settings icon
share icon
ప్రశ్న

పెలాజియనిజం అంటే ఏమిటి?

జవాబు


పెలాజియనిజం అనేది ఆదాము యొక్క పాపం భవిష్యత తరాల మానవాళిని ప్రభావితం చేయలేదని బైబిలువేతర బోధ. పెలాజియనిజం ప్రకారం, ఆదాము పాపం పూర్తిగా అతనిది, మరియు ఆదాము వారసులు వారికి పాపపు స్వభావాన్ని వారసత్వంగా పొందలేదు. దేవుడు ప్రతి మానవ ఆత్మను ప్రత్యక్షంగా సృష్టిస్తాడు, అందువల్ల ప్రతి మానవ ఆత్మ అమాయకత్వంతో మొదలవుతుంది, పాపం నుండి విముక్తి. మేము ప్రాథమికంగా చెడ్డవారు కాదు, పెలాజియన మతవిశ్వాశాల చెప్పారు; మేము ప్రాథమికంగా మంచివాళ్ళం.

300 చివరలో, క్రీ.శ 400 లో ప్రారంభంలో నివసించిన సన్యాసి పెలాజియస పేరు మీద పెలాజియనిజం పేరు పెట్టబడింది. క్రైస్తవులలో పవిత్ర జీవనాన్ని ప్రోత్సహించే ప్రయత్నంలో పెలాగియస్ తన పేరుతో సంబంధం ఉన్న సిద్ధాంతాన్ని బోధించడం ప్రారంభించాడు. ప్రజలు పాపం చేసినప్పుడు, పెలాగియస్ “నేను దీనికి సహాయం చేయలేను” అనే సాకు విని విసిగిపోయాడు. తప్పు చేయడం నా స్వభావం. ” ఆ సాకును ఎదుర్కోవటానికి, పెలాగియస్ మానవ సంకల్పం యొక్క స్వేచ్ఛను నొక్కిచెప్పాడు, ముఖ్యంగా అన్ని పాపాలు మంచి కంటే చెడు యొక్క చేతన ఎంపిక యొక్క ఫలితమని బోధించడం; ప్రతిఒక్కరూ అన్ని సమయాలలో మంచి చేయడానికి స్వేచ్ఛగా ఎంచుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. మరియు, అసలు పాపం లేదా వారసత్వంగా వచ్చిన పాప స్వభావం వంటివి ఏవీ లేనందున, మనం ఆదామును నిందించలేము. దేవుడు మనలను మంచిగా సృష్టించాడు, కాబట్టి పాపం చేయటానికి ఎవరికీ అవసరం లేదు. మీరు పవిత్ర జీవితాన్ని గడపకపోతే, మీరు తగినంతగా ప్రయత్నించకపోవడమే దీనికి కారణం.

పెలాజియనిజం చాలా చోట్ల బైబిలుకు విరుద్ధంగా ఉంది. ఆదాము చేసిన పాపం మనపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపలేదు అనే భావనను రోమన్లు 5 ఖండించారు:

• “పాపం ఒక మనిషి ద్వారా, పాపం ద్వారా మరణం లోకంలోకి ప్రవేశించింది, ఈ విధంగా ప్రజలందరికీ మరణం వచ్చింది, ఎందుకంటే అందరూ పాపం చేసారు” (12వ వచనం).

• “ఒక మనిషి చేసిన అపరాధంతో చాలా మంది మరణించారు” (15వ వచనం).

• “తీర్పు ఒక పాపాన్ని అనుసరించి ఖండించింది” (16వ వచనం).

• “ఒక మనిషి చేసిన అపరాధము ద్వారా, మరణం ఆ మనిషి ద్వారానే పరిపాలించింది” (17వ వచనం).

• “ఒక అపరాధం ప్రజలందరికీ ఖండించింది” (18వ వచనం).

• “ఒక మనిషి యొక్క అవిధేయత ద్వారా చాలా మంది పాపులయ్యారు” (19వ వచనం).

ఇంకా, గర్భం దాల్చిన క్షణం నుండే మనం పాపులమని బైబిలు చెబుతుంది (కీర్తన 51:5). మానవులందరూ పాపం వల్ల మరణిస్తారు (యెహెజ్కేలు 18:20; రోమా 6:23).

పెలాజియనిజం మానవులు పాపం పట్ల సహజమైన ప్రవృత్తితో పుట్టలేదని చెబుతుండగా, బైబిల్ దీనికి విరుద్ధంగా చెబుతుంది (రోమా 3:10–18). పిల్లలను పెంచిన ఎవరైనా శిశువులకు ఎలా పాపం చేయాలో నేర్పించాల్సిన అవసరం లేదని ధృవీకరించవచ్చు; దీనికి విరుద్ధంగా, పాపాన్ని ఎలా నివారించాలో మరియు తెలివిగా, వివేకంతో మరియు ధర్మబద్ధంగా ఎలా ప్రవర్తించాలో వారికి జాగ్రత్తగా మరియు స్థిరంగా నేర్పించాలి.

పెలాజియనిజం యొక్క అంతర్లీన లోపం దేవుని దయకు బదులుగా మానవ స్వేచ్ఛ, సంకల్ప శక్తిపై ఆధారపడటం. మనందరికీ పవిత్రతను ఎన్నుకోవటానికి మనందరికీ స్వాభావిక శక్తి ఉందని చెప్పడంలో, పెలాగియస్ దేవుని దయను ఎటువంటి ప్రభావం చూపలేదు. దేవుని దయ మనలను రక్షించే ముందు, మన పాపాలలో మనం “చనిపోయాము” అని బైబిలు చెబుతోంది (ఎఫెసీయులు 2:1); పెలాజియనిజం అది అంత చెడ్డది కాదని చెప్పింది. మేము దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించటానికి ఎంచుకోవచ్చు, మరియు మన నిజమైన స్వభావం మాత్రమే మనకు తెలిస్తే, మనం దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టవచ్చు మరియు మనల్ని మనం రక్షించుకోవచ్చు.

పెలాగియస్ మరియు అతని తప్పుడు సిద్ధాంతాన్ని అగస్టిన్ పోరాడారు మరియు క్రీ.శ 418 లో కార్తేజ్ కౌన్సిల్ ఖండించారు, అదే సంవత్సరం పెలాజియస్ బహిష్కరించబడ్డాడు. ఏదేమైనా, ఈ సిద్ధాంతం కనిపించలేదు మరియు కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎఫెసస్ (431) మరియు తరువాత సంఘ కౌన్సిల్స్ మళ్ళీ ఖండించవలసి వచ్చింది. పెలాజియనిజం ఈనాటికీ మనుగడలో ఉంది మరియు క్రీస్తును అనుసరించడం ప్రధానంగా దేవుని దయ యొక్క ఏదైనా అతీంద్రియ జోక్యానికి భిన్నంగా మనం చేసే ఎంపిక అని చెప్పే ఏదైనా బోధనలో కనిపిస్తుంది. ఏ యుగంలోనైనా, ఏ రూపంలోనైనా, పెలాజియనిజం లేఖనంఅనుసారం కాదు మరియు దానిని తిరస్కరించాలి.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

పెలాజియనిజం అంటే ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries