settings icon
share icon
Tanong

Hindi ba kasalanan ang mag-masturbate?

Sagot


Bilang sanggunian, mangyaring basahin ang aming artikulo na may titulong, “Ang Masturbation ba ay isang kasalanan?" Bagama't tinatalakay sa artikulong iyon ang isyu ang pangkalahatang kahulugan, ang layunin ng artikulong ito ay tugunan ang tanong na "kasalanan ba ang mag-masturbate" mula sa ibang anggulo. Madalas tayong makatanggap ng mga tanong na mahalagang nagtatala ng mga dahilan para mag-masturbate o ipaliwanag kung bakit hindi palaging kasalanan ang magparaos sa sarili. Wala sa mga dahilan o katwiran ang kapani-paniwala, ngunit may isang partikular na sitwasyon na nag-lahad tungkol sa pagiging kasalanan ng gawaing ito.

Ang sitwasyon ay ito: ang mag-asawa ay hiwalay sa loob ng mahabang panahon, may pahintulot sila sa isa't isa na mag-masturbate, at nagparaos sila sa sarili nang walang pornograpiya o pagkakaroon ng mahalay o imoral na pag-iisip tungkol sa iba. Kasalanan bang magparaos sa sarili sa pagkakataong iyon? May mali ba na magkahiwalay na mag-asawa dahil sa serbisyo militar, halimbawa, nagparaos sa sarili habang hiwalay sa isa't isa? Totoong tumataas ang tensyon sa pakikipagtalik kapag ang isang taong nakasanayan nang makipagtalik ay tinanggihan ng pakikipagtalik sa loob ng mahabang panahon. Ang pisyolohikal na sekswal na tensyon na ito ay maaaring maging mas mahirap na labanan ang sekswal na tukso—ang pangangalunya o pornograpiya ay nagiging higit na mapanganib. At totoo na ang pagma-masturbate ay maaaring mapawi ang sekswal na pagnanais. Kaya, ang sitwasyong ito ba ay isang pagkakataon kung kailan hindi kasalanan ang magparaos sa sarili?

Ang pinakamagandang sagot na maibibigay natin dito ay "marahil." Ang pagkakaroon ng pahintulot ng iyong asawa ay nangangahulugan na ang alituntunin ng 1 Corinto 7:4 ay angkop. Ang pagkakaroon ng ganap na walang pornograpiya o mahalay o imoral na pag-iisip ay mag-aalis ng malinaw na makasalanang aspeto na nauugnay sa pagpaparaos sa sarili. (Ang kadalasang nagiging kasalanan kapag nag ma-masturbate ay ang mahalay na pagnanasa na nauugnay sa kilos). Ngunit, sa sitwasyon ng hiwalay na mag-asawa, hindi natin dapat palampasin ang isang mahalagang tanong: ano ang alternatibo sa masturbation? Ano ang mangyayari kung ang isang tao sa sitwasyong ito ay hindi makapagparaos sa sarili? Ang sabihing hindi niya kayang labanan ang tukso ay ang pagpapabaya sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu (1 Juan 4:4). Ang Bibliya ay nagtuturo sa atin na tumakas sa sekswal na tukso (1 Corinto 6:18; 10:13; 2 Timoteo 2:22). Hindi sinasabi ng Bibliya na humanap ng mga paraan para hindi gaanong matukso.

Kaya, bagaman maaaring hindi kasalanan ang magparaos sa sarili sa sitwasyon sa itaas, sinasabi sa atin ng Bibliya na gumawa ng mga desisyon nang may higit na katiyakan kaysa sa “maaaring,” “baka,” o “marahil”. Sinasabi ng Roma 14:23, “Ang paggawa ng anuman na labag sa sariling paniniwala ay kasalanan”. Ipinahihiwatig ng Roma 14:5 na dapat tayong maging “ganap na kumbinsido” bago tayo gumawa o hindi gumawa ng isang bagay. Ang katotohanan na kapag "kasalanan pa rin ba ang magparaos sa sarili?" ay tinatanong, ito ay nagpapakita ng kawalan ng katiyakan. Ang nagtatanong ay nagbibigay ng katibayan ng hindi pagiging "ganap na kumbinsido". Ang pagtatanong ng “Hindi ba kasalanan ang ______ Kung . . . ?” ay mapanganib sa buod nito dahil ang ganitong tanong ay naghahanap ng mga butas sa kung ano ang mga solidong pamantayan. Mas mabuti kaysa sa paghahanap ng mga dahilan kung alin ang kasalanan ay ang paglayo sa kasalanan hangga't maaari. Bagama't hindi kasalanan ang magparaos sa sarili sa partikular na sitwasyong binanggit dito, tiyak na alam natin ito: “Mga kapatid, mayroon tayong obligasyon—ngunit hindi sa laman, ang mamuhay ayon dito” (Roma 8: 12).EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Hindi ba kasalanan ang mag-masturbate?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries