no an
settings icon
share icon
Tanong

Dapat bang manood ng sine ang isang Kristiyano? Kasalanan ba ang panonood ng sine?

Sagot


Para sa isang Kristiyano, ang tanong ay hindi kung "kasalanan ba ang panonood ng pelikulang ito?" sa halip ay "ito ba ay isang bagay na nais ni Jesus na gawin ko? "Sinasabi sa atin ng Bibliya na maraming bagay ang pinahihintulutan, ngunit hindi lahat ng bagay ay kapaki-pakinabang o nakatutulong (1 Corinto 10:23). Sinasabi rin nito na anuman ang ating sasabihin o gagawin (o panonoorin) ay dapat gawin sa ikaluluwalhati ng Diyos (1 Corinto 10:31). Dapat nating ituon ang ating isipan sa mga bagay na marangal at dalisay (Filipos 4:8). Kung nanonood tayo ng pelikula o programa sa TV na may kaduda-dudang nilalaman at sumasang-ayon pa rin sa mga utos mula sa Bibliya, mahirap makakita ng mali dito.

Ang panganib ay (1) kung paano nakakaapekto ang ating pinapanood sa ating puso at (2) kung paano ito nakakaapekto sa iba. Para sa ating sarili, kung ang ating naririnig at nakikita ay nagdudulot ng pagnanasa, galit, o pagkapoot, tayo ay nagkakasala (Mateo 5:22, 28), at dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang maiwasang mangyari muli iyon. Kadalasan ang ibig sabihin ay hindi na muling manonood ng ganoong uri ng pelikula/eksena. Gayundin, maaari itong maging isang pabigat sa isang taong nahihirapan sa pagkontrol sa isang pag-uugali na humahadlang sa pagitan niya at ng Diyos (1 Corinto 10:25-33; Roma 14:13). Bilang mga miyembro ng katawan ni Cristo, dapat tayong maging ilaw sa mundo (Mateo 5:14) at maging isang banal na halimbawa ng ginawa ng Diyos sa ating buhay (1 Pedro 2:11-12). Kung makikita tayo ng iba na pumapasok sa isang sinehang may palabas na rated "R", maaari itong magbigay ng maling mensahe sa kanila—na tinatangkilik natin o kinukunsinti ang bawal na pakikipagtalik at karahasan. Ito ay hindi nakakatulong upang maging liwanag sa isang madilim na mundo.

Kaya, paano natin malalaman kung may pakinabang sa atin ang ating pinapanood? Sa oras na tayo ay naging mga tagasunod ni Cristo, binibigyan Niya tayo ng Kanyang Banal na Espiritu upang manahan sa atin (Gawa 2:38; 2 Timoteo 1:14). Sinabi sa atin ni Jesus na ang Espiritung ito ay gagabay sa atin sa lahat ng katotohanan (Juan 16:13). Ginagabayan tayo ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating budhi (Roma 1:12; 9:1). Kung sinasabi sa iyo ng iyong konsensya na mali ang iyong pinapanood, malamang na mali nga ito.EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Dapat bang manood ng sine ang isang Kristiyano? Kasalanan ba ang panonood ng sine?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries