settings icon
share icon

Mga katanungan patungkol sa Paglikha

Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagkalikha laban sa ebolusyon?

Ang pananampalataya sa Dios at ang siyensiya ba ay magkasalungat?

Ano ang Teorya ng Matalinong Disenyo (Intelligent Design)?

Ano ba ang edad ng daigdig? Gaano na katanda ang daigdig?

Ang baha ba sa panahon ni Noe ay pandaigdigan o pambansa lamang?

Bakit inilagay ng Diyos ang punongkahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama sa Hardin ng Eden?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga dinosaur? Mayroon bang dinosaur sa Bibliya?

Nangangahulugan ba na ang "mga araw" sa Genesis 1 ay literal na araw na may 24 oras?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa taong kweba, sinaunang tao, o mga taong Neanderthal?

Bakit may dalawang magkaibang kwento ng paglikha sa Genesis 1 at 2?

Ang teorya ng paglikha ba ay mapapatunayan ng siyensya?

Ano ang teorya ng agwat (gap theory)? Mayroon bang radikal na nangyari sa pagitan ng Genesis 1:1 at Genesis 1:2?

Ano ang theistic evolution (makadiyos na ebolusyon)?

Mga katanungan tungkol kina Adan at Eba?

Ang mga kuwento ba sa Bibliya ay kinopya lamang mula sa mga alamat at mitolohiya ng ibang relihiyon?

Bakit napakahalaga ang paniniwala tungkol sa paglikha ayon sa Bibliya?

Ginamit ba ng Diyos ang ‘Big Bang’ sa paglikha sa sansinukob?

Kanino natatakot si Cain pagkatapos niyang patayin si Abel?

Ano ang nangyari sa bawat araw ng paglikha?

Ano ang kuwento ng paglikha ayon sa Bibliya?

Paano nakakaimpluwensya ang mga paniniwala tungkol sa paglikha sa iba pang mga teolohiya?

Ano ang naging dahilan ng paglalaho ng mga dinosaur?

Ano ang pinakamagandang ebidensya/argumento para sa matalinong pagdidisenyo?

Ano ang mga depekto ng teorya ng ebolusyon?

Ang kasalanan ba talaga nina Adan at Eba ay ang pagkain ng isang piraso ng ipinagbabawal na bunga?

Saan ang lokasyon ng Halamanan ng Eden?

Lumikha ba ang Diyos ng ibang mga tao maliban kina Adan at Eba?

Ang pagkakatulad ba ng DNA ng tao at DNA ng chimpanzee ang ebidensya para sa teorya ng ebolusyon?

Ano ang leviathan?

Paanong nagkaroon ng liwanag sa unang araw ng paglikha kung ang araw ay nilikha sa ikaapat na araw?

Paano pinagkasya ni Noe ang lahat ng mga hayop sa Arko?

Magiging mahalaga ba ang pagkatuklas sa Arko ni Noe?

Mga katanungan tungkol sa Arko ni Noe: Gaano katagal ginawa ni Noe ang Arko?

Bakit hindi nagtaka sina Adan at Eba na nakikipagusap sa kanila ang isang ahas?

Ano ang nangyari sa Tore ng Babel?

Bakit nilikha ng Diyos ang napakalaking kalawakan at ang iba pang mga planeta kung ang buhay ay narito lamang sa mundo?

Mayroon bang ebidensya para sa pananaw na isang batang mundo?

Ano ang teorya ng abiogenesis? Ano ang kahulugan ng abiogenesis?

Dapat bang unawain sa literal ba paraan ang kuwento tungkol kay Adan at Eba?

Gaano na katanda ang kalawakan?

Ano ang prinsipyong tinatawag na anthropic?

Ano ang ibig sabihin ng paglikha na 'ex nihilo'?

Ano ang teorya ng araw-mahabang yugto ng panahon?

Paanong pinatutunayan ng DNA ang pagkakaroon ng isang Manlilikha?

Paanong naging makatarungan ang baha noong panahon ni Noe?

Ano ang argumento na tinatawag na "Diyos ng mga puwang"?

Ano ang ibig sabihin na inihahayag ng langit ang kaluwalhatian ng Diyos?

Ano ang hindi mababawasang pagkamasalimuot (irreducible Complexity)?

Si Jesus ba ang Manlilikha?

Anu-ano ang mga batas ng thermodynamics at paano ito magagamit bilang ebidensya para sa paglikha ng Diyos sa sansinukob?

Bakit sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng liwanag" sa Kanyang paglikha?

Ano ang paniniwala sa matandang mundo?

Posible ba ang teorya ng Pangea?

Ano ang progresibong pananaw sa paglikha at Biblikal ba ito?

Bakit sobrang nilalabanan ng siyensya ang katuruan tungkol sa paglikha?

Ano ang doktrina na tinatawag na binhi ng ahas?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Paglikha
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries