settings icon
share icon

Mga katanungan patungkol sa Pag-aasawa

Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-aasawa?

Pangmatagalang buhay may asawa - ano ang susi?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa diborsiyo at pag-aasawang-muli?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-iisang dibdib ng magka-ibang lahi?

Ano ang ipinapahintulot/o hindi ipinapahintuloy na gawin ng mag-asawang Kristiano sa pagtatalik?

Merong nga bang magkasing-puso? May itinakdang tao ba ang Dios na dapat mong mapangasawa?

Ako ay diborsyado. Maari ba akong muling magpakasal ayon sa Biblia?

Ang asawang babae ba ay kinakailangang magpasakop sa kanyang asawang lalake?

Paano ang tamang paraan ng pag-aasawa na naaayon sa Bibliya?

Ano ang ibig sabihin ng iiwan ang magulang at makikipisan sa asawa?

Mayroon pa bang pagaasawa sa langit?

Ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano kung ang kanyang asawa ay hindi mananampalataya?

Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang laman sa pagaasawa?

Bakit pinahintulutan ng Diyos ang pag-aasawa ng higit sa isa (polygamy) sa Bibliya?

Ang pangaabuso ba ay isang katanggap-tanggap na dahilan para sa pakikipagdiborsyo o pakikipaghiwalay?

Ano ang gagawin ng isang Kristiyano kung ang kanyang asawa ay nasangkot sa pangangalunya at nagkaroon ng anak sa labas?

Ano ang dapat na tugon ng Kristiyano kung siya ay pinagtataksilan ng kanyang asawa?

Ano ang kaibahan ng pagaasawang Kristiyano?

Ano ang pagkakaiba ng kasalang Kristiyano sa isang kasalang hindi Kistiyano?

Dapat ko bang ipagtapat ang aking pangangalunya sa aking asawa?

Ano ang mga Biblikal na pamantayan para sa diborsyo o paghihiwalay?

Ang pagaasawa ba ay makakahadlang sa iyong relasyon sa Diyos?

Ang muling pagaasawa ba pagkatapos ng diborsyo ay laging maituturing na pangangalunya?

Paano ko mapapanumbalik ang aking relasyon sa aking asawa?

Mali ba para sa magasawa na magtalik para lamang sa kasiyahan?

Ano ang ibig sabihin ng “huwag makipamatok”?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagaasawa ng mga bakla / pagaasawa sa pareho ang kasarian?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagiging asawang lalaki na isang Kristiyano?

Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagiging isang Kristiyanong asawang babae?

Ano ang kahulugan ng kasal?

Ano ang dapat gawin kung ang isang mag-asawa ay hindi magkasang-ayon sa pag-iikapu / kung magkano ang ibibigay?

Paano maiiwasan ng mga may-asawang Kristiyano ang emosyonal na pagtataksil?

Ano ang tanging dahilan kung kailan pinahihintulutan ni Jesus ang muling pag-aasawa pagkatapos makipagdiborsyo?

Bakit napopoot ang Diyos sa diborsyo?

Ano ang ibig sabihin na maging isang makadiyos na asawang lalaki?

Ano ang ibig sabihin ng makadiyos na asawang babae?

Gaano kadalas dapat magtalik ang magasawa?

Bakit napakamapinsala ang pagtataksil sa asawa?

Paano natin haharapin ang mga problema sa pagaasawa?

Kailan maaaring humingi ng payo ang magasawang Kristiyano patungkol sa kanilang problemang magasawa?

Dapat ba na makipagkaibigan ang isang lalaki o babaeng may asawa sa isang lalaki o babae na walang asawa?

Posible ba na makapagasawa ng maling tao?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa paghawak ng pera ng magasawa?

Ano ang layunin ng pagaasawa?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa muling pagaasawa pagkatapos na mamatay ang asawa?

May sinasabi bang anuman ang Bibliya tungkol sa tagumpay ng ikalawang pagaasawa?

Mali ba para sa isang Kristiyanong magasawa na magkaiba ang simbahang dinadaluhan?

Ano ang mga Biblikal na solusyon sa mga problema ng magasawa?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa hindi masayang pagsasama ng magasawa?

Ano ang ibig sabihin ng mga salitang "ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao?

Bakit ako dapat magasawa?

Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol pagtatalik ng magasawa?

Ano ang isang kabit? Bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga lalaki na magkaroon ng maraming asawa o kabit sa Bibliya?

Ang pangiiwan o pagtalikod ba ng asawa ay isang sapat na dahilan para sa diborsyo at muling pagpapakasal?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa muling pagpapakasal kung ang diborsyo ay nangyari bago ang kaligtasan?

Kung ang lalake ay maraming asawa, at siya’y naging isang Kristiyano, ano ang dapat niyang gawin?

Anong prinsipyo ng bibliya ang dapat ipatupad sa isang seremonya ng kasalang Kristiyano?

Sumusuporta ba ang Bibliya sa mga napagkasunduang kasalan?

Paano dapat tumugon ang isang Kristiyano sa isang pagsasama bilang magasawa ng walang pag-ibig?

Ano ang kahulugan ng mas mabuting mag-asawa kaysa hindi makapagpigil sa 1 Corinto 7:9?

Ano ang ibig sabihin ng Genesis 2:18 patungkol sa relasyon ng asawang babae sa kanyang asawa?

Ano ang ibig sabihin ng walang bahid dungis na sex (Hebreo 13:4)?

Dapat ko bang sabihin sa aking asawa ang tungkol sa aking adiksyon sa pornograpiya?

Sinasabi ba ng Bibliya kung ano ang tamang edad ng pag-aasawa?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa oral sex?

Maaari bang magkaroon ang isang Kristiyano ng kasama sa buhay ng walang legal na kasal?

Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa BDSM?

Ano ang kasunduan ng pagpapakasal sa panahon ng Bibliya?

Ano ang layunin ng dowry (Genesis 31:15)?

Ano ang bisa ng kasal sa mundo ngayon?

Maaari bang magpakasal muli ang mag-asawang naghiwalay na?

Ano ang dapat na tugon ng isang Kristiyano sa kakulangan ng pakikipagtalik sa asawa?

Ano ang dapat na pananaw ng mga Kristiyano sa pag-ibig/romansa?

Ayos lang ba na makipagtalik bago magpakasal kung alam mong pakakasalan mo ang isang tao?

Mali ba para sa mag-asawa na magkaroon ng magkahiwalay na bank accounts?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Pag-aasawa
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries