలు కనిపించినప్పుడు, వారు ఎల్లప్పుడూ మానవ మగవారిగా ధరిస్తారు (ఆదికాండము 18: 2, 16; యెహెజ్కేలు 9: 2). ఆడపిల్లగా ధరించిన లేఖనంలో ఏ దేవదూత కూడా కనిపించడు.

బైబిల్లో పేరున్న దేవదూతలు-మైఖేల్, గాబ్రియేల్, లూసిఫెర్-మగ పేర్లు కలిగి ఉన్నారు మరియు అందరూ పురుషత్వంలో సూచిస్తారు. “మైఖేల్ మరియు అతని దేవదూతలు” (ప్రకటన 12: 7); “మరియ తన [గాబ్రియేల్] మాటలను చూసి చాలా బాధపడ్డాడు” (లూకా 1:29); “ఓహ్, లూసిఫెర్, ఉదయపు కుమారుడు” (యెషయా 14:12). దేవదూతలకు సంబంధించిన ఇతర సూచనలు ఎల్లప్పుడూ పురుష లింగంలో ఉంటాయి. న్యాయాధిపతులు 6: 21 లో, దేవదూత “తన” చేతిలో ఒక సిబ్బందిని కలిగి ఉన్నాడు. జెకర్యా ఒక దేవదూతను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడు మరియు "అతను" సమాధానం ఇచ్చాడని నివేదిస్తాడు (జెకర్యా 1:19). ప్రకటనలోని దేవదూతలు అందరూ “అతడు” అని, వారి ఆస్తులను “అతని” అని మాట్లాడుతారు (ప్రకటన 10: 1, 5; 14:19; 16: 2, 4, 17; 19:17; 20: 1).

కొంతమంది స్త్రీ దేవదూతలకు ఉదాహరణగా జెకర్యా 5: 9 ను సూచిస్తారు. ఆ పద్యం ఇలా చెబుతోంది, “నేను మరల తేరి చూడగా ఇద్దరు స్త్రీలు బయలుదేరిరి; సంకుబుడి కొంగ రెక్కలవంటి రెక్కలు వారికుండెను, గాలి వారి రెక్కలను ఆడించుచుండెను, వారు వచ్చి తూమును భూమ్యాకాశములమధ్యకు ఎత్తి దాని మోసిరి. ” సమస్య ఏమిటంటే, ఈ ప్రవచనాత్మక దృష్టిలోని “స్త్రీలను” దేవదూతలు అని పిలవరు. 7 మరియు 8 వ వచనాలలో దుష్టత్వాన్ని సూచించే బుట్టలో ఉన్న స్త్రీలాగే వారిని నాషియం (“మహిళలు”) అని పిలుస్తారు. దీనికి విరుద్ధంగా, జెకర్యా మాట్లాడుతున్న దేవదూతను మలక్ అని పిలుస్తారు, ఇది పూర్తిగా భిన్నమైన పదం “దేవదూత” లేదా “ దూత." జెకర్యా దృష్టిలో స్త్రీలకు రెక్కలు ఉన్నాయనే వాస్తవం మన మనస్సులకు దేవదూతలను సూచించవచ్చు, కాని వచనం వాస్తవానికి చెప్పేదానికంటే మించి వెళ్ళడం గురించి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒక దృష్టి వాస్తవ జీవులను లేదా వస్తువులను వర్ణించదు-అదే అధ్యాయంలో జెకర్యా ఇంతకు ముందు చూసే భారీ ఎగిరే స్క్రోల్‌ను పరిగణించండి (జెకర్యా 5: 1-2).

లింగ రహిత దేవదూతల గురించి గందరగోళం మత్తయి 22:30 యొక్క తప్పుగా చదవడం నుండి వచ్చింది, ఇది స్వర్గంలో వివాహం జరగదని పేర్కొంది, ఎందుకంటే మనం “పరలోకంలోని దేవదూతలలా ఉంటాము.” వివాహం ఉండదనే వాస్తవం కొంతమంది దేవదూతలు “లింగ రహిత” లేదా లింగ రహితమని నమ్ముతారు, ఎందుకంటే (ఆలోచన వెళుతుంది) లింగం యొక్క ఉద్దేశ్యం సంతానోత్పత్తి మరియు, వివాహం, సంతానోత్పత్తి ఉండకపోతే, అవసరం లేదు లింగం కోసం. కానీ ఇది లేఖనం నుండి నిరూపించలేని ఒక లీపు. వివాహం లేదని వాస్తవం, లింగం లేదని అర్ధం కాదు. మగవాళ్ళుగా దేవదూతలను చాలా సూచనలు లింగ రహిత దేవదూతల ఆలోచనకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. దేవదూతలు వివాహం చేసుకోరు, కాని మేము “వివాహం లేదు” నుండి “లింగం లేదు” వరకు దూకకూడదు.

భాషలో లింగం అంటే, లైంగికత విషయంలో ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోకూడదు. బదులుగా, గ్రంథం అంతటా ఆత్మ జీవులకు వర్తించే పురుష లింగ సర్వనామాలు సెక్స్ కంటే అధికారాన్ని సూచిస్తాయి. భగవంతుడు ఎప్పుడూ పురుషాధిక్యంలో తనను తాను సూచిస్తాడు. పరిశుద్ధాత్మను “అది” అని ఎప్పుడూ వర్ణించరు. భగవంతుడు వ్యక్తిగత మరియు అధీకృతవాడు-అందువల్ల, పురుష లింగంలోని వ్యక్తిగత సర్వనామాలు. తన శక్తిని (2 రాజులు 19:35), అతని సందేశాలను తీసుకువెళ్ళడానికి (లూకా 2:10), మరియు ఆయనకు ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి దేవుడు వారికి ఇచ్చిన అధికారం కారణంగా స్వర్గపు జీవులను పురుషాధిక్యత తప్ప మరేదైనా సూచించడం సరికాదు. భూమి.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

దేవదూతలు మగ లేదా ఆడవా?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries