settings icon
share icon
ప్రశ్న

దేవుడు / బైబిల్ లింగగకపరుడా?

జవాబు


సెక్సిజం అనేది ఒక లింగం, సాధారణంగా పురుషుడు, ఇతర లింగంపై ఆధిపత్యం కలిగి ఉంటుంది, సాధారణంగా ఆడ మీది. మన ఆధునిక మనస్తత్వానికి, మహిళల పట్ల వివక్షత చూపే అనేక సూచనలు బైబిల్లో ఉన్నాయి. కానీ బైబిలు ఒక చర్యను వివరించినప్పుడు, బైబిల్ ఆ చర్యను ఆమోదిస్తుందని అర్ధం కాదు. పురుషులు స్త్రీలను ఆస్తి కంటే కొంచెం ఎక్కువగా పరిగణిస్తారని బైబిలు వివరిస్తుంది, కాని దేవుడు ఆ చర్యను ఆమోదించాడని కాదు. మన సమాజాల కంటే మన ఆత్మలను సంస్కరించడంపై బైబిల్ ఎక్కువ దృష్టి పెట్టింది. మారిన హృదయం మారిన ప్రవర్తనకు దారితీస్తుందని దేవునికి తెలుసు.

పాత నిబంధన కాలంలో, మొత్తం ప్రపంచంలోని ప్రతి సంస్కృతి నిర్మాణంలో పితృస్వామ్యంగా ఉండేది. చరిత్ర స్థితి చాలా స్పష్టంగా ఉంది-లేఖనంలోనే కాదు, చాలా సమాజాలను పరిపాలించే నియమాలలో కూడా. ఆధునిక విలువ వ్యవస్థలు మరియు ప్రాపంచిక మానవ దృక్పథం ద్వారా దీనిని "సెక్సిస్ట్" అని పిలుస్తారు. దేవుడు సమాజంలో క్రమాన్ని నిర్దేశించాడు, మనిషి కాదు, ఆయన అధికారం స్థాపన సూత్రాలకు రచయిత. అయితే, మిగతా వాటిలాగే, పడిపోయిన మనిషి కూడా ఈ క్రమాన్ని భ్రష్టుపట్టించాడు. అది చరిత్ర అంతటా స్త్రీ, పురుషుల నిలబడి యొక్క అసమానతకు దారితీసింది. మన ప్రపంచంలో మనం కనుగొన్న మినహాయింపు మరియు వివక్ష కొత్తది కాదు. ఇది మనిషి పతనం మరియు పాపం పరిచయం యొక్క ఫలితం. అందువల్ల, “లింగాపరుడా” అనే పదం అభ్యాసం పాపం యొక్క ఫలితమని మనం సరిగ్గా చెప్పగలం. బైబిలు ప్రగతిశీల ద్యోతకం లింగ నివారణకు మానవ జాతి అన్ని పాపపు అభ్యాసాల నివారణకు దారి తీస్తుంది.

దేవుడు నియమించిన అధికార స్థానాల మధ్య ఆధ్యాత్మిక సమతుల్యతను కనుగొని, కొనసాగించడానికి, మనం లేఖనాలు వైపు చూడాలి. క్రొత్త నిబంధన పాతదానిని నెరవేర్చడం, మరియు దానిలో మనకు సరైన అధికారం మరియు పాపానికి నివారణ, అన్ని మానవాళికి అనారోగ్యం, మరియు లింగం ఆధారంగా వివక్షను చెప్పే సూత్రాలు కనిపిస్తాయి.

క్రీస్తు శిలువ గొప్ప సమం చేసిది. యోహాను 3:16, “ఎవరైతే నమ్ముతారు” అని చెప్పింది మరియు ఇది సమాజంలో స్థానం, మానసిక సామర్థ్యం లేదా లింగం ఆధారంగా ఎవ్వరినీ విడిచిపెట్టని సమగ్ర ప్రకటన. మోక్షానికి మన సమాన అవకాశాన్ని గురించి మాట్లాడే గలతీయులలో ఒక భాగాన్ని కూడా మేము కనుగొన్నాము. “యేసుక్రీస్తునందు మీరందరు విశ్వాసమువలన దేవుని కుమారులై యున్నారు. క్రీస్తులోనికి బాప్తిస్మముపొందిన మీరందరు క్రీస్తును ధరించుకొనియున్నారు. 28ఇందులో యూదుడని గ్రీసుదేశస్థు డని లేదు, దాసుడని స్వతంత్రుడని లేదు, పురుషుడని స్త్రీ అని లేదు; యేసుక్రీస్తునందు మీరందరును ఏకముగా ఉన్నారు” (గలతీయులు 3: 26-28). సిలువ వద్ద లింగ వివక్షణ లేదు.

స్త్రీ, పురుషులలో పాప ఫలితాలను ఖచ్చితంగా చూపించటంలో బైబిలు లింగ బేదం లేదు. బైబిల్ అన్ని రకాల పాపాలను నమోదు చేస్తుంది: బానిసత్వం, దాస్యం, దాని గొప్ప వీరుల వైఫల్యాలు. అయినప్పటికీ ఇది దేవునికి, ఆయన స్థాపించిన క్రమానికి వ్యతిరేకంగా ఆ పాపాలకు సమాధానం, నివారణను ఇస్తుంది-దేవునితో సరైన సంబంధం. పాత నిబంధన అత్యున్నత త్యాగం కోసం ఎదురు చూస్తున్నది, మరియు ప్రతిసారీ పాపానికి త్యాగం చేసినప్పుడు, అది దేవునితో సయోధ్య అవసరాన్ని బోధిస్తుంది. క్రొత్త నిబంధనలో, “లోక పాపములను తీసే గొర్రెపిల్ల” పుట్టి, చనిపోయి, ఖననం చేయబడి, మళ్ళీ లేచి, ఆపై పరలోకంలో ఆయన స్థానానికి చేరుకుంది, అక్కడ ఆయన మన కొరకు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తాడు. ఆయనపై నమ్మకం ద్వారానే పాపానికి నివారణ దొరుకుతుంది, మరియు అందులో లింగ బేదం, పాపం కూడా ఉంటుంది.

బైబిల్లోని లింగ వివక్షణ అభియోగం లేఖనాలుపైన సరి అయిన పరిజ్ఞానం లేకపోవడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అన్ని వయసుల స్త్రీపురుషులు తమ దేవుడు నియమించిన ప్రదేశాలను తీసుకొని “ప్రభువు ఇలా చెప్పను” ప్రకారం జీవించినప్పుడు, లింగాల మధ్య అద్భుతమైన సమతుల్యత ఉంది. ఆ సమతుల్యత దేవుడు ప్రారంభించినది, ఆయనే అంతం చేస్తాడు. పాపం వివిధ ఉత్పత్తులపై శ్రద్ధ చూపించటం మాత్రమే గాని దాని మూలానికి కాదు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునితో వ్యక్తిగత సయోధ్య ఉన్నప్పుడే మనకు నిజమైన సమానత్వం లభిస్తుంది. "అప్పుడు మీరు సత్యాన్ని తెలుసుకుంటారు, మరియు సత్యం మిమ్మల్ని విముక్తి చేస్తుంది" (యోహాను 8:32).

పురుషులు, మహిళలకు బైబిలు భిన్నమైన పాత్రలను ఆపాదించడం లింగ వివక్షణ కాదని అర్థం చేసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. చర్చిలో, ఇంటిలో పురుషులు నాయకత్వ పాత్ర పోషించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నట్లు బైబిలు చాలా స్పష్టంగా తెలుపుతుంది. ఇది మహిళలను తక్కువుగా మారుస్తుందా? ఖచ్చితంగా కాదు. దీని అర్థం మహిళలు తక్కువ తెలివిగలవారు, తక్కువ సామర్థ్యం గలవారు లేదా దేవుని దృష్టిలో తక్కువగా చూస్తారా? ఖచ్చితంగా కాదు! దాని అర్ధం ఏమిటంటే, మన పాపపు తడిసిన ప్రపంచంలో, నిర్మాణం మరియు అధికారం ఉండాలి. దేవుడు మన మంచి కోసం అధికారం, పాత్రలను స్థాపించాడు. లింగ వివక్షణ అంటే ఈ పాత్రల దుర్వినియోగం, ఈ పాత్రల ఉనికి కాదు.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

దేవుడు / బైబిల్ లింగగకపరుడా?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries