settings icon
share icon
Tanong

Mali ba para sa isang Kristiyano na magkaroon ng sekswal na pantasya?

Sagot


Ang pantasya ay isang gawa o pangyayaring nilikha sa imahinasyon; sa karamihan ng mga kaso ang naisip na kilos ay imposible o malamang na hindi totoo. Ang isang sekswal na pantasya ay lumilikha ng isang sekswal na kilos o kaganapan sa imahinasyon. Depende sa likas na katangian ng pantasya at sa mga naisip na karakter dito, ang isang sekswal na pantasya ay maaaring maging isang kasalanan. Ang anumang naisip na senaryo na hindi naaangkop para sa moral, etikal, o espiritwal na mga kadahilanan ay kasalanan.

Ang imahinasyon ay isang regalo mula sa Diyos, at ang pantasya ay bahagi ng pag-iisip ng tao. Madalas tayong nagpapantasya nang hindi natin namamalayan. Ang mga pantasya ay maaaring mula sa pag-iisip na hindi natin kailangang pumila sa tindahan at natapos ng maaga ang ating mga gawain, hanggang sa pag-iisip ng mga masasama at imposibleng gawain. Ang mga pantasya ay karaniwang nabuo mula sa ating personal na realidad at mga pagtatangka na lumikha ng isang realidad na mas gusto natin kaysa sa kasalukuyan. Ang ilang mga tao ay nababalot sa kanilang pantasya at nahiwalay na sa realidad at tunay na mga relasyon. Ang ilang mga opsyon sa internet ay nagbibigay-daan sa mga tao na lumikha ng mga virtual na karakter at mamuhay sa pamamagitan ng mga karakter na iyon. Ang sekswal na pantasya ay kadalasang bahagi ng virtual na realidad na iyon at nagbibigay-daan sa mga tao na gayahin ang mga sekswal na gawain nang hindi aktwal na naroroon.

Sinasabi ng Kawikaan 23:7 na anuman ang iniisip natin sa ating mga puso, iyon ay kung sino tayo. Marami ang magtatalo, “Pero wala naman talaga akong ginagawang mali.” Gayunman, maraming sinasabi ang Bibliya tungkol sa ating mga iniisip at malinaw na maging ang ating mga pantasya ay dapat na ipasakop sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni Jesus, “Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang-puri” (Mateo 15:18-19). Sinabi rin niya na kahit ang pagtingin sa isang tao ng may pagnanasa ay tulad sa kasalanan ng pangangalunya (Mateo 5:28). Kung ang sekswal na pantasya ay binubuo ng mga aksyon o mga salita na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos para sa atin, kung gayon ito ay kasalanan. Ang mga pantasyang sekswal tungkol sa ating mga kapareha ay maaaring hindi kasalanan, kung malaya tayong kumilos ayon sa mga pantasyang iyon. Ngunit kung iniisip natin ang pakikipagtalik sa isang taong hindi natin asawa, ito ay pagnanasa. At ang pagnanasa ay kasalanan.

Hindi natin laging makokontrol ang mga kaisipang pumapasok sa ating isipan. Patuloy tayong nalalantad sa mga stimuli na sekswal, at sa particular, ang mga lalaki ay nahihirapang iproseso ang mga stimuli na ito sa paraang nagpaparangal sa Diyos. Binabanggit sa Efeso 6:16 ang tungkol sa “nagliliyab na palaso ng diyablo.” Ang ating mga isipan ang target ni Satanas para sa mga palasong iyon, at ang mga sekswal na pantasya ay isa sa mga nagniningas na palaso na, kung hindi paglalabanan, ay maaaring magdala sa atin sa kasalanan. Ang Santiago 1:13–15 ay nagpapakita sa atin ng pag-unlad ng kasalanan, simula sa isang “masamang pagnanasa.”

Kapag lumitaw ang masasamang pagnanasa sa ating mga puso, mayroon tayong pagpipilian kung ano ang gagawin natin sa kanila. Maaari natin silang alagaan, na hahayaan silang mabuo bilang pantasya, o maaari nating “dalhin ang bawat pag-iisip na bihag sa pagsunod kay Cristo” (2 Corinto 10:5). Bilang mga Kristiyano, mayroon tayong kapangyarihan ng Banal na Espiritu na kumikilos sa ating buhay upang pawiin natin ang pasimula ng isang hindi makadiyos na pantasya. Kapag napagtanto natin na tayo ay nangangarap ng gising tungkol sa isang bagay na sinabi ng Diyos na hindi limitado, madali nating madadakip ang kaisipang iyon, ipagtatapat iyon kay Jesus, at hihingin ang Kanyang kapatawaran (1 Juan 1:9). Habang ginagawa natin ang ganitong uri ng pagtigil sa pag-iisip, mababawasan ang ating paghihirap kapag sinusubukan tayo ng ating mga iniisip.

Sa ibang pagkakataon, maaaring makatulong na suriin ang uri ng pantasya na tila nangingibabaw sa iyong mga iniisip. Ang mga pantasya ay kadalasang naghahayag ng hindi natutugunan na mga pangangailangan na gustong ibigay ng Diyos sa mabuting paraan. Gayundin, ang mga sekswal na pantasya ay maaaring magpakita ng isang sugatang parte sa ating mga espiritu na kailangang pagalingin ng Diyos. Kung ang mga pantasya ay nagpapatuloy at nakababahala, ang paghingi ng makadiyos na payo ay makatutulong upang matuklasan ang ugat ng sugat sa puso na nagbubunga ng mga ito. Kapag may pag-aalinlangan tungkol sa isang sekswal na pantasya o anumang iba pang kaisipan, palagi nating magagamit ang pagsubok sa Filipos 4:8 upang makita kung ito ay nakalulugod sa Diyos. Nais niyang maging Panginoon ng bawat bahagi ng ating buhay, kabilang ang ating mga pantasya.EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Mali ba para sa isang Kristiyano na magkaroon ng sekswal na pantasya?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries