settings icon
share icon

Mga katanungan patungkol sa Sangkatauhan

Ang tao ba ay binubuo ng dalawang sangkap (dichotomy) o ng tatlong sangkap (trichotomy)?

Ano ba ang kaibahan sa pagitan ng kaluluwa at espiritu ng tao?

Ano ba ang ibig sabihin ng ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos (Genesis 1:26-27)?

Bakit ang mga tao sa aklat ng Genesis ay nabuhay ng napakahabang panahon?

Ano ba ang pinagmulan ng iba’t-ibang mga lahi?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa rasismo, pagtatangi at diskriminasyon?

Mayroon bang limit ang edad ng tao kung kailan siya mamamatay?

Lahat ba ng tao ay mga anak ng Diyos o ang mga Kristiyano lamang?

Ano ang pananaw ng Kristiyano tungkol sa cloning ng tao?

Ano ang itinuturo ng Bibliya tungkol sa pagsusunog ng bangkay? Kailangan bang sunugin ang bangkay ng mga Kristiyano?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa Euthanasia o ang pagpapaubaya na mamatay ang isang tao dahil sa awa?

Ano ang ibig sabihin na tayo ay nilikha na kakilakilabot at kamangha-mangha (Awit 139:14)?

Ang tao ba ay tunay na may kakayahang mamili (free will)?

Ang bawat tao ba ay may “puwang sa kanyang puso” na Diyos lamang ang makapupuno?

Mabubuhay ba ang tao ng walang Diyos?

Paano nilikha ang kaluluwa ng tao?

Ang kaluluwa ba ng tao ay mortal o imortal?

Bakit tayo nilikha ng Diyos?

Ano ang dahilan ng anti-Semitism o paglaban ng mga tao sa mga Hudyo?

Ano ang hininga ng buhay?

Ano ang konsensya?

Paano nakakaapekto ang kasalanan sa sangkatauhan?

Paano dapat unawaain ng mga Kristiyano ang genetic engineering o pagbabago sa genes ng tao?

Ano ang kalikasan ng tao? Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa kalikasan ng tao?

Ano ang kaluluwa ng tao?

Ano ang espiritu ng tao?

Ano ang tatak ng inilagay ng Diyos kay Cain (Genesis 4:15)?

Sino ang bayan ng Diyos?

Ano ang ibig sabihin na ang tao ay patay sa espiritu?

Ano ang laman?

Ano ang puso?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtanda ng tao?

Ano ang Kristiyanong antropolohiya (katuruan tungkol sa tao)?

Kailangan ba tayo ng Diyos?

Ano ang ibig sabihin na binigyan ng Diyos ang sangkatauhan ng kapamahalaan sa mga hayop?

Ano ang ibig sabihin na pagiging kabahagi sa pamilya ng Diyos?

Kung alam ng Diyos na magkakasala sina Adan at Eva, bakit pa Niya sila nilikha?

Inidibidwalismo laban sa kolektibismo - ano ang sinasabi ng Bibliya?

Ano ang panloob na pagkatao?

Ang pagpapalaglag o aborsyon ba ay intensyonal na pagpatay (murder)?

Mayroon ba akong magagawa upang makatiyak na hahaba ang aking buhay?

Ano ang pagpatay dahil sa awa o mercy killing?

Sino ang talagang kumikilos o umaaktong “tulad sa Diyos” - ang doktor na nagpapabaya na mamatay na ang isang tao dahil sa awa, o ang doktor na nagpapahaba ng buhay ng isang taong may taning na ang buhay?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkontrol sa populasyon?

Ano ang layunin ng tao ayon sa Bibliya?

Ano ang ibig sabihin ng paniniwala na sagrado ang buhay?

Ano ang Talaan ng mga Bansa?

Tatlong sangkap (trichotomy) laban sa dalawang sangkap (dichotomy) ng tao — aling pananaw ang tama?

Bakit namamatay ang lahat ng tao?

Ano ang anthropological hylomorphism?

Maaari bang isilang ang isang tao na mali ang kasarian?

Ang isa bang taong clone ay may kaluluwa?

Masama ba para sa mga lalaki na kumilos na gaya ng babae o para sa mga babae na kumilos na gaya ng lalaki?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa ethnocentrism o pagturing na mas mataas ang isang lahi kaysa ibang lahi?

Sinusuportahan ba ng Bibliya ang eugenics?

Ano ang guff?

Sino ang pinakamatandang tao sa Bibliya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkakaroon ng mga kaluluwa ng tao bago isilang sa mundo?

Bakit kinakailangan ang tulog/pagtulog?

Ano ang ibig sabihin ng maging tao?

Ano ang traducianism?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Sangkatauhan
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries