settings icon
share icon
ప్రశ్న

చట్టబద్ధత గురించి బైబిలు ఏమి చెబుతుంది?

జవాబు


“చట్టబద్ధత” అనే పదం బైబిల్లో లేదు. రక్షణ, ఆధ్యాత్మిక వృద్ధి రెండింటినీ సాధించడానికి నియమాలు మరియు నిబంధనల వ్యవస్థను నొక్కి చెప్పే సిద్ధాంతపరమైన స్థితిని వివరించడానికి క్రైస్తవులు ఉపయోగించే పదం ఇది. చట్టవాదులు నిబంధనలు మరియు నిబంధనలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని నమ్ముతారు. సిద్ధాంతపరంగా, ఇది తప్పనిసరిగా దయకు వ్యతిరేక స్థానం. చట్టబద్ధమైన పదవిని కలిగి ఉన్నవారు తరచూ చట్టం యొక్క నిజమైన ఉద్దేశ్యాన్ని చూడటంలో విఫలమవుతారు, ముఖ్యంగా మోషే పాత నిబంధన చట్టం యొక్క ఉద్దేశ్యం, అది మనలను క్రీస్తు వద్దకు తీసుకురావడానికి మన “పాఠశాల మాస్టర్” లేదా “బోధకుడు” (గలతీయులు 3:24) .

నిజమైన విశ్వాసులు కూడా చట్టబద్ధంగా ఉంటారు. ఒకరికొకరు దయగా ఉండాలని మనకు సూచించబడింది: “విశ్వాసము విషయమై బలహీనుడైనవానిని చేర్చు కొనుడి, అయినను సంశయములను తీర్చుటకు వాదములను పెట్టుకొనవద్దు” (రోమీయులుకు 14:1). పాపం, అనవసరమైన సిద్ధాంతాల గురించి చాలా గట్టిగా భావించే వారు ఉన్నారు, వారు ఇతరులను తమ ఫెలోషిప్ నుండి తప్పిస్తారు, మరొక దృక్కోణాన్ని వ్యక్తపరచటానికి కూడా అనుమతించరు. అది కూడా చట్టబద్ధత. నేడు చాలా మంది చట్టబద్దమైన విశ్వాసులు తమ సొంత బైబిలు వ్యాఖ్యానాలకు, వారి స్వంత సంప్రదాయాలకు కూడా అనర్హమైన కట్టుబడి ఉండాలని డిమాండ్ చేయడంలో లోపం చేస్తారు. ఉదాహరణకు, ఆధ్యాత్మికం కావాలంటే పొగాకు, మద్య పానీయాలు, డ్యాన్స్, సినిమాలు మొదలైన వాటికి దూరంగా ఉండాలి అని భావించే వారు ఉన్నారు. నిజం ఏమిటంటే వీటిని నివారించడం ఆధ్యాత్మికతకు హామీ కాదు.

అపొస్తలుడైన పౌలు కొలొస్సయులు 2:20-23లో చట్టబద్ధత గురించి మనకు హెచ్చరిస్తున్నాడు: “మీరు క్రీస్తుతోకూడ లోకముయొక్క మూలపాఠముల విషయమై మృతిపొందినవారైతే లోకములో బ్రదుకు చున్నట్టుగా మనుష్యుల ఆజ్ఞలను పద్ధతులను అనుసరించి–చేతపట్టుకొనవద్దు, రుచిచూడవద్దు, ముట్టవద్దు అను విధు లకు మీరు లోబడనేల? అవన్నియు వాడుకొనుటచేత నశించిపోవును. అట్టివి స్వేచ్ఛారాధన విషయములోను వినయ విషయములోను, దేహశిక్ష విషయములోను జ్ఞాన రూపకమైనవని యెంచబడుచున్నవేగాని, శరీరేచ్ఛానిగ్రహ విషయములో ఏమాత్రమును ఎన్నిక చేయదగినవి కావు.” న్యాయవాదులు ధర్మబద్ధంగా మరియు ఆధ్యాత్మికంగా కనబడవచ్చు, కాని చట్టబద్ధత చివరికి దేవుని ప్రయోజనాలను నెరవేర్చడంలో విఫలమవుతుంది ఎందుకంటే ఇది అంతర్గత మార్పుకు బదులుగా బాహ్య పనితీరు.

చట్టబద్ధత యొక్క ఉచ్చులో పడకుండా ఉండటానికి, అపొస్తలుడైన యోహాను చెప్పిన మాటలను గట్టిగా పట్టుకోవడం ద్వారా మనం ప్రారంభించవచ్చు, “ఎందుకంటే చట్టం మోషే ద్వారా ఇవ్వబడింది; దయ మరియు సత్యం యేసుక్రీస్తు ద్వారా వచ్చింది ”(యోహాను 1:17) మరియు దయతో ఉండాలని గుర్తుంచుకోవడం, ముఖ్యంగా క్రీస్తులోని మన సహోదర సహోదరీలకు. “వేరొకరి సేవకుడిని తీర్పు తీర్చడానికి మీరు ఎవరు? తన సొంత యజమానికి అతను నిలబడతాడు లేదా పడతాడు. మరియు అతను నిలబడతాడు, ఎందుకంటే ప్రభువు అతన్ని నిలబడగలడు ”(రోమీయులుకు 14:4). “అయితే, మీ సోదరుడిని ఎందుకు తీర్పు ఇస్తారు? లేదా మీరు మీ సోదరుడిని ఎందుకు తక్కువగా చూస్తారు? మనమందరం దేవుని తీర్పు సీటు ముందు నిలబడతాము ”(రోమీయులుకు 14:10).

ఇక్కడ ఒక హెచ్చరిక అవసరం. మనం ఒకరికొకరు దయతో ఉండాలి మరియు వివాదాస్పద విషయాలపై అసమ్మతిని సహించాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పటికీ, మనం మతవిశ్వాసాన్ని అంగీకరించలేము. ఒకప్పుడు పరిశుద్ధులందరికీ అప్పగించబడిన విశ్వాసం కోసం పోరాడాలని మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాము (యూదా 3). మేము ఈ మార్గదర్శకాలను గుర్తుంచుకుని, వాటిని ప్రేమ మరియు దయతో వర్తింపజేస్తే, మేము చట్టబద్ధత మరియు మతవిశ్వాశాల రెండింటి నుండి సురక్షితంగా ఉంటాము. " ప్రియులారా, అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకములోనికి బయలు వెళ్లియున్నారు గనుక ప్రతి ఆత్మను నమ్మక, ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుడి" (1 యోహాను 4:1).

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

చట్టబద్ధత గురించి బైబిలు ఏమి చెబుతుంది?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries