settings icon
share icon
Tanong

Mayroon na bang taong nakakita sa Diyos?

Sagot


Sinasabi sa atin sa Bibliya na walang sinuman ang nakakita sa Diyos (Juan 1:18) maliban sa Panginoong Hesu Kristo. Sa Exodo 33:20, sinabi ng Diyos, “Hindi mo makikita ang aking mukha: sapagka't hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay.” Ang talatang ito sa Kasulatan ay tila sinasalungat ang ibang talata sa Kasulatan na inilalarawan ang ilang tao na “nakakita sa Diyos.” Halimbawa ang Exodo 33:11, kung saan sinasabi na nakipagusap si Moises sa Diyos ng “mukhaan.” Paanong magagawa ni Moises na makipagusap sa Diyos ng “mukhaan” kung walang makakakita sa Diyos at mabubuhay? Sa talatang ito, ang parirala na “mukhaan” ay isang pigura ng salita na nangangahulugan ng “malapit na ugnayan.” Ang Diyos at si Moises ay nag-usap na gaya ng dalawang tao na may malapit na ugnayan sa isa't isa. Hindi talaga nakita ni Moises ang mukha ng Diyos.

Sa Genesis 3:20, nakita ni Jacob ang Diyos bilang isang anghel. Hindi niya talaga nakita ang mukha ng Diyos. Ang mga magulang ni Samson ay nahintakutan ng matanto nila na nakita nila ang Diyos (Mga Hukom 13:22), ngunit nakita lamang nila ang Diyos sa anyo ng isang anghel. Si Hesus ang Diyos sa anyong laman (Juan 1:11, 14) kaya't ang nakakita sa Kanya ay nakakita na sa Diyos. Kaya nga maaaring makita ng tao ang Diyos at maraming tao ang nakakita na sa Diyos dahil nakita nila si Hesu Kristo. Sa langit ay makikita din natin ang Diyos ng mukhaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Sa kabila nito, walang nakakita sa Diyos Ama sa Kanyang kaluwalhatian. Sa ating makasalanang kalagayan, kung ang Diyos ay tunay na ihahayag ang kanyang sarili sa atin, tayo ay mapupugnaw. Kaya nga kailangang ikubli ng Diyos ang Kanyang sarili sa anyo na maaari natin Siyang tingnan at makita. Ngunit malaki ang pagkakaiba nito sa pagkakita sa Kanya sa Kanyang kaluwalhatian at kabanalan. Marami sa Lumang Tipan ang nakakita ng mga pangitain tungkol sa Diyos, mga imahe ng Diyos at kapahayagan ng Diyos ngunit walang nakakita sa kabuuan ng Diyos sa Kanyang kaluwahatian (Exodo 33:20).

EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Mayroon na bang taong nakakita sa Diyos?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries