settings icon
share icon
ప్రశ్న

బైబిలు వేర్పాటు అంటే ఏమిటి?

జవాబు


బైబిలు వేర్పాటు అంటే దేవుడు విశ్వాసులను ప్రపంచం నుండి పాపాత్మకమైన సంస్కృతుల మధ్య వ్యక్తిగత, ఏకీకృతమైన స్వచ్ఛతకు పిలిచాడు. బైబిలు విభజన సాధారణంగా రెండు రంగాలలో పరిగణించబడుతుంది: వ్యక్తిగత, మతపరమైన.

వ్యక్తిగత వేర్పాటు అనేది దైవిక ప్రవర్తన, వ్యక్తి యొక్క నిబద్ధతను కలిగి ఉంటుంది. "రాజ ఆహారం, ద్రాక్షారసంతో తనను తాను అపవిత్రం చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు" దానియేలు వ్యక్తిగత వేర్పాటువాదాన్ని అభ్యసించాడు (దానియేలు 1: 8). అతనిది బైబిలు వేర్పాటువాదం, ఎందుకంటే అతని ప్రమాణం మోషే చట్టంలో దేవుని ప్రకటనపై ఆధారపడింది.

వ్యక్తిగత వేర్పాటుకు ఆధునిక ఉదాహరణ మద్యం సేవించే పార్టీలకు ఆహ్వానాలను తిరస్కరించే నిర్ణయం. ప్రలోభాలను అధిగమించడానికి (రోమా 13:14), “అన్ని రకాల చెడులను” నివారించడానికి (1 థెస్సలొనీకయులు 5:22), లేదా వ్యక్తిగత విశ్వాసానికి అనుగుణంగా ఉండటానికి ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు (రోమా 14: 5).

దేవుని పిల్లలు ప్రపంచం నుండి వేరుగా ఉండాలని బైబిలు స్పష్టంగా బోధిస్తుంది. “అవిశ్వాసులతో కలిసి ఉండకండి. ధర్మం, దుష్టత్వం సాధారణంగా దేనికి ఉన్నాయి? లేదా చీకటితో కాంతికి ఏమి సహవాసం ఉంటుంది? క్రీస్తు, బెలియాల్ మధ్య ఏ సామరస్యం ఉంది? విశ్వాసికి, అవిశ్వాసికి ఉమ్మడిగా ఏమి ఉంది? దేవుని ఆలయం, విగ్రహాల మధ్య ఏ ఒప్పందం ఉంది? మేము జీవన దేవుని ఆలయం. దేవుడు ఇలా సెలవిస్తున్నాడు: ‘నేను వారిలో నివసించి సంచరిస్తాను, నేను వారి దేవుడుగా ఉంటాను, వారు నా ప్రజలుగా ఉంటారు.” కాబట్టి, “మీరు వారిలో నుండి బయటికి వచ్చి ప్రత్యేకంగా ఉండండి. అపవిత్రమైన దాన్ని ముట్టవద్దు” అని ప్రభువు చెబుతున్నాడు (2 కొరింథీయులు 6: 14-17; 1 పేతురు 1: 14-16 కూడా చూడండి).

మతపరమైన వేర్పాటు అనేది సంఘం వారి వేదాంతశాస్త్రం లేదా అభ్యాసాల ఆధారంగా ఇతర సంస్థలతో దాని సంబంధాలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలను కలిగి ఉంటుంది. వేర్పాటువాదం “సంఘం” అనే పదంలోనే సూచించబడింది, ఇది గ్రీకు పదం ఎక్లేసియా నుండి వచ్చింది, దీని అర్థం “పిలువబడిన సమావేశం”. పెర్గము యేసు రాసిన లేఖలో, తప్పుడు సిద్ధాంతాన్ని బోధించిన వారిని సహించకుండా హెచ్చరించాడు (ప్రకటన 2: 14-15). సంఘం వేరుగా ఉండాలి, మతవిశ్వాసంతో సంబంధాలను తెంచుకుంది. మతపరమైన విభజన యొక్క ఆధునిక ఉదాహరణ క్రైస్తవ మత సంబంధాలకు వ్యతిరేకంగా ఒక తెగ యొక్క వైఖరి కావచ్చు, ఇది చర్చిని మతభ్రష్టులతో ఏకం చేస్తుంది.

బైబిలు వేర్పాటు క్రైస్తవులకు అవిశ్వాసులతో సంబంధం కలిగి ఉండవలసిన అవసరం లేదు. యేసు మాదిరిగానే మనం పాపంలో పాలుపంచుకోకుండా పాపితో స్నేహం చేయాలి (లూకా 7:34). వేర్పాటువాదం గురించి పౌలు సమతుల్య దృక్పథాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాడు: “వ్యభిచారులతో సహవాసం చేయవద్దని నా ఉత్తరంలో మీకు రాశాను. అయితే ఈ లోకానికి చెందిన వ్యభిచారులు, దురాశపరులు, దోచుకునే వారు, విగ్రహాలను పూజించేవారు ఇలాటి వారితో ఏ మాత్రం సహవాసం చేయవద్దని కాదు. అలా ఉండాలంటే మీరు లోకం నుండి వెళ్ళిపోవలసి వస్తుంది”(1 కొరింథీయులు 5: 9-10). మరో మాటలో చెప్పాలంటే, మనము ప్రపంచంలో ఉన్నాము, కానీ దానిలో కాదు.

మన కాంతిని తగ్గించడానికి ప్రపంచాన్ని అనుమతించకుండా మనం ప్రపంచానికి కాంతిగా ఉండాలి. “ప్రపంచానికి మీరు వెలుగుగా ఉన్నారు. కొండ మీద ఉండే ఊరు కనబడకుండా ఉండదు. ఎవరూ దీపం వెలిగించి బుట్ట కింద పెట్టరు. దీపస్తంభం మీదే పెడతారు. అప్పుడు ఆ దీపం ఇంట్లో అందరికీ వెలుగు ఇస్తుంది. మీ వెలుగు మనుషుల ముందు ప్రకాశించనీయండి. అప్పుడు వారు మీ మంచి పనులు చూసి పరలోకంలో ఉన్న మీ తండ్రిని కీర్తిస్తారు. ”(మత్తయి 5: 14-16).

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

బైబిలు వేర్పాటు అంటే ఏమిటి?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries