settings icon
share icon
ప్రశ్న

ప్రతి ఒక్కరికి" దేవుని ఆకారపు రంధ్రం "ఉందా?

జవాబు


“దేవుని ఆకారపు రంధ్రం” భావన ప్రతి వ్యక్తి తన ఆత్మ / ఆత్మ / జీవితంలో శూన్యతను కలిగి ఉందని, అది భగవంతుని ద్వారా మాత్రమే నింపబడుతుంది. "దేవుని ఆకారపు రంధ్రం" అనేది మానవ హృదయం తన వెలుపల ఏదో, అతీతమైనది, మరొకటి "మరొకటి" కోసం సహజమైన కోరిక. ప్రసంగి 3:11 దేవుడు "మానవుని హృదయంలో శాశ్వతత్వం" ఉంచడాన్ని సూచిస్తుంది. '' దేవుడు తన శాశ్వత ప్రయోజనం కోసం మానవాళిని చేసాడు, మరియు దేవుడు మాత్రమే మన శాశ్వత కోరికను తీర్చగలడు. అన్ని మతాలు దేవునితో " సంబంధం కలిగియుండు" కావాలనే సహజ కోరికపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఈ కోరిక దేవుని చేత మాత్రమే నెరవేరుతుంది మరియు అందువల్ల దీనిని "దేవుని ఆకారపు రంధ్రం" తో పోల్చవచ్చు.

సమస్య ఏమిటంటే, మానవత్వం ఈ రంధ్రం విస్మరిస్తుంది లేదా భగవంతుని కాకుండా ఇతర విషయాలతో నింపడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. యిర్మీయా 17: 9 మన హృదయ స్థితిని వివరిస్తుంది: “హృదయము అన్నిటికంటె మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వ్యాధికలది, దాని గ్రహింపగలవాడెవడు? ” సొలొమోను ఇదే భావనను పునరుద్ఘాటిస్తున్నాడు: “అందరికిని ఒక్కటే గతి సంభవించును, సూర్యునిక్రింద జరుగువాటన్నిటిలో ఇది బహు దుఃఖ కరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియున్నది, వారు బ్రదుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱ్ఱితనముండును, తరువాత వారు మృతుల యొద్దకు పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము.” (ప్రసంగి 9: 3). క్రొత్త నిబంధన ఇలా చెబుతోంది: “పాపాత్మకమైన మనస్సు దేవునికి శత్రువైనది. ఇది దేవుని ధర్మశాస్త్రానికి లొంగదు, అలా చేయదు ”(రోమీయులకు 8: 7). రోమీయులుకు: 18-22 మానవత్వం దేవుని గురించి తెలుసుకోగలిగే వాటిని విస్మరించి, బహుశా “దేవుని ఆకారపు రంధ్రం” తో సహా, బదులుగా దేవుడు మరియు మరేదైనా మరియు దేవుణ్ణి ఆరాధించేది.

పాపం, చాలా మంది తమ జీవితాలను అర్ధం కాకుండా వ్యాపారం, కుటుంబం, క్రీడలు మొదలైన వాటి కోసం దేవుడు కాకుండా వేరే దేనికోసం వెతుకుతున్నారు. కాని శాశ్వతమైనవి కాని ఈ విషయాలను కొనసాగించడంలో, వారు నెరవేరని స్థితిలో ఉండి, వారి జీవితాలు ఎప్పుడూ సంతృప్తికరంగా అనిపించడం లేదు. భగవంతుని తప్ప మరెన్నో విషయాలను అనుసరించే చాలా మంది ప్రజలు కొంతకాలం “ఆనందం” సాధిస్తారనడంలో సందేహం లేదు. ప్రపంచంలోని అన్ని ధనవంతులు, విజయాలు, గౌరవం మరియు శక్తిని కలిగి ఉన్న సొలొమోనును మనం పరిశీలిస్తే-సంక్షిప్తంగా, ఈ జీవితంలో పురుషులు కోరుకునేదంతా-అది ఏదీ శాశ్వతత్వం కోసం కోరికను తీర్చలేదని మనం చూస్తాము. అతను ఇవన్నీ "వానిటీ" గా ప్రకటించాడు, అనగా అతను ఈ విషయాలను ఫలించలేదు ఎందుకంటే అవి సంతృప్తి చెందలేదు. చివరికి ఆయన, “ఇప్పుడు అన్నీ వినబడ్డాయి; ఈ విషయం యొక్క ముగింపు ఇక్కడ ఉంది: దేవునికి భయపడండి మరియు అతని ఆజ్ఞలను పాటించండి, ఎందుకంటే ఇది మనిషి యొక్క మొత్తం [విధి] ”(ప్రసంగి 12:13).

ఒక చదరపు పెగ్ ఒక రౌండ్ రంధ్రం నింపలేనట్లే, మనలో ప్రతి ఒక్కరిలోని “దేవుని ఆకారపు రంధ్రం” ఎవరైనా లేదా దేవుడు తప్ప మరేదైనా నింపలేరు. యేసుక్రీస్తుపై విశ్వాసం ద్వారా దేవునితో వ్యక్తిగత సంబంధం ద్వారా మాత్రమే “దేవుని ఆకారపు రంధ్రం” నింపబడుతుంది మరియు శాశ్వతత్వం కోరిక నెరవేరుతుంది.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

ప్రతి ఒక్కరికి" దేవుని ఆకారపు రంధ్రం "ఉందా?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries