settings icon
share icon
Tanong

Kailan dapat na tumigil ang mga babae sa pagtuturo sa mga lalaki sa iglesya?

Sagot


Bilang background, pakibasahin ang aming mga artikulo tungkol sa mga babaeng pastor at mga babae sa ministeryo. Kung ang konklusyon ay hindi dapat magturo ang mga babae, magsanay ng espiriwal na awtoridad o magpastor sa mga lalaki sa isang iglesya na tama ayon sa Bibliya, at naniniwala kami na dapat na ito ang susundin, ang tanong ay: Anong edad ng isang lalaki para maituring na matanda na para hindi maaaring pamahalaan at turuan ng isang babae?

Maaari bang magsilbi ang mga babae bilang mga tagapanguna sa isang grupo ng mga kabataan? Maaari bang magturo ang mga babae sa isang pagaaral ng Bibliya o sa isang klase ng paaralang lingguhan na kinabibilangan ng mga kabataang lalaki? Paano kung ang isang klase ay magkasamang pinangungunahan ng isang lalaki at isang babae? Ang mga katanungang ito ang hindi binigyan ng maliwanag na kasagutan ng Bibliya

Hindi direktang tinatalakay sa Bibliya ang alinman sa katanungan tungkol sa isang babae na nagtuturo ng mga lalaking tinedyer o kung ano ang edad ng isang lalaki para hindi siya mapamahalaan at maturuan ng isang babae. Sa Lumang Tipan, ang isang dalawampung taong gulang na lalaki ay itinuturing na sapat na ang edad para magsilbi sa sandatahang lakas at makabilang sa sensus (Bilang 1:3)—kaya, ang mga lalaki na may edad na 20 taon ay itinuturing na matanda na. Sa Mishnah, ang edad ng moral at responsibilidad na panrelihiyon ay itinakda sa 13. Pero hindi kailanman partikular na tinukoy sa Bibliya ang edad na 20 o 18 o 13 o anumang ibang edad kung kailan ang isang lalaki ay matanda na para hindi pangunahan at turuan ng isang babae sa iglesya.

Malinaw ang Bibliya tungkol sa pormal na posisyon ng isang “guro” sa isang iglesya at ito ay dapat na okupahin ng isang lalaki kung ang kabilang sa mga magaaral ay mga matatandang lalaki. Hindi maliwanag ang itinuturo ng Bibliya patungkol sa kung kailan ang isang lalaki ay nasa hustong edad para hindi na dapat turuan ng isang babae. Sa pangkalahatan, nakakaraming iglesya na naniniwala sa complementarianism ang may lalaking tagapagturo sa mga klase kung saan, mga lalaking tinedyer ang mga estudyante. Tila ito ay isang magandang alituntunin na dapat sundin dahil sa pamamagitan nito, maiiwasan ang anumang posibleng paglabag sa utos ng Bibliya patungkol sa pagpapastor ng mga babae sa mga lalaki sa iglesya. Gayundin naman, hindi partikular na biblikal na sabihin na hindi kailanman nararapat para sa mga babae na magturo sa mga kalalakihan sa pagitan ng edad na 13-18. Sa karagdaragan, hindi pinagbawalan ang mga babae na magdisipulo, magpalakas ng loob, at gumabay at magpayo sa mga kabataang lalaki. Ang sinabi ni Pablo na “Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Cristo” ay isang bagay na dapat na gayahin ng bawat Kristiyano (1 Corinto 11:1).

EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Kailan dapat na tumigil ang mga babae sa pagtuturo sa mga lalaki sa iglesya?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries