settings icon
share icon
Tanong

Ano ang masama sa panonood ng pornograpiya, kung hindi ako nagnanasa sa tao?

Sagot


Una, mabuting kilalanin na ang pagnanasa ay kasalanan (Mateo 5:28; 1 Juan 2:16). Gayunman, mahalaga din na maging tapat sa ating sarili. Ang porno at erotika ay sinadya upang pukawin ang pagnanasa sa puso. Ang tanging dahilan kung bakit may pornograpiya ay ang napakaraming tao na nahuhulog sa mahalay na pag-iisip. Imposibleng manood ng pornograpiya at hindi makipaglaban sa pagnanasa—ang pagnanais na magkaroon ng isang bagay o gumawa ng isang bagay na salungat sa kalooban ng Diyos. Kahit na ang isang tao ay hindi nagnanasa sa partikular na tao sa larawan o pelikula, siya ay nagkikimkim ng mga pagnanasa na sumasalungat sa kabanalan ng Diyos. Ang panonood ng porno ay kasalanan.

Responsibilidad nating bantayan ang ating mga puso laban sa pagnanasa (Kawikaan 4:23). Ito ay mahalaga dahil ang resulta ng ating hindi pag-iingat ay maaaring nakamamatay: “Ang bawat isa ay natutukso kapag, sa pamamagitan ng kaniyang sariling masamang pagnanasa, siya ay hinihila at naaakit. At pagkatapos maglihi ang pagnanasa, ito ay nanganganak ng kasalanan; at ang kasalanan, kapag ito ay malaki na, ay nagsisilang ng kamatayan” (Santiago 1:14–15).

Ang pagsisikap na paliitin ang kahulugan ng pagnanasa o paghahati ng mga saloobin tungkol sa bagay ng pagnanasa ay isang paraan upang gawing mas katanggap-tanggap ang kasalanan. Dapat nating alalahanin ang panlilinlang ng kasalanan (Hebreo 3:13). Sinasabi ng laman, "Gusto ko ito," at sinabi ng Diyos, "Hindi, hindi ito mabuti para sa iyo". Noon ay pumasok si Satanas at sinabing, "Siguro maaari tayong gumawa ng kompromiso".

Kung nais natin ang isang bagay na ipinagbawal ng Diyos, tayo ay nagnanasa. Sinabi ni Jesus na ang pagnanasa sa puso ay kasingkasalanan sa paningin ng Diyos bilang isang aktwal na pagkilos ng pangangalunya (Mateo 5:27–28). Pinagpala ng Diyos ang pakikipagtalik ng mag-asawa (Awit ni Solomon 5:1), at nagbigay Siya ng matinding babala laban sa pakikipagtalik sa labas ng kasal (hal., Hebreo 13:4). Walang sinuman ang may karapatang tumingin sa kahubaran ng ibang tao—o tumingin nang may kahalayan sa isang taong nakadamit—maliban kung siya ay kasal sa taong iyon.

Mahirap mamuhay sa isang maruming mundo, at lahat tayo ay nakikipagpunyagi sa isyung ito. Kailangan natin ang baluti ng Diyos sa pakikipaglaban natin sa digmaang ito (Efeso 6:10–18). Dapat nating tularan ang halimbawa ni Jose, na, nang humarap sa tukso, ay tumakas (Genesis 39:12; cf. 2 Timoteo 2:22). Dapat tayong mangako sa kadalisayan tulad ng ginawa ni Job: “Nakipagtipan ako sa aking mga mata na huwag tumingin nang may pagnanasa sa isang dalaga” (Job 31:1). “Gawin ninyo ang Panginoong Jesu-Cristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito” (Roma 13:14).EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang masama sa panonood ng pornograpiya, kung hindi ako nagnanasa sa tao?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries