settings icon
share icon
ప్రశ్న

ఎవరు / నెఫిలిములు ఎవరు?

జవాబు


నెఫిలింలు (“పడిపోయినవారు, రాక్షసులు”) ఆదికాండము 6: 1–4లో దేవుని కుమారులు, మనుష్యుల కుమార్తెల మధ్య లైంగిక సంబంధాల సంతానం. "దేవుని కుమారులు" గుర్తింపు గురించి చాలా చర్చ ఉంది. "దేవుని కుమారులు" పడిపోయిన దేవదూతలు (రాక్షసులు) మానవ ఆడపిల్లలతో జతకట్టారు లేదా మానవ మగవారిని కలిగి ఉన్నారు, అప్పుడు మానవ ఆడపిల్లలతో జతకట్టారు. ఈ గుంపు సంతానం, నెఫిలింలు, "పాత వీరులు, ప్రఖ్యాత పురుషులు" (ఆదికాండము 6: 4).

రాక్షసులు అలాంటి పని ఎందుకు చేస్తారు? బైబిలు ప్రత్యేకంగా మనకు సమాధానం ఇవ్వదు. రాక్షసులు చెడు, వక్రీకృత జీవులు-కాబట్టి వారు చేసే ఏదీ మనల్ని ఆశ్చర్యపర్చకూడదు. ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రేరణకు సంబంధించి, ఒక ఉహాగానాలు ఏమిటంటే, మెస్సీయ రాకను నివారించడానికి రాక్షసులు మానవ రక్తాన్ని కలుషితం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. మెస్సీయ ఒకరోజు పాము తల సాతానును చూర్ణం చేస్తాడని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు (ఆదికాండము 3:15). ఆదికాండము 6 లోని రాక్షసులు పామును అణిచివేయడాన్ని నివారించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు, పాపము చేయని “స్త్రీ విత్తనం” పుట్టడం అసాధ్యం. మళ్ళీ, ఇది ప్రత్యేకంగా బైబిలు సమాధానం కాదు, కానీ ఇది బైబిలు ప్రకారం ఆమోదయోగ్యమైనది.

నెఫిలింలు ఏమిటి? హెబ్రీ, ఇతర ఇతిహాసాల ప్రకారం (హనోకు పుస్తకం మరియు ఇతర బైబిలుయేతర రచనలు), వారు గొప్ప చెడు చర్యలను చేసిన శూరులు, గొప్ప హీరోల జాతి. వారి గొప్ప పరిమాణం శక్తి మానవ జన్యుశాస్త్రంతో దెయ్యాల “DNA” మిశ్రమం నుండి వచ్చింది. రస్సెల్ క్రోవ్ నటించిన నోవాహు ప్రకారం, నెఫిలిములు పడిపోయిన దేవదూతలు శిలలో కప్పబడి ఉన్నారు. వారి గురించి బైబిలు నేరుగా చెప్పేది ఏమిటంటే వారు “పురాతన వీరులు, ప్రఖ్యాత పురుషులు” (ఆదికాండము 6: 4). నెఫిలింలు గ్రహాంతరవాసులు, దేవదూతలు, “వాచర్స్” లేదా రాతి రాక్షసులు కాదు; వారు దేవుని కుమారులు, మనుష్యుల కుమార్తెల గుంపు నుండి ఉత్పత్తి చేయబడిన సాహిత్య, భౌతిక జీవులు (ఆదికాండము 6: 1-4).

నెఫిలింలకు ఏమైంది? నోవహు కాలంలో గొప్ప వరదలకు నెఫిలిమలు ఒక ప్రధాన కారణం. నెఫిలిం గురించి ప్రస్తావించిన వెంటనే, దేవుని వాక్యం ఇలా చెబుతోంది, “నరుల చెడు తనము భూమిమీద గొప్పదనియు, వారి హృదయముయొక్క తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడు కేవలము చెడ్డదనియు యెహోవా చూచి 6తాను భూమిమీద నరులను చేసినందుకు యెహోవా సంతాపము నొంది తన హృదయములో నొచ్చుకొనెను. అప్పుడు యెహోవా–నేను సృజించిన నరులును నరులతోకూడ జంతువులును పురుగులును ఆకాశ పక్ష్యాదులును భూమిమీద నుండకుండ తుడిచివేయుదును; ఏలయనగా నేను వారిని సృష్టించినం దుకు సంతాపము నొందియున్నాననెను '”(ఆదికాండము 6: 5–7). దేవుడు మొత్తం భూమిని నింపాడు, నోవహు, అతని కుటుంబం మరియు మందసములోని జంతువులను తప్ప అందరినీ చంపాడు. నెఫిలిమ్‌లతో సహా మిగతావన్నీ నశించాయి (ఆదికాండము 6: 11–22).

వరద తరువాత నెఫిలిం ఉన్నారా? ఆదికాండము 6: 4 మనకు చెబుతుంది, "నెఫిలిములు ఆ రోజుల్లో భూమిపై ఉన్నారు-తరువాత కూడా." వరద తర్వాత కూడా రాక్షసులు తమ పాపాన్ని పునరావృతం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఏదేమైనా, ఇది వరదకు ముందు కంటే చాలా తక్కువ స్థాయిలో జరిగింది. ఇశ్రాయేలీయులు కనాను దేశాన్ని గూఢచర్యం చేసినప్పుడు, వారు తిరిగి మోషేకు ఇలా నివేదించారు: “అక్కడ నెఫీలీయుల సంబంధులైన అనాకు వంశపు నెఫీలీయులను చూచితిమి; మా దృష్టికి మేము మిడతలవలె ఉంటిమి, వారి దృష్టికిని అట్లే ఉంటిమనిరి. ”(సంఖ్యాకాండము 13:33). ఈ భాగం నెఫిలింలు అక్కడ నిజాయితీగా ఉన్నారని చెప్పలేదు, గూఢచర్యం చేసిన వారు నెఫిలిమ్లను చూశారని మాత్రమే అనుకున్నారు. కనానులో గూఢచర్యం చేసిన వారు చాలా పెద్ద వ్యక్తులను చూశారు మరియు వారి భయంతో వారు నెఫిలింలు అని నమ్ముతారు. లేదా వరద తరువాత రాక్షసులు మళ్ళీ మానవ ఆడపిల్లలతో జతకట్టి, ఎక్కువ నెఫిలిమలును ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం ఉంది. నోవాహు వంశపారంపర్యంగా నెఫిలింల కొన్ని లక్షణాలు వారి కోడలు గుండా వెళ్లినట్టు కూడా సాధ్యమే. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఈ “రాక్షసులు” ఇశ్రాయేలీయులు కనానుపై దాడి చేసినప్పుడు (యెహోషువ 11: 21–22) మరియు తరువాత వారి చరిత్రలో నాశనం చేశారు (ద్వితీయోపదేశకాండము 3:11; 1 సమూయేలు 17).

ఈ రోజు ఎక్కువ నెఫిలిమ్‌లను ఉత్పత్తి చేయకుండా రాక్షసులను నిరోధిస్తుంది? అలాంటి చర్య చేసిన రాక్షసులందరినీ ఒంటరిగా ఉంచడం ద్వారా దేవుడు మనుషులతో సంభోగం చేయడాన్ని దేవుడు అంతం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. యూదా 6 వ వచనం మనకు ఇలా చెబుతుంది, "దేవదూతలు తమ అధికార స్థానాలను పాటించకుండా, తమ సొంత ఇంటిని విడిచిపెట్టారు-వీరిని ఆయన చీకటిలో ఉంచాడు, గొప్ప రోజున తీర్పు కోసం నిత్య గొలుసులతో కట్టుబడి ఉన్నాడు." సహజంగానే, అన్ని రాక్షసులు ఈ రోజు “జైలు” లో లేరు, కాబట్టి అసలు పతనానికి మించి మరింత ఘోరమైన పాపానికి పాల్పడిన రాక్షసుల సమూహం ఉండాలి. బహుశా, మానవ ఆడపిల్లలతో జతకట్టిన రాక్షసులు “నిత్య గొలుసులతో కట్టుబడి ఉంటారు.” అలాంటి పాపానికి ప్రయత్నించకుండా రాక్షసులు లేరు.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

ఎవరు / నెఫిలిములు ఎవరు?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries