settings icon
share icon
ప్రశ్న

ఇస్కరియోతు యూదా ఎందుకు యేసును మోసం చేశాడు?

జవాబు


ఇస్కరియోతు యూదా ఎందుకు యేసును మోసం చేశాడో మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేము, కొన్ని విషయాలు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి. మొదటగా, ఇస్కరియోతు యూదా పన్నెండు మందిలో ఒకరిగా ఎంపిక చేయబడ్డాడు (యోహాను 6:64), అన్ని లేఖన ఆధారాలు అతను యేసు దేవుడని నమ్మలేదు. యేసు మెస్సీయ అని అతను నమ్మలేకపోవచ్చు (ఇస్కరియోతు యూదా అర్థం చేసుకున్నట్లుగా). యేసును "ప్రభువు" అని పిలిచే ఇతర శిష్యుల వలె కాకుండా, యూదా ఈ బిరుదును ఏసుక్రీస్తుకు ఎన్నడూ ఉపయోగించలేదు మరియు బదులుగా అతడిని "రబ్బీ" అని పిలిచారు, ఇది యేసును గురువు కంటే ఎక్కువగా ఒప్పుకోలేదు. ఇతర శిష్యులు కొన్ని సమయాల్లో విశ్వాసం మరియు విధేయత యొక్క గొప్ప వృత్తులను చేసినప్పటికీ (యోహాను 6:68; 11:16), ఇస్కరియోతు యూదా ఎప్పుడూ అలా చేయలేదు మరియు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. యేసుపై విశ్వాసం లేకపోవడం క్రింద జాబితా చేయబడిన అన్ని ఇతర పరిశీలనలకు పునాది. అదే మాకు వర్తిస్తుంది. మనం యేసును దేవుడు అవతారంగా గుర్తించలేకపోతే, మరియు మన పాపాలకు క్షమాపణను అందించగల ఏకైక వ్యక్తి - మరియు దానితో వచ్చే శాశ్వతమైన మోక్షం - మనం దేవుని గురించి తప్పు దృష్టితో ఉత్పన్నమయ్యే అనేక ఇతర సమస్యలకు లోనవుతాము.

రెండవది, ఇస్కరియోతు యూదాకు క్రీస్తుపై విశ్వాసం లేకపోవడమే కాకుండా, అతనికి యేసుతో వ్యక్తిగత సంబంధం కూడా లేదు. సినోప్టిక్ సువార్తలు పన్నెండు జాబితా చేసినప్పుడు, అవి ఎల్లప్పుడూ ఒకే సాధారణ క్రమంలో స్వల్ప వ్యత్యాసాలతో జాబితా చేయబడతాయి (మత్తయి 10:2-4; మార్కు 3:16-19; లూకా 6:14-16). సాధారణ క్రమం యేసుతో వారి వ్యక్తిగత సంబంధానికి సాపేక్ష సాన్నిహిత్యాన్ని సూచిస్తుందని నమ్ముతారు. వైవిధ్యాలు ఉన్నప్పటికీ, పేతురు, యాకోబు సోదరులు మరియు యోహాను ఎల్లప్పుడూ మొదటి జాబితాలో ఉంటారు, ఇది యేసుతో వారి సంబంధాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఇస్కరియోతు యూదా ఎల్లప్పుడూ చివరిగా జాబితా చేయబడుతాడు, ఇది క్రీస్తుతో అతని వ్యక్తిగత సంబంధం లేకపోవడాన్ని సూచిస్తుంది. అదనంగా, యేసు మరియు ఇస్కరియోతు యూదా మధ్య ఉన్న ఏకైక డాక్యుమెంట్ మాటల్లో మేరీ (యోహాను 12:1-8), అతడి ద్రోహం నిరాకరణ (మత్తయి 26:25), మరియు ద్రోహం కూడా అతడిపై అత్యాశ ప్రేరేపిత వ్యాఖ్యల తర్వాత యేసును చీవాట్లు పెట్టారు. (లూకా 22:48).

మూడవది, యోహాను 12:5-6లో మనం చూస్తున్నట్లుగా, యేసు మాత్రమే కాదు, అతని తోటి శిష్యుల విశ్వాసాన్ని కూడా మోసం చేసే స్థాయికి ఇస్కరియోతు యూదా అత్యాశతో సేవించారు. ఇస్కరియోతు యూదా, యేసును అనుసరించాలని కోరుకున్నాడు, ఎందుకంటే అతను గొప్ప జనము గొప్పగా వెంబడించటముని చూశాడు, సమూహం కోసం తీసుకున్న డబ్బు సేకరణల నుండి అతను లాభం పొందగలడని నమ్మాడు. సమూహం కోసం డబ్బు సంచికి ఇస్కరియోతు యూదా బాధ్యత వహిస్తాడనే వాస్తవం అతని డబ్బుపై ఆసక్తిని సూచిస్తుంది (యోహాను 13:29).

అదనంగా, ఇస్కరియోతు యూదా, ఆ సమయంలో చాలా మంది వ్యక్తుల వలె, మెస్సీయా రోమీయులు ఆక్రమణను కూల్చివేసి, ఇశ్రాయేలు దేశాన్ని పాలించే అధికార స్థానాన్ని పొందబోతున్నాడని విశ్వసించాడు. కొత్త రాజ్యాధికార శక్తిగా అతనితో సహవాసం నుండి ప్రయోజనం పొందాలని ఆశిస్తూ ఇస్కరియోతు యూదా యేసును అనుసరించి ఉండవచ్చు. విప్లవం తరువాత అతను పాలకవర్గంలో ఉంటాడని అనుకోవడంలో సందేహం లేదు. ఇస్కరియోతు యూదా ద్రోహం చేసే సమయానికి, రోమీయులు పై తిరుగుబాటు ప్రారంభించకుండా, తాను చనిపోవాలని యోచిస్తున్నట్లు యేసు స్పష్టం చేశాడు. కాబట్టి ఇస్కరియోతు యూదా పరిసయ్యులు చేసినట్లుగానే - అతను రోమన్‌లను పడగొట్టడు కాబట్టి, వారు తప్పక ఎదురుచూస్తున్న మెస్సీయా కాకూడదు.

ద్రోహాన్ని సూచించే కొన్ని పాత నిబంధన పద్యాలు ఉన్నాయి, కొన్ని ఇతరులకన్నా ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ రెండు:

" నేను నమ్ముకొనిన నా విహితుడు నా యింట భోజనము చేసినవాడు. నన్ను తన్నుటకై తన మడిమె నెత్తెను" (కీర్తన 41:9, మత్తయి 26:14, 48-49 లో నెరవేర్పు చూడండి). అలాగే, “నేను వారికి చెప్పాను,‘ మీరు ఉత్తమంగా భావిస్తే, నా వేతనం ఇవ్వండి; కానీ కాకపోతే, ఉంచండి. ’కాబట్టి వారు నాకు ముప్పై వెండి ముక్కలు చెల్లించారు. మరియు యెహోవా నాతో ఇలా అన్నాడు, ‘దానిని కుమ్మరి వద్దకు విసిరేయండి’ -అంతే కాకుండా వారు నాకు ధర పలికిన ధర!' కాబట్టి నేను ముప్పై వెండి ముక్కలను తీసుకొని వాటిని కుమ్మరిగా యెహోవా మందిరంలోకి విసిరాను ”(జెకర్యా 11:12-13; జెకర్యా ప్రవచనం నెరవేరడానికి మత్తయి 27:3-5 చూడండి). ఈ పాత నిబంధన ప్రవచనాలు ఇస్కరియోతు యూదా ద్రోహం దేవునికి తెలుసు మరియు యేసును చంపే మార్గంగా ఇది ముందుగానే సార్వభౌమంగా ప్రణాళిక చేయబడిందని సూచిస్తుంది.

ఇస్కరియోతు యూదా ద్రోహం దేవునికి తెలిస్తే, యూదాకు ఎంపిక ఉందా, మరియు ద్రోహంలో తన భాగానికి అతను బాధ్యత వహిస్తాడా? భవిష్యత సంఘటనల గురించి దేవుని ముందుగానే తెలుసుకోవడంతో "స్వేచ్ఛా సంకల్పం" (చాలా మంది ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నట్లుగా) అనే భావనను పునరుద్దరించడం చాలా మందికి కష్టం, మరియు ఇది చాలావరకు సరళ పద్ధతిలో సమయం గడిపే మా పరిమిత అనుభవం కారణంగా ఉంది. దేవుడు సమయం వెలుపల ఉన్నట్లుగా మనం చూసినట్లయితే, అతను “సమయం” ప్రారంభానికి ముందు ప్రతిదీ సృష్టించాడు కాబట్టి, దేవుడు ప్రతి క్షణాన్ని వర్తమానంగా చూస్తాడని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మేము సమయాన్ని ఒక సరళ మార్గంలో అనుభవిస్తాము -మనం సమయాన్ని ఒక సరళ రేఖగా చూస్తాము మరియు మనం ఒక పాయింట్ నుండి మరొక పాయింట్‌కు వెళ్తాము, మనం ఇప్పటికే ప్రయాణించిన గతాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ, భవిష్యత్తును మనం చూడలేకపోతున్నాము. ఏదేమైనా, భగవంతుడు, కాల నిర్మాణానికి శాశ్వతమైన సృష్టికర్త, "సమయానికి" లేదా కాలక్రమంలో కాదు, కానీ దాని వెలుపల. ఇది సమయాన్ని (దేవునికి సంబంధించి) దేవుడిని కేంద్రంగా ఉన్న వృత్తంగా భావించడంలో సహాయపడవచ్చు మరియు అందువల్ల అన్ని పాయింట్లకు సమానంగా దగ్గరగా ఉంటుంది.

ఏదేమైనా, ఇస్కరియోతు యూదా తన ఎంపిక చేసుకునే పూర్తి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు -కనీసం "సాతాను అతనిలోకి ప్రవేశించాడు" (యోహాను 13:27) - మరియు దేవుని ముందస్తు జ్ఞానం (యోహాను 13:10, 18, 21) ఏ విధంగానూ లేదు ఏదైనా ఎంపిక చేసుకునే ఇస్కరియోతు యూదా సామర్థ్యాన్ని అధిగమిస్తుంది. బదులుగా, ఇస్కరియోతు యూదా చివరికి ఏది ఎంచుకుంటాడో, అది ప్రస్తుత పరిశీలనగా దేవుడు చూశాడు, మరియు అతని ఎంపికకు యూదా బాధ్యత వహించాలని మరియు దానికి జవాబుదారీగా ఉండాలని యేసు స్పష్టం చేశాడు. "నేను మీకు నిజం చెబుతున్నాను, మీలో ఒకరు నాకు ద్రోహం చేస్తారు -నాతో కలిసి తింటున్న వ్యక్తి" (మార్కు 14:18). ఇస్కరియోతు యూదా పాల్గొనడాన్ని ద్రోహంగా యేసు వర్ణించడాన్ని గమనించండి. మరియు ఈ ద్రోహానికి జవాబుదారీతనానికి సంబంధించి యేసు ఇలా అన్నాడు, “మనుష్యకుమారునికి ద్రోహం చేసే వ్యక్తికి బాధ! అతను జన్మించకపోతే అతనికి మంచిది "(మార్కు 14:21). జాన్ 13:26-27లో మనం చూస్తున్నట్లుగా సాతానుకు కూడా ఇందులో భాగం ఉంది, మరియు అతను కూడా తన పనులకు జవాబుదారీగా ఉంటాడు. దేవుడు తన జ్ఞానంలో, ఎప్పటిలాగే, మానవాళి ప్రయోజనాల కోసం సాతాను తిరుగుబాటును కూడా మార్చగలిగాడు. సాతాను యేసును శిలువపైకి పంపడానికి సహాయం చేసాడు, మరియు సిలువపై పాపం మరియు మరణం ఓడిపోయాయి, మరియు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తును రక్షకునిగా స్వీకరించే వారందరికీ దేవుని రక్షణ మోక్షం ఉచితంగా లభిస్తుంది.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

ఇస్కరియోతు యూదా ఎందుకు యేసును మోసం చేశాడు?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries