settings icon
share icon
Tanong

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapatawad sa saril?

Sagot


Hindi kailanman tinalakay sa Bibliya ang ideya ng “pagpapatawad sa sarili.” Sinasabihan tayo na patawarin ang iba kung magkakasala sila sa atin at humingi din tayo ng tawad sa ating mga pinagkasalanan. Nang humingi tayo ng tawad sa Diyos ayon sa pagbabayad ni Hesus ng ating mga kasalanan at ng magtiwala tayo sa Kanya bilang ating Panginoon at Tagapagligtas, pinatawad Niya tayo. Ganoon lamang ito kasimple (1 Juan 1:9). Gayunman, bagama’t pinalaya na tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan (gaya ng itinuturo sa Roma kabanata 6 hanggang 8), maaari pa rin nating piliin na magkasala at kumilos na parang hindi pa tayo napalaya sa kasalanan. Habang inuusig ng budhi, maaari pa rin nating tanggapin ang katotohanan na pinatawad na tayo kay Kristo, o maaari nating paniwalaan ang kasinungalingan ng Diyablo dapat pa rin tayong makadama ng paguusig ng budhi.

Sinasabi sa Bibliya na noong patawarin tayo ng Diyos, “Hindi na Niya aalalahanin pa ang ating mga kasalanan”(Jeremias 31:34). Hindi ito nangangahulugan na nalimutan na ng Diyos ang ating mga kasalanan dahil pinatawad na Niya tayo. Sa halip, nagdesisyon Siya na hindi na gamitin ang ating mga kasalanan laban sa atin. Sa tuwing naaalala natin ang ating mga dating kasalanan, maaari tayong manatili doon (na magreresulta sa paguusig ng budhi) o maaaring piliin natin na punuin ang ating isip ng mga bagay tungkol sa ating kahanga-hangang Diyos na nagpatawad sa atin at pasalamatan at purihin Siya dahil doon (Filipos 4:8). Magiging kapaki-pakinabang lamang ang paggunita sa ating mga kasalanan kung ipinapaalala ng mga iyon ang laki ng pagpapatwad ng Diyos upang mas madali nating mapatawad ang mga nagkakasala sa atin (Mateo 18:21-35).

Nakalulungkot na maraming tao ang “hindi napapatawad ang kanilang sarili,” na nangangahulugan na hindi sila makausad palayo sa kanilang nakalipas dahil ayaw talaga nilang kalimutan ang kanilang mga dating kasalanan at pinipili na masiyahan sa mga alaala ng kasiyahan ng kasalanan at patuloy iyong iniingatan sa kanilang puso at isipan. Kasalanan din ang ganitong gawain at dapat na ihingi ng tawad at talikuran. Ang isang lalaki na nagnanasa sa kanyang puso sa isang babae ay nagkakasala ng pangangalunya (Mateo 5:28). Sa parehong paraan, sa tuwing binubuhay natin sa ating isipan ang ating kasalanan, patuloy nating inuulit-ulit ang parehong kasalanan. Kung nangyayari ito sa buhay ng isang Kristiyano, ang pagpapabalik-balik ng kasalanan/paguusig ng budhi/kasalanan/paguusig ng budhi ay maaaring maging mapaminsala at hindi natatapos.

Ginagawang mas madali para sa atin ng pagalaala na pinatawad na ang ating mga kasalanan na magpatawad sa kasalanan sa atin ng iba (Mateo 7:1-5; 1 Timoteo 1:15). Dapat na ipaalala sa atin ng pagpapatawad ang ating Dakilang Tagapagligtas na nagpatawad sa atin sa kabila ng hindi tayo karapatdapat at hindi tayo magiging karapatdapat kailanman, at ang alaala ng pagpapatawad niyang ito sa atin ang maglalapit sa atin sa Kanya at magtutulak sa atin na sumunod sa Kanya sa pag-ibig (Roma 5:10; Awit 103:2-3, 10-14). Maaaring pahintulutan ng Diyos na maalala natin ang ating mga kasalanan (maaring gamitin ito ni Satanas para sa masamang layunin), ngunit nais ng Diyos na tanggapin natin ang Kanyang kapatawaran at magalak sa Kanyang biyaya. Kaya sa susunod na maalala mo ang iyong mga dating kasalanan, piliin mo na alalahanin ang Kanyang kahabagan (maaaring makatulong ang isang listahan ng mga talata tungkol sa habag ng Diyos upang makapagpuri ka sa Kanya) at isipin mo na dapat nating tanggihan ang anumang kasalanan. EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpapatawad sa saril?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries