settings icon
share icon
Tanong

Ano ang ibig sabihin na ang lahat ay nagkasala?

Sagot


Ang pahayag na ito, “ang lahat ay nagkasala,” ay matatagpuan sa Roma 3:23 (“Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos”) at sa huling bahagi ng Roma 5:12 (“…dahil ang lahat ay nagkasala”). Sa pangkalahatan, nangangahulugan ito na lahat tayo ay lumabag sa batas, dahil ang kasalanan ay paglabag sa batas ng Diyos (1 Juan 3:4). Ang pagiging makasalanan ay ang pangkalahatang katangian ng lahat ng sangkatauhan; lahat tayo ay may kasalanan sa harap ng Diyos. Tayo ay likas na makasalanan at sa ating sariling mga paglabag.

Sa Roma 5:12 ang punto ng "lahat ng nagkasala" ay tila ang lahat ng sangkatauhan ay "kabahagi" sa kasalanan ni Adan at hinatulan ng kamatayan bago pa man sila mismo ay sadyang piniling magkasala; sa katunayan, iyon mismo ang kinukumpirma ni Pablo sa Roma 5:14. Sa loob ng talatang ito (Roma 5:12-21), ipinaliwanag ni Pablo kung paano at bakit ang “hatol na kamatayan” para sa kasalanan ni Adan ay dumating sa buong sangkatauhan.

Ipinaliwanag ni Augustine ang pagsasalin ni Adan ng kanyang kasalanan sa atin sa pamamagitan ng isang teorya na kilala bilang “sang-kaisahan na pamumuno,” isang pananaw na pinanghahawakan ng karamihan sa mga iskolar na ebangheliko. Itinuro ni Augustine ang konsepto ng “minanang pagkakasala,” na tayong lahat ay nagkasala “kay Adan”: nang si Adan ay “bumoto” para sa kasalanan, siya ay kumilos bilang ating kinatawan. Ang kanyang kasalanan ay ibinilang o ibinilang sa buong sangkatauhan—lahat tayo ay idineklara na "nagkasala" para sa isang kasalanan ni Adan.

Ang isa pang pananaw ay ang pahayag na "lahat ay nagkasala" ay tumutukoy lamang sa personal na kasalanan na nagmumula sa ating likas na makasalanan. Matapos linawin sa Roma 5:13-17 kung paano ibinibilang ang personal na kasalanan at pagkatapos ay kumakalat, ipinaliwanag ni Pablo kung bakit “namamatay ang lahat,” kahit na hindi sila nakagawa ng personal na kasalanan. Ang dahilan kung bakit natanggap ng lahat ang “hatol na kamatayan” (Roma 5:18a) ay dahil, sa pamamagitan ng pagsuway ni Adan, ang lahat ay “naging makasalanan” (Roma 5:19a). Ang pandiwang ginawa ay nangangahulugang "binuo"; kaya, ang kalikasan ng kasalanan ay isang minanang kondisyon na nagdudulot ng hatol na kamatayan, kahit na sa mga hindi pa nagkasala ng personal na kasalanan (Roma 5:13-14). Ang minanang kalagayang ito ay hindi maiiwasang magbubunga ng personal na kasalanan kapag ang budhi ay tumanda at pinanagot ang isang tao sa sandaling piliin niyang sadyang labagin ang batas (Roma 2:14-15; 3:20; 5:20a).

Lahat tayo ay makasalanan dahil ipinasa ni Adan ang kanyang makasalanang kalagayan na hindi maiiwasang humahantong sa ating personal na kasalanan at kamatayan. Lahat ay nahati sa hatol ng kamatayan kay Adan bilang isang minanang kondisyon (ang “kalikasan ng kasalanan”) na ipinasa sa at sa pamamagitan ng sangkatauhan at na dinadala ng bawat bata sa mundo. Bago pa man panagutin ang isang bata sa personal na kasalanan, likas na siyang madaling sumuway, magsinungaling, atbp. Ang bawat bata ay ipinanganak na may likas na kasalanan.

“Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit sa mga anak ng mga tao, upang tingnan kung mayroong sinomang nakakaunawa, sinomang humahanap sa Diyos” (Awit 14:2). At ano ang nasumpungan ng Diyos na nakakakita ng lahat? “Lahat ay lumihis, sila'y magkakasamang naging masama; walang gumagawa ng mabuti, kahit isa” (talata 3). Sa madaling salita, lahat ay nagkasala.EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang ibig sabihin na ang lahat ay nagkasala?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries