settings icon
share icon
ప్రశ్న

భయం గురించి బైబిలు ఏమి చెబుతుంది?

జవాబు


బైబిలు రెండు నిర్దిష్ట రకాల భయాలను ప్రస్తావించింది. మొదటి రకము ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది మరియు ప్రోత్సహించబడాలి. రెండవ రకం హాని, దానిని అధిగమించాలి. మొదటి రకం భయం ప్రభువుకు భయం. ఈ రకమైన భయం తప్పనిసరిగా ఏదో భయపడాలని కాదు. బదులుగా, ఇది దేవుని గౌరవప్రదమైన విస్మయం; అతని శక్తి మరియు కీర్తికి గౌరవం. అయినప్పటికీ, ఇది అతని కోపానికి మరియు కోపానికి సరైన గౌరవం. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, భగవంతుని భయం అనేది భగవంతుని యొక్క మొత్తం అంగీకారం, అది ఆయనను మరియు అతని లక్షణాలను తెలుసుకోవడం ద్వారా వస్తుంది.

ప్రభువు యందు భయం దానితో అనేక ఆశీర్వాదాలను, ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. ఇది జ్ఞానం యొక్క ప్రారంభం మరియు మంచి అవగాహనకు దారితీస్తుంది (కీర్తన 111:10). మూర్ఖులు మాత్రమే జ్ఞానం మరియు క్రమశిక్షణను తృణీకరిస్తారు (సామెతలు 1:7). ఇంకా, ప్రభువు పట్ల భయం జీవితం, విశ్రాంతి, శాంతి మరియు సంతృప్తికి దారితీస్తుంది (సామెతలు 19:23). ఇది జీవితపు ఊట (సామెతలు 14:27) మరియు మనకు భద్రత మరియు భద్రతా స్థలాన్ని అందిస్తుంది (సామెతలు 14:26).

ఈ విధంగా, భయాన్ని ఎలా ప్రోత్సహించాలో చూడవచ్చు. అయితే, బైబిల్లో పేర్కొన్న రెండవ రకమైన భయం అస్సలు ప్రయోజనకరం కాదు. ఇది 2 తిమోతి 1:7 లో పేర్కొన్న “భయం యొక్క ఆత్మ”: “దేవుడు మనకు భయం యొక్క ఆత్మను ఇవ్వలేదు, కానీ శక్తి, ప్రేమ మరియు మంచి మనస్సు”. భయం మరియు పిరికితనము ఆత్మ దేవుని నుండి రాదు.

అయితే, కొన్నిసార్లు మనం భయపడతాము, కొన్నిసార్లు ఈ “భయం ఆత్మ” మనలను అధిగమిస్తుంది మరియు దానిని అధిగమించడానికి మనం దేవుణ్ణి పూర్తిగా విశ్వసించి ప్రేమించాలి. “ప్రేమలో భయం లేదు. కానీ పరిపూర్ణ ప్రేమ భయాన్ని తరిమివేస్తుంది, ఎందుకంటే భయం శిక్షతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. భయపడేవాడు ప్రేమలో పరిపూర్ణుడు కాడు ”(1 యోహాను 4:18). ఎవరూ పరిపూర్ణులు కాదు, దేవునికి ఇది తెలుసు. అందుకే ఆయన బైబిలు అంతటా భయానికి వ్యతిరేకంగా ప్రోత్సాహాన్ని సరళంగా చిందించారు. ఆదికాండము పుస్తకంలో ప్రారంభమై, ప్రకటన పుస్తకం అంతటా కొనసాగుతూ, “భయపడకు” అని దేవుడు మనకు గుర్తుచేస్తాడు.

ఉదాహరణకు, యెషయా 41:10 మనల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది, “భయపడకుము నేను నీ దేవుడనై యున్నాను

దిగులుపడకుము నేను నిన్ను బలపరతును నీకు సహాయము చేయువాడను నేనే నీతియను నా దక్షిణహస్తముతో నిన్ను ఆదుకొందును. ” తరచుగా మనం భవిష్యత్తు గురించి భయపడతాం మరియు మనలో ఏమి అవుతుంది. దేవుడు గాలి పక్షులను చూసుకుంటాడని యేసు మనకు గుర్తుచేస్తాడు, కాబట్టి ఆయన తన పిల్లలకు ఇంకా ఎంత సమకూరుస్తాడు? “కాబట్టి భయపడకు; మీరు చాలా పిచ్చుకల కన్నా ఎక్కువ విలువైనవారు ”(మత్తయి 10:31). ఈ కొన్ని శ్లోకాలు అనేక రకాల భయాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఒంటరిగా ఉండటానికి భయపడవద్దని, చాలా బలహీనంగా ఉండాలని, వినబడకూడదని, శారీరక అవసరాలు లేవని దేవుడు చెబుతాడు. ఈ ఉపదేశాలు బైబిల్ అంతటా కొనసాగుతున్నాయి, “భయం యొక్క ఆత్మ” యొక్క అనేక విభిన్న అంశాలను వివరిస్తాయి.

కీర్తన 56: 11 లో కీర్తనకర్త ఇలా వ్రాశాడు, “నేను దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నాను; నేను భయపడను. మనిషి నన్ను ఏమి చేయగలడు? ” దేవుణ్ణి విశ్వసించే శక్తికి ఇది అద్భుతమైన సాక్ష్యం. ఏమి జరిగినా, కీర్తనకర్త దేవుని శక్తిని నమ్ముతాడు మరియు అర్థం చేసుకుంటాడు. భయాన్ని అధిగమించడానికి కీలకం, అప్పుడు దేవునిపై పూర్తి మరియు పూర్తి నమ్మకం. భగవంతుడిని విశ్వసించడం అనేది భయాన్ని ఇవ్వడానికి నిరాకరించడం. ఇది చీకటి కాలంలో కూడా దేవుని వైపు తిరగడం మరియు విషయాలు సరిదిద్దడానికి ఆయనను విశ్వసించడం. ఈ నమ్మకం దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం మరియు ఆయన మంచివాడని తెలుసుకోవడం ద్వారా వస్తుంది. బైబిల్లో నమోదు చేయబడిన చాలా కష్టమైన పరీక్షలను అనుభవిస్తున్నప్పుడు యోబు చెప్పినట్లుగా, “అతడు నన్ను చంపినప్పటికీ నేను ఆయనను నమ్ముతాను” (యోబు 13:15 ).

దేవునిపై నమ్మకం ఉంచడం నేర్చుకున్న తర్వాత, మనకు వ్యతిరేకంగా వచ్చే విషయాల గురించి మనం ఇక భయపడము. మేము విశ్వాసంతో చెప్పిన కీర్తనకర్తలా ఉంటాము “… మీలో ఆశ్రయం పొందిన వారందరూ సంతోషంగా ఉండనివ్వండి; వారు ఎప్పుడైనా ఆనందం కోసం పాడనివ్వండి. మీ పేరును ప్రేమించేవారు మీలో సంతోషించుటకు మీ రక్షణను వారిపై విస్తరించండి ”(కీర్తన 5:11).

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

భయం గురించి బైబిలు ఏమి చెబుతుంది?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries