Mga katanungan patungkol sa mga Desisyon sa Buhay 

Mga katanungan patungkol sa mga Desisyon sa Buhay

Ano nga ba ang kahulugan ng buhay?

Papaano ko malalaman ang kalooban ng Diyos sa aking buhay?

Dapat bang magpadoktor ang Kristiyano?

Kailangan bang mag-ehersisyo ang Kristiyano? Ano ang sinasabi ng Bibliya patungkol sa pangangalaga sa kalusugan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kasong legal o paghahabla?

Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa sa pagsusundalo ng Kristiyano?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa layunin ng buhay?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pangungutang ng Kristiyano?

Dapat bang makisosyo sa negosyo sa isang hindi mananampalataya?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pananatiling walang asawa ng isang Kristiyano?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagpaparetoke ng mukha o katawan ng isang Kristiyano?

Dapat ba na magpaseguro o kumuha ng insurance ang isang Kristiyano?

Dapat ba na uminom ng pampakalma (anti-depressants) at mga gamot para sa sakit sa isip ang Kristiyano?

Dapat bang magpakonsulta ang isang Kristiyano sa isang psychologist / psychiatrist?

Bakit tinatanggihan ng mga tao si Hesus bilang kanilang Tagapagligtas?

Ano ang pananaw ng Kristiyano sa pagreretiro?

Si Hesus ba ay isang vegetarian (gulay lang ang kinakain)? Dapat ba na maging vegetarian ang isang Kristiyano?

Dapat bang maglaro ang mga Kristiyano ng video games?

Inaasahan ba ng Diyos na bomoto ang mga Kristiyano?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga babae na nagtatrabaho sa labas ng tahanan?

Dapat bang magpa-acupuncture/acupressure ang isang Kristiyano?

Paano tutugon ang mga Kristiyano sa mga pulubi?

Dapat bang pumunta ang mga Kristiyano sa mga bahay-aliwan?

Tama lang ba na magpa-tattoo kung ang ita-tattoo ay mga simbolo at salitang Kristiyano?

Paano ko malalaman ang nasa ng aking puso ay mula sa Diyos?

Ano ang ibig sabihin ng pananamit ng disente o mahinhin?

Ano ang dapat na maging pananaw ng Kristiyano sa environmentalism?

Ako ay isang Kristiyano na gumon sa paninigarilyo. Paano ako titigil?

Hanggang saan ang iyong pagtulong sa ibang tao na hindi ka nila pagsasamantalahan?

Kung marami kang pagkakautang, maaari ka bang pansamantalang tumigil sa pag-iikapu habang nagbabayad ng utang?

Paano ako magtitiwala sa Diyos kung nahaharap ako sa pagkatanggal sa trabaho, pagbawi sa hinuhulugang bahay o pagkalugi sa negosyo?

Ano ang tamang pananaw ng Kristiyano sa kayamanan?


Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa mga Desisyon sa Buhay