ఎందుకు క్రైస్తవులందరూ కపటదారులు?


ప్రశ్న: ఎందుకు క్రైస్తవులందరూ కపటదారులు?

జవాబు:
బహుశా “కపట” కంటే ఎటువంటి ఆరోపణలు రెచ్చగొట్టేవి కావు. దురదృష్టవశాత్తు, క్రైస్తవులందరూ కపటవాదులు అని కొందరు తమ అభిప్రాయంలో సమర్థించుకుంటారు. “కపట” అనే పదం హిపోక్రిట అనేఆంగ్ల భాషలో గొప్ప వారసత్వాన్ని పొందుతుంది. ఈ పదం లాటిన్ హిపోక్రయసిస్ ద్వారా మనకు వస్తుంది, దీని అర్థం “ఆట-నటన, నటిస్తారు.” మరింత వెనుకకు, ఈ పదం శాస్త్రీయ, క్రొత్త నిబంధన గ్రీకు రెండింటిలోనూ సంభవిస్తుంది మరియు అదే ఆలోచనను కలిగి ఉంది-ఒక పాత్ర పోషించడం, నటించడం.

ప్రభువైన యేసు ఈ పదాన్ని ఉపయోగించిన విధానం ఇది. ఉదాహరణకు, క్రీస్తు రాజ్య ప్రజలకు ప్రార్థన, ఉపవాసం మరియు భిక్ష ఇవ్వడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను బోధించినప్పుడు, కపటవాదుల ఉదాహరణలను అనుసరించకుండా ఆయన నిరుత్సాహపరిచాడు (మత్తయి 6:2,5,16). సుదీర్ఘ బహిరంగ ప్రార్థనలు చేయడం ద్వారా, ఇతరులు వారి ఉపవాసాలను గమనించేలా తీవ్రమైన చర్యలు తీసుకోవడం మరియు వారి కానుకలు ఆలయానికి, పేదలకు ఇవ్వడం ద్వారా, వారు ప్రభువుకు బాహ్య అనుబంధాన్ని మాత్రమే వెల్లడించారు. మత ధర్మానికి బహిరంగ ఉదాహరణలుగా పరిసయ్యులు తమ నాటకీయ పాత్రను చక్కగా ప్రదర్శించినప్పటికీ, నిజమైన ధర్మం నివసించే హృదయ అంతర్గత ప్రపంచంలో వారు ఘోరంగా విఫలమయ్యారు (మత్తయి 23:13-33; మార్కు 7:20-23).

యేసు తన శిష్యులను కపటవాదులు అని ఎప్పుడూ పిలవలేదు. ఆ పేరు తప్పుదారి పట్టించిన మత ఉత్సాహవంతులకు మాత్రమే ఇవ్వబడింది. బదులుగా, ఆయన తన సొంత "అనుచరులు", "పిల్లలు," "గొర్రెలు" మరియు ఆయన "సంఘం" అని పిలిచారు. అదనంగా, క్రొత్త నిబంధనలో కపట పాపం (1 పేతురు 2:1) గురించి ఒక హెచ్చరిక ఉంది, దీనిని పేతురు “చిత్తశుద్ధి” అని పిలుస్తాడు. అలాగే, కపటత్వానికి రెండు కఠోర ఉదాహరణలు సంఘంలో నమోదు చేయబడ్డాయి. అపొస్తలుల కార్యములు 5:1-10లో, ఇద్దరు శిష్యులు తమకన్నా ఎక్కువ ఉదారంగా నటించినందుకు బహిర్గతం అవుతారు. పరిణామం తీవ్రంగా ఉంది. మరియు, ప్రజలందరిలో, అన్యజనుల విశ్వాసుల చికిత్సలో కపటవాదుల సమూహాన్ని నడిపించినందుకు పేతురుపై అభియోగాలు మోపబడ్డాయి (గలతీయులు 2:13).

క్రొత్త నిబంధన బోధన నుండి, మనం కనీసం రెండు తీర్మానాలను తీసుకోవచ్చు. మొదట, క్రైస్తవులుగా చెప్పుకునే వారిలో కపటవాదులు ఉన్నారు. వారు ప్రారంభంలో ఉన్నారు, గురుగులు మరియు గోధుమల గురించి యేసు చెప్పిన నీతికథ ప్రకారం, అవి యుగం ముగిసే వరకు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి (మత్తయి 13:18-30). అదనంగా, అపొస్తలుడు కూడా కపటత్వానికి పాల్పడితే, “సాధారణ” క్రైస్తవులు దాని నుండి విముక్తి పొందుతారని నమ్మడానికి ఎటువంటి కారణం లేదు. మనం ఒకే రకమైన ప్రలోభాలకు లోనుకాకుండా ఉండటానికి మనము ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి (1 కొరింథీయులు 10:12).

వాస్తవానికి, క్రైస్తవుడని చెప్పుకునే ప్రతి ఒక్కరూ నిజంగా క్రైస్తవులే కాదు. క్రైస్తవులలో ప్రసిద్ధ కపటవాదులలో అందరూ లేదా ఎక్కువ మంది నిజానికి నటికులు మరియు మోసగాళ్ళు. ఈ రోజు వరకు, ప్రముఖ క్రైస్తవ నాయకులు భయంకరమైన పాపాలలో పడిపోయారు. ఆర్థిక, లైంగిక కుంభకోణాలు కొన్నిసార్లు క్రైస్తవ సమాజాన్ని పీడిస్తున్నట్లు కనిపిస్తాయి. అయితే, కొద్దిమంది చర్యలను తీసుకొని, క్రైస్తవుల మొత్తం సమాజాన్ని దిగజార్చడానికి వాటిని ఉపయోగించుకునే బదులు, క్రైస్తవులుగా చెప్పుకునే వారందరూ నిజంగానేనా అని మనం అడగాలి. క్రీస్తుకు నిజంగా చెందిన వారు ఆత్మ యొక్క ఫలాన్ని ప్రదర్శిస్తారని అనేక బైబిలు భాగాలు ధృవీకరిస్తున్నాయి (గలతీయులు 5:22-23). మత్తయి 13 లోని యేసు విత్తనం మరియు నేలల యొక్క నీతికథ ఆయనపై విశ్వాసం యొక్క అన్ని వృత్తులు నిజమైనవి కాదని స్పష్టం చేస్తుంది. పాపం, ఆయనకు చెందినవారని చెప్పుకునే చాలా మంది ఒకరోజు ఆయన వారితో, “నేను నిన్ను ఎప్పుడూ తెలుసుకోలేదు. నా నుండి దూరంగా, దుర్మార్గులారా! ” (మత్తయి 7:23).

రెండవది, క్రైస్తవులమని చెప్పుకునే దానికంటే ఎక్కువ పవిత్రమైనదిగా నటించే వ్యక్తులు ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు, చర్చి దాదాపు పూర్తిగా కపటవాదులతో తయారైందని మేము నిర్ధారించలేము. మన పాపం క్షమించబడిన తరువాత కూడా యేసుక్రీస్తు పేరు పెట్టే మనమందరం పాపులుగానే ఉంటామని ఒకరు అంగీకరించవచ్చు. అంటే, మనం పాపపు శాశ్వతమైన శిక్ష నుండి రక్షింపబడినప్పటికీ (రోమీయులుకు 5:1; 6:23), మన జీవితాల్లో పాపం ఉనికి నుండి మనం ఇంకా రక్షింపబడలేదు మరియు విడిపించబడలేదు (1 యోహాను 1:8-9), కపట పాపంతో సహా. ప్రభువైన యేసుపై మన జీవన విశ్వాసం ద్వారా, చివరకు మనము విడిపించే వరకు పాపపు శక్తిని నిరంతరం అధిగమిస్తాము (1 యోహాను 5:4-5).

క్రైస్తవులందరూ బైబిలు బోధించే ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా జీవించడంలో విఫలమవుతారు. ఏ క్రైస్తవుడూ క్రీస్తులాగే సంపూర్ణంగా లేడు. ఏదేమైనా, క్రైస్తవ జీవితాన్ని గడపడానికి నిజాయితీగా ప్రయత్నిస్తున్న చాలా మంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు మరియు వారిని దోషులుగా మార్చడానికి, మార్చడానికి మరియు అధికారం ఇవ్వడానికి పరిశుద్ధాత్మపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు. కుంభకోణం లేకుండా తమ జీవితాలను గడిపిన క్రైస్తవుల సంఖ్య చాలా ఉంది. ఏ క్రైస్తవుడూ పరిపూర్ణుడు కాదు, కానీ పొరపాటు చేయడం మరియు ఈ జీవితంలో పరిపూర్ణతను చేరుకోవడంలో విఫలమవ్వడం కపటంగా ఉండటమే కాదు.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
ఎందుకు క్రైస్తవులందరూ కపటదారులు?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి