settings icon
share icon
ప్రశ్న

క్రైస్తవ ధ్యానం అంటే ఏమిటి?

జవాబు


కీర్తన 19:14 ఇలా చెబుతోంది, “యెహోవా, నా ఆశ్రయదుర్గమా, నా విమోచకుడా, నా నోటి మాటలును నా హృదయ ధ్యానమును నీ దృష్టికి అంగీకారములగును గాక.” అయితే, క్రైస్తవ ధ్యానం అంటే ఏమిటి, క్రైస్తవులు ఎలా ధ్యానం చేయాలి? దురదృష్టవశాత్తు, “ధ్యానం” అనే పదం ఆధ్యాత్మికం యొక్క అర్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కొంతమందికి, ధ్యానం అసాధారణ స్థితిలో కూర్చున్నప్పుడు మనస్సును శుబ్రము చేస్తుంది. ఇతరులకు, ధ్యానం మన చుట్టూ ఉన్న ఆత్మ ప్రపంచంతో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. ఇలాంటి భావనలు చాలా ఖచ్చితంగా క్రైస్తవ ధ్యానాన్ని కలిగి ఉండవు.

క్రైస్తవ ధ్యానానికి తూర్పు ఆధ్యాత్మికత వారి పునాదిగా ఉన్న అభ్యాసాలతో సంబంధం లేదు. ఇటువంటి అభ్యాసాలలో లెక్టియో డివినా, అతీంద్రియ ధ్యానం మరియు ఆలోచనాత్మక ప్రార్థన అని పిలువబడే అనేక రూపాలు ఉన్నాయి. ఇవి మనము దేవుని వాక్యము ద్వారా కాకుండా, ధ్యానం ద్వారా వ్యక్తిగత ద్యోతకం ద్వారా “దేవుని స్వరాన్ని వినాలి” అనే ప్రమాదకరమైన ఆవరణను కలిగి ఉన్నాయి. కొన్ని చర్చిలు "ప్రభువు నుండి వచ్చిన మాట" వింటున్నాయని భావించే వ్యక్తులతో నిండి ఉంటాయి, ఇవి తరచుగా ఒకదానికొకటి విరుద్ధంగా ఉంటాయి మరియు అందువల్ల క్రీస్తు శరీరంలో అంతులేని విభజనలకు కారణమవుతాయి. క్రైస్తవులు దేవుని వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు, అది “దైవజనుడు సన్నద్ధుడై ప్రతి సతకర్యమునకు పూర్ణముగా సిద్ధపడి యుండునట్టు దైవవేశమువలన కలిగిన ప్రతిలేఖనము ఉపదేశించుటకును, ఖదించుతాకును, తప్పుదిద్దుతాకును, నీతియందు శిక్షించేయుటకును ప్రయోజనకరమై యున్నది.” (2 తిమోతి 3:16-17). ప్రతి మంచి పనికి మనలను పూర్తిగా సమకూర్చడానికి బైబిలు సరిపోతుంటే, దానికి బదులుగా లేదా దానికి అదనంగా ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవాన్ని పొందాలని మేము ఎలా అనుకోవచ్చు?

క్రైస్తవ ధ్యానం కేవలం దేవుని వాక్యముపై ఉండాలి మరియు అది ఆయన గురించి ఏమి వెల్లడిస్తుంది. దావీదు ఇలాగే ఉన్నాడు, మరియు “ఆశీర్వదించబడిన” వ్యక్తిని “యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు” (కీర్తన 1:2) అని వర్ణించాడు. నిజమైన క్రైస్తవ ధ్యానం అనేది క్రియాశీల ఆలోచన ప్రక్రియ, దీని ద్వారా మనం వాక్య అధ్యయనానికి మనల్ని ఇస్తాము, దానిపై ప్రార్థిస్తూ, ఆత్మ ద్వారా మనకు అవగాహన కల్పించమని దేవుడిని కోరుతున్నాము, మనలను “అన్ని సత్యాలలోకి” నడిపిస్తానని వాగ్దానం చేసాడు (యోహాను 16:13) . అప్పుడు మేము ఈ సత్యాన్ని ఆచరణలో పెడతాము, మన రోజువారీ కార్యకలాపాల గురించి వెళ్ళేటప్పుడు జీవితానికి మరియు అభ్యాసానికి నియమం వలె లేఖనాలకు మమ్మల్ని అంకితం చేస్తాము. ఇది దేవుని పరిశుద్ధాత్మ మనకు బోధించినట్లు ఆధ్యాత్మిక పెరుగుదలకు మరియు దేవుని విషయాలలో పరిపక్వం చెందుతుంది.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

క్రైస్తవ ధ్యానం అంటే ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries