settings icon
share icon
கேள்வி

நிராகரிக்கப்படுதலின் உணர்வுகளை நான் ஜெயிப்பது எப்படி?

பதில்


நாம் அனைவரும் ஏமாற்றம் மற்றும் நிராகரிக்கப்படும் உணர்வுகளுக்கு ஆளாகிறோம், அதுவும் குறிப்பாக முறிந்த உறவுக்குப் பிறகு உண்மை. எவ்வாறாயினும், மீண்டும் பிறந்த விசுவாசிகளாக, சூழ்நிலைக்கு ஆறுதலையும் தெளிவையும் கொண்டு வரக்கூடிய தேவனுடைய வார்த்தையில் நமக்கு ஒரு ஆதாரம் உள்ளது. ஒருவரின் நிராகரிப்பு நாம் அன்புசெலுத்தப்படக் கூடாதவர்களாக இருக்கிறோம் என்று அர்த்தமல்ல. அந்த ஒரு நிராகரிப்பை நாம் எப்படி உணர்கிறோம் என்பதைத் தீர்மானிக்க அனுமதிக்கலாம் மற்றும் அந்த உணர்வை நாம் யார் என்பதைப் பற்றிய நமது எண்ணத்தை வண்ணமயமாக்க அனுமதிக்கலாம் அல்லது அதை நமக்குப் பின்னால் வைத்து, மிகவும் நீடித்த ஒன்றின் அடிப்படையில் முன்னேறலாம்.

அது என்ன? விசுவாசிகளுக்கு, இது கிறிஸ்துவில் நாம் இருக்கும் நமது நிலை. நாம் மீண்டும் பிறக்கும்போது, நாம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறோம். "நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்; அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். தமக்குமுன்பாக நாம் அன்பில் பரிசுத்தமுள்ளவர்களும் குற்றமில்லாதவர்களுமாயிருப்பதற்கு, அவர் உலகத்தோற்றத்துக்கு முன்னே கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மைத் தெரிந்துகொண்டபடியே, பிரியமானவருக்குள் தாம் நமக்குத் தந்தருளின தம்முடைய கிருபையின் மகிமைக்குப் புகழ்ச்சியாக, தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படியே, நம்மை இயேசுகிறிஸ்துமூலமாய்த் தமக்குச் சுவிகாரபுத்திரராகும்படி முன் குறித்திருக்கிறார்" (எபேசியர் 1:3-6. )

நாம் அதற்குத் தகுதியற்றவர்களாக இருந்தாலும், அதைச் சம்பாதிக்க முடியாவிட்டாலும் (எபேசியர் 2:8-9), கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தையும் நமக்கு அளித்து, நம்மைத் தம்மில் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி செய்தார். இந்த ஏற்றுக்கொள்வது அவருடைய கிருபையின் ஈவு ஆகும், மேலும் இது நம்மிடம் இருக்கும் மற்ற எல்லா "உணர்வுகளையும்" கடந்து செல்லுகிறது, ஏனெனில் இது "அப்படியான நம்பிக்கையை" அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கவில்லை, ஆனால் "அதை அறிந்துகொள்" என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது உண்மை என்பதை நாம் அறிவோம், ஏனென்றால் தேவனுடைய வார்த்தை நமக்குச் சொல்லுகிறது, மேலும் இந்த சத்தியத்தை நாம் விசுவாசத்தால் பொருத்தினால், அது நம் இருதயங்களிலும் வாழ்க்கையிலும் நிஜமாகிறது.

நம் உணர்வுகளின்படி நடப்பது, நம் கையின் மீது நம் இதயத்தை வைத்துக்கொண்டு உலகம் முழுவதும் நடப்பது போன்றது. நாம் ஒரு வீழ்ச்சியுற்ற உலகில் வாழ்கிறோம் என்பதால், நாம் காயப்படுத்தப்படுவோம், ஏமாற்றமடைவோம். அந்த காயம் மற்றும் ஏமாற்றத்துடன் நாம் என்ன செய்ய விரும்புகிறோமோ அது ஒன்று தேவனுடனான நமது நடையில் வலுவாக வளர அனுமதிக்கும் அல்லது நாம் காயத்துடன் நடக்கிறோம் என்று அர்த்தம். இரண்டு முடிவுகளும் நம் விருப்பம். நமக்கான அவருடைய ஏற்பாடு வேலை செய்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டு வாழ்க்கையில் ஏமாற்றங்களை கடந்து செல்வதை தேவன் சாத்தியமாக்குகிறார். நாம் அவரில் இளைப்பாறும்போது அவருடைய கிருபையும் அவருடைய ஆறுதலும் நம்முடையது. தேவனுடைய மீண்டும் பிறந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் கிறிஸ்துவில் இந்த ஏற்பாடுகள் மற்றும் ஆசீர்வாதங்கள் அனைத்தும் உள்ளன, ஆனால் அவற்றைப் பயன்படுத்த நாம் தேர்வு செய்ய வேண்டும். இது ஒரு மில்லியன் டாலர்களை வங்கியில் வைத்திருப்பது போன்றது மற்றும் உணவு வாங்க அந்த பணத்தை நாம் பயன்படுத்தாததால் பட்டினியால் சாவதைத் தேர்ந்தெடுப்பது போன்றது. நமக்குத் தெரியாததைப் பயன்படுத்த முடியாது என்பதும் உண்மைதான். எனவே, ஒவ்வொரு விசுவாசியும் நம்மை அறிந்த மற்றும் நம்மை நேசிக்கும் தேவனை "அறிந்து" இருக்க வேண்டும், அது தேவனுடைய வார்த்தையை பயபக்தியுடன் வாசிப்பதை விட அதிகமாகும், ஆனால் நம் கண்ணோட்டத்தை மாற்றும் வாசிப்பை (2 தீமோத்தேயு 3:16-17) மற்றும் நம்மை நம்பிக்கையுடன் நடப்பதன் யதார்த்தத்தைப் பற்றிய உண்மையான புரிதலுடன் வாழ்க்கையின் ஆயுதத்துடன் எதிர்கொள்ள அனுமதிக்கிறது.

விசுவாசிகளாகிய நாம் நமது கடந்தகால தோல்விகளால் அல்லது ஏமாற்றத்தால் அல்லது மற்றவர்களின் நிராகரிப்பால் வரையறுக்கப்படவில்லை. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக வரையறுக்கப்படுகிறோம், புதிய வாழ்க்கைக்காக மீண்டும் பிறந்தோம், மேலும் ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுள்ளோம் மற்றும் கிறிஸ்து இயேசுவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளோம். வெற்றிகரமான வாழ்க்கை என்று வரும்போது அதுவே வரையறுக்கும் காரணியாகும். இந்த வாழ்க்கையின் "எல்லாவற்றையும்" கடந்து செல்ல தேவன் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்துவமான வாய்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ளார். நாம் நம்முடைய சொந்த பலத்தில் நடக்கலாம் மற்றும் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நமது "மாம்சம்" என்று அழைக்கிறார், அல்லது பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் தேவன் நமக்காக செய்த ஏற்பாட்டின் வல்லமையில் நாம் நடக்கலாம். அது நம் விருப்பம். தேவன் நமக்கு சர்வாயுத வர்க்கத்தை அளித்துள்ளார் (எபேசியர் 6:11-18), ஆனால் அதை விசுவாசத்தால் அணிவது நம் கையில் தான் உள்ளது.

எனவே, நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்தால், இந்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஏமாற்றத்தை சந்திக்க நேரிடலாம், ஆனால் ராஜாவின் பிள்ளையாக, இந்த நிராகரிப்பு சாலையில் ஒரு நொடியில் கடந்து செல்லும் ஒரு துள்ளல் என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அந்தத் தழும்பு உங்களைத் தடம் புரள அனுமதிக்கவும், காயத்துடன் நடக்கவும் உங்களுக்கு விருப்பம் உள்ளது, அல்லது தேவனுடைய பிள்ளையின் சுதந்திரத்தை உரிமையாக்கி, கிருபையுடன் முன்னேற நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். மற்றவர்களை மன்னித்தல் மற்றும் சுயத்தை நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பரிசு, ஏனென்றால் அது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவால் உங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட பரிசு ஆகும் (எபேசியர் 4:32).

Englishமுகப்பு பக்கம்

நிராகரிக்கப்படுதலின் உணர்வுகளை நான் ஜெயிப்பது எப்படி?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries