settings icon
share icon
ప్రశ్న

క్రైస్తవ నైతిక విలువలు అంటే ఏమిటి?

జవాబు


క్రైస్తవ నైతిక కొలొస్సయులు 3: 1-6 చేత చక్కగా సంగ్రహించబడింది: “మీరు క్రీస్తుతోకూడ లేపబడినవారైతే పైనున్న వాటినే వెదకుడి, అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండియున్నాడు. పైనున్న వాటిమీదనేగాని, భూసంబంధమైనవాటిమీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి; ఏలయనగా మీరు మృతిపొందితిరి, మీ జీవము క్రీస్తుతోకూడ దేవునియందు దాచబడియున్నది. మనకు జీవమై యున్న క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరును ఆయనతోకూడ మహిమయందు ప్రత్యక్షపరచబడుదురు. కావున భూమిమీదనున్న మీ అవయవములను, అనగా జారత్వమును, అపవిత్రతను, కామాతురతను, దురాశను, విగ్రహారాధనయైన ధనాపేక్షను చంపివేయుడి. వాటివలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయులమీదికి వచ్చును. ”

“చేయవలసినవి” మరియు “చేయకూడనివి” జాబితా కంటే ఎక్కువ అయితే, మనం ఎలా జీవించాలో బైబిలు వివరణాత్మక సూచనలను ఇస్తుంది. క్రైస్తవ జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకోవలసినది బైబిలు. అయితే, మన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనే ప్రతి పరిస్థితిని బైబిలు స్పష్టంగా చెప్పదు. అప్పుడు మనం ఎదుర్కొంటున్న అన్ని నైతిక సందిగ్ధతలకు ఇది ఎలా సరిపోతుంది? అక్కడే క్రైస్తవ నైతిక వస్తుంది.

సైన్స్ నీతిని "నైతిక సూత్రాల సమితి, నైతికత అధ్యయనం" గా నిర్వచిస్తుంది. అందువల్ల, క్రైస్తవ నీతి అనేది మనం పనిచేసే క్రైస్తవ విశ్వాసం నుండి పొందిన సూత్రాలు. మన జీవితాంతం మనం ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి పరిస్థితిని దేవుని వాక్యం కవర్ చేయకపోవచ్చు, స్పష్టమైన సూచనలు లేని పరిస్థితులలో మనం మనమే నిర్వహించాల్సిన ప్రమాణాలను దాని సూత్రాలు మనకు ఇస్తాయి.

ఉదాహరణకు, అక్రమ మాదకద్రవ్యాల వాడకం గురించి బైబిలు స్పష్టంగా ఏమీ చెప్పలేదు, ఇంకా మనం గ్రంథం ద్వారా నేర్చుకున్న సూత్రాల ఆధారంగా, అది తప్పు అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఒక విషయం ఏమిటంటే, శరీరం పరిశుద్ధాత్మ ఆలయం అని, దానితో మనం దేవుణ్ణి గౌరవించాలని బైబిలు చెబుతుంది (1 కొరింథీయులు 6: 19-20). మా శరీరానికి మాదకద్రవ్యాల ఓషధాలు ఏమి చేస్తాయో తెలుసుకోవడం-అవి వివిధ అవయవాలకు కలిగించే హాని-వాటిని ఉపయోగించడం ద్వారా మనం పరిశుద్ధాత్మ ఆలయాన్ని నాశనం చేస్తామని మనకు తెలుసు. అది ఖచ్చితంగా దేవునికి గౌరవం కాదు. దేవుడు స్వయంగా ఉంచిన అధికారులను మనం అనుసరించాలని బైబిలు చెబుతుంది (రోమన్లు 13: 1). మాదకద్రవ్యాల ఓషధాలు అక్రమ స్వభావాన్ని బట్టి, వాటిని ఉపయోగించడం ద్వారా మేము అధికారులకు లొంగడం లేదు, కానీ వాటిపై తిరుగుబాటు చేస్తున్నాము. చట్టవిరుద్ధ మాదకద్రవ్యాల ఓషధాలను చట్టబద్ధం చేస్తే అది సరేనని దీని అర్థం? మొదటి సూత్రాన్ని ఉల్లంఘించకుండా.

లేఖనల్లో మనకు కనిపించే సూత్రాలను ఉపయోగించడం ద్వారా, క్రైస్తవులు ఏదైనా పరిస్థితికి నైతిక కోర్సును నిర్ణయించవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది చాలా సులభం, కొలొస్సయులు, 3 వ అధ్యాయంలో మనం కనుగొన్న క్రైస్తవ జీవన నియమాలు. ఇతర సందర్భాల్లో, అయితే, మనం కొంచెం త్రవ్వడం చేయాలి. దానికి ఉత్తమ మార్గం దేవుని వాక్యంపై ప్రార్థన. పరిశుద్ధాత్మ ప్రతి విశ్వాసిలో నివసిస్తుంది, మరియు అతని పాత్రలో ఒక భాగం ఎలా జీవించాలో నేర్పుతుంది: “ఆదరణకర్త, అనగా తండ్రి నా నామమున పంపబోవు పరిశుద్ధాత్మ సమస్తమును మీకు బోధించి నేను మీతో చెప్పిన సంగతులన్నిటిని మీకు జ్ఞాపకము చేయును. ”(యోహాను 14:26). “అయితే ఆయనవలన మీరు పొందిన అభిషేకము మీలో నిలుచుచున్నది గనుక ఎవడును మీకు బోధింపనక్కరలేదు; ఆయన ఇచ్చిన అభిషేకము సత్యమే గాని అబద్ధము కాదు; అది అన్నిటినిగూర్చి మీకు బోధించుచున్న ప్రకారముగాను, ఆయన మీకు బోధించిన ప్రకారముగాను, ఆయనలో మీరు నిలుచుచున్నారు ”(1 యోహాను 2:27). కాబట్టి, మనం గ్రంథం మీద ప్రార్థన చేసినప్పుడు, ఆత్మ మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది మరియు మనకు బోధిస్తుంది. ఏదైనా పరిస్థితికి మనం నిలబడవలసిన సూత్రాలను ఆయన మనకు చూపిస్తాడు.

మన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనే ప్రతి పరిస్థితిని దేవుని వాక్యం కవర్ చేయకపోయినా, క్రైస్తవ జీవితాన్ని గడపడానికి ఇది సరిపోతుంది. చాలా విషయాల కోసం, బైబిలు ఏమి చెబుతుందో మనం చూడవచ్చు మరియు దాని ఆధారంగా సరైన మార్గాన్ని అనుసరించవచ్చు. వాక్యం స్పష్టమైన సూచనలు ఇవ్వని నైతిక ప్రశ్నలలో, పరిస్థితులకు వర్తించే సూత్రాల కోసం మనం వెతకాలి. మనం ఆయన వాక్యముపై ప్రార్థన చేయాలి, మరియు ఆయన ఆత్మకు మనల్ని మనం తెరవాలి. మనం నిలబడవలసిన సూత్రాలను కనుగొనడానికి ఆత్మ మనకు బోధిస్తుంది మరియు బైబిల్ ద్వారా మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది, కనుక మనం క్రైస్తవునిగా జీవించగలము.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

క్రైస్తవ నైతిక విలువలు అంటే ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries