settings icon
share icon
ప్రశ్న

కోపం గురించి బైబిలు ఏమి చెబుతుంది?

జవాబు


కోపాన్ని నిర్వహించడం ఒక ముఖ్యమైన అంశం. సలహా సమావేశం కోసం వచ్చే 50 శాతం మందికి కోపంతో వ్యవహరించే సమస్యలు ఉన్నాయని క్రైస్తవ సలహాదారులు నివేదిస్తున్నారు. కోపం సంభాషణను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది, సంబంధాలను విడదీస్తుంది మరియు ఇది చాలా మంది ఆనందం మరియు ఆరోగ్యం రెండింటినీ నాశనం చేస్తుంది. పాపం, ప్రజలు తమ కోపాన్ని దానికి బాధ్యతగా స్వీకరించడానికి బదులు దానిని సమర్థించుకుంటారు. ప్రతి ఒక్కరూ కోపంతో, విభిన్న స్థాయిలకు కష్టపడతారు. కృతజ్ఞతగా, దేవుని వాక్యాన్ని దైవిక పద్ధతిలో ఎలా నిర్వహించాలో మరియు పాపాత్మకమైన కోపాన్ని ఎలా అధిగమించాలో సూత్రాలు ఉన్నాయి.

కోపం ఎప్పుడూ పాపం కాదు. బైబిల్ ఆమోదించే ఒక రకమైన కోపం ఉంది, దీనిని తరచుగా "నీతివంతమైన కోపం" అని పిలుస్తారు. దేవుడు కోపంగా ఉన్నాడు (కీర్తన 7:11; మార్కు 3:5), మరియు విశ్వాసులు కోపంగా ఉండాలని ఆజ్ఞాపించబడ్డారు (ఎఫెసీయులు 4:26). మన ఆంగ్ల పదం “కోపం” కోసం క్రొత్త నిబంధనలో రెండు గ్రీకు పదాలు ఉపయోగించబడ్డాయి. ఒకటి అంటే “అభిరుచి, శక్తి” మరియు మరొకటి “ఆందోళన, ఉడకబెట్టడం”. బైబిల్ ప్రకారం, కోపం అనేది సమస్యలను పరిష్కరించడంలో మాకు సహాయపడటానికి ఉద్దేశించిన దేవుడు ఇచ్చిన శక్తి. గలతీయులకు 2:11-14లో పౌలు తన తప్పుడు ఉదాహరణ కారణంగా పేతురును ఎదుర్కోవడం బైబిలు కోపానికి ఉదాహరణలు, నాతను ప్రవక్త అన్యాయాన్ని పంచుకోవడాన్ని విన్న దావీదు కలత చెందాడు (2 సమూయేలు 12), మరియు కొంతమంది యూదులు ఎలా అపవిత్రం చేశారనే దానిపై యేసు కోపం యెరూషలేములోని దేవుని ఆలయంలో ఆరాధించండి (యోహాను 2:13-18). కోపం యొక్క ఈ ఉదాహరణలలో ఏదీ ఆత్మరక్షణలో పాల్గొనలేదని గమనించండి, కానీ ఇతరుల రక్షణ లేదా సూత్రం.

కోపం స్వార్థపూరితంగా ప్రేరేపించినప్పుడు (యాకోబు 1:20), దేవుని లక్ష్యం వక్రీకరించినప్పుడు (1 కొరింథీయులకు 10:31), లేదా కోపం ఆలస్యంగా అనుమతించబడినప్పుడు (ఎఫెసీయులు 4:26-27). చేతిలో ఉన్న సమస్యపై దాడి చేయడానికి కోపం ద్వారా ఉత్పన్నమయ్యే శక్తిని ఉపయోగించకుండా, దాడి చేసిన వ్యక్తి అది. ఎఫెసీయులకు 4:15-19 మనం ప్రేమలో నిజం మాట్లాడాలని, ఇతరులను పెంచుకోవడానికి మన మాటలను వాడాలని, కుళ్ళిన లేదా విధ్వంసక పదాలను మన పెదవుల నుండి పోయడానికి అనుమతించవద్దని చెప్పారు. దురదృష్టవశాత్తు, ఈ విషపూరిత ప్రసంగం పడిపోయిన మనిషి యొక్క సాధారణ లక్షణం (రోమా 3:13-14). సంయమనం లేకుండా ఉడకబెట్టడానికి అనుమతించినప్పుడు కోపం పాపంగా మారుతుంది, దీని ఫలితంగా భాధ గుణించబడుతుంది (సామెతలు 29:11), వినాశనాన్ని దాని నేపథ్యంలో వదిలివేస్తుంది, తరచుగా కోలుకోలేని పరిణామాలతో. కోపంగా ఉన్నవాడు శాంతింపజేయడానికి నిరాకరించినప్పుడు, పగ పెంచుకున్నప్పుడు లేదా అన్నింటినీ లోపల ఉంచినప్పుడు కోపం కూడా పాపంగా మారుతుంది (ఎఫెసీయులు 4:26-27). ఇది చిన్న విషయాలపై నిరాశ మరియు చిరాకును కలిగిస్తుంది, తరచుగా అంతర్లీన సమస్యతో సంబంధం లేని విషయాలు.

మన స్వార్థ కోపాన్ని మరియు/లేదా కోపాన్ని పాపంగా గుర్తించడం ద్వారా మనం కోపాన్ని బైబిలుగా నిర్వహించగలము (సామెతలు 28:13;1 యోహాను 1:9). ఈ ఒప్పుకోలు దేవునికి మరియు మన కోపంతో బాధపడిన వారికి ఉండాలి. పాపాన్ని క్షమించడం ద్వారా లేదా నిందలు మార్చడం ద్వారా మనం దానిని తగ్గించకూడదు.

భాధలో దేవుణ్ణి చూడటం ద్వారా మనం కోపాన్ని బైబిలు నిర్వహించగలం. ప్రజలు మనల్ని కించపరిచేలా ఏదైనా చేసినప్పుడు ఇది చాలా ముఖ్యం. యాకోబు 1:2-4, రోమా 8:28-29, మరియు ఆదికాండము 50:20 ఇవన్నీ దేవుడు సార్వభౌమత్వం కలిగి ఉన్నాడనే విషయాన్ని మరియు మన మార్గంలో ప్రవేశించే ప్రతి పరిస్థితి మరియు వ్యక్తిపై పూర్తి నియంత్రణలో ఉన్నాయనే విషయాన్ని సూచిస్తున్నాయి. అతను కారణం లేదా అనుమతించడు అని మనకు ఏమీ జరగదు. మరియు ఈ వచనాలు పంచుకున్నప్పుడు, దేవుడు మంచి దేవుడు (కీర్తన 145:8, 9, 17) మన జీవితంలోని అన్ని విషయాలను మన మంచి కోసం మరియు ఇతరుల మంచి కోసం అనుమతించేవాడు. ఈ సత్యాన్ని మన తలల నుండి మన హృదయాలకు కదిలించే వరకు ప్రతిబింబిస్తే, మనల్ని బాధించే వారితో మనం ఎలా స్పందిస్తామో మారుస్తుంది.

దేవుని కోపానికి చోటు కల్పించడం ద్వారా మనం కోపాన్ని బైబిలుగా నిర్వహించగలం. అన్యాయ కేసులలో ఇది చాలా ముఖ్యం, “దుష్ట” పురుషులు “అమాయక” ప్రజలను దుర్వినియోగం చేసినప్పుడు. ఆదికాండము 50:19, రోమీయులుకు రాసిన పత్రిక 12:19 రెండూ దేవుణ్ణి ఆడవద్దని చెబుతున్నాయి. దేవుడు నీతిమంతుడు మరియు న్యాయవంతుడు, మరియు అందరినీ తెలిసిన మరియు అందరినీ న్యాయంగా వ్యవహరించేవారిని మనం విశ్వసించగలము (ఆదికాండము 18:25).

మంచి కోసం చెడును తిరిగి ఇవ్వకుండా మనం కోపాన్ని బైబిల్లో నిర్వహించగలము (ఆదికాండము 50:21; రోమా 12:21). మన కోపాన్ని ప్రేమగా మార్చడానికి ఇది కీలకం. మన చర్యలు మన హృదయాల నుండి ప్రవహిస్తున్నప్పుడు, మన చర్యల ద్వారా మన హృదయాలను కూడా మార్చవచ్చు (మత్తయి 5:43-48). అంటే, ఆ వ్యక్తి పట్ల మనం ఎలా వ్యవహరించాలో ఎంచుకోవడం ద్వారా మన భావాలను మరొకరి పట్ల మార్చవచ్చు.

సమస్యను పరిష్కరించడానికి తెలియపరచుటం చేయడం ద్వారా మనం కోపాన్ని బైబిలుగా నిర్వహించగలం. తెలియపరచుటంలో నాలుగు ప్రాథమిక నియమాలు ఎఫెసీయులకు 4:15, 25-32:

1) నిజాయితీగా ఉండి మాట్లాడండి (ఎఫెసీయులు 4:15, 25). ప్రజలు మన మనస్సులను చదవలేరు. మనం ప్రేమలో నిజం మాట్లాడాలి.

2) ప్రస్తుతము ఉండండి (ఎఫెసీయులు 4: 26-27). మన నియంత్రణను కోల్పోయే వరకు మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టే వాటిని మనం నిర్మించకూడదు. ఆ స్థితికి రాకముందే మనతో బాధపడే విషయాలను పరిష్కరించడం మరియు పంచుకోవడం ముఖ్యం.

3) సమస్యపై దాడి చేయండి, వ్యక్తిపై కాదు (ఎఫెసీయులు 4:29, 31). ఈ మార్గంలో, మన స్వరాల పరిమాణాన్ని తక్కువగా ఉంచడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనం గుర్తుంచుకోవాలి (సామెతలు 15:1).

4) చర్య తీసుకోండి, స్పందించకండి (ఎఫెసీయులు 4:31-32). మన పడిపోయిన స్వభావం కారణంగా, మన మొదటి ప్రేరణ తరచుగా పాపాత్మకమైనది (v.31). "పదికి లెక్కించడంలో" గడిపిన సమయాన్ని ప్రతిస్పందించడానికి దైవిక మార్గాన్ని ప్రతిబింబించడానికి ఉపయోగించాలి (v.32) మరియు సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మరియు పెద్ద వాటిని సృష్టించకుండా కోపం ఎలా ఉపయోగించాలో మనకు గుర్తుచేసుకోవాలి.

చివరగా, మన సమస్య యొక్క భాగాన్ని పరిష్కరించడానికి మనము చర్య తీసుకోవాలి (రోమా 12:18). ఇతరులు ఎలా వ్యవహరిస్తారో లేదా ప్రతిస్పందించాలో మేము నియంత్రించలేము, కాని మన వంతుగా చేయవలసిన మార్పులను చేయవచ్చు. నిగ్రహాన్ని అధిగమించడం రాత్రిపూట సాధించబడదు. కానీ ప్రార్థన, బైబిలు అధ్యయనం మరియు దేవుని పరిశుద్ధాత్మపై ఆధారపడటం ద్వారా భక్తిహీనమైన కోపాన్ని అధిగమించవచ్చు. అలవాటు సాధన ద్వారా మన జీవితంలో కోపం ఏర్పడటానికి మనం అనుమతించినట్లే, అది కూడా ఒక అలవాటుగా మారే వరకు సరిగ్గా స్పందించడం కూడా మనం సాధన చేయాలి.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

కోపం గురించి బైబిలు ఏమి చెబుతుంది?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries