settings icon
share icon

Mga katanungan patungkol sa Banal na Espiritu

Sino ang Banal na Espiritu?

Kailan at papaano tinatanggap ang Banal na Espiritu?

Papaano ko malalaman kung ano ang aking mga espiritwal na kaloob?

Ano ba ang pamumusong sa Banal na Espiritu?

Papaano ba ako mapupuspos ng Banal na Espiritu?

Ano ba ang pagbautismo sa Banal na Espiritu?

Papaano ko malalaman kung ano ang aking Espiritwal na regalo?

Mayroon pa bang kaloob ng paghihimala ang Banal na Espiritu sa panahong ito?

Ano ba ang pagsasalita sa ibat-ibang wika? ang regalo ba na makapagsalita ng iba't-ibang wika ay para sa panahong ito?

Paano ang pamamahagi ng Diyos ng mga kaloob na espiritwal? Bibigyan ba ako ng Diyos ng kaloob na espiritwal na aking hinihingi?

Mararamdaman ba ng isang mananampalataya ang Banal na Espiritu?

Ano ang ‘filioque clause’?

Ano ang bunga ng Espiritu?

Ano ang ibig sabihin ng pighatiin / patayin ang ningas ng Banal na Espiritu?

Ano ang pananalangin sa Espiritu? Ang pananalangin ba sa Espiritu ay pananalangin sa ibang wika sa pagitan ng isang mananampalataya at ng Diyos?

Ano ang gawain ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay ngayon?

Biblikal ba ang pagtumba sa Espiritu?

Ang Banal na Espiritu ba ay umaalis pa sa isang mananampalataya?

Ano ang pagkakaiba sa talento at kaloob na espiritwal?

Ang pagsasalita ba sa ibang wika ay katibayan ng pagtanggap ng Banal na Espiritu?

Ano ang ibig sabihin ng paglakad sa Espiritu?

Ang "cessationism" ba o pagtigil ng ilang mga kaloob na espiritwal ay ayon sa Bibliya?

Ano ang “Charismatic movement” o kilusang Karismatiko?

Ano ang glossolalia o pagsasalita sa hindi naiintindihang wika?

Anu ano ang mga pangalan at titulo para sa Banal na Espiritu?

Ano ang Banal na Espiritu bilang tatak?

Ano ang layunin ng mga Biblikal na kaloob ng Espiritu na tinatawag na mga mahimalang tanda (sign gifts)?

Paanong ang Banal na Espiritu ay tulad sa isang apoy?

Ang kasarian ba ng Banal na Espiritu ay sa isang lalaki o babae o wala Siyang kasarian?

Ano ang gawain ng Banal na Espiritu sa Lumang Tipan?

Mayroon bang listahan ng mga espiritwal na kaloob?

Mayroon bang kahalagahan ang pagsusulit o imbentaryo para malaman ang espiritwal na kaloob na mayroon ang isang mananampalataya?

Dapat ba nating sambahin ang Banal na Espiritu?

Ano ang espiritwal na kaloob ng pagkilala sa mga espiritu?

Ano ang espiritwal na kaloob ng pagpapaliwanag sa mga wika?

Ano ang espiritwal na kaloob ng pagpapalakas ng loob?

Ano ang espiritwal na kaloob ng pananampalataya?

Ano ang espiritwal na kaloob ng pagpapagaling?

Ano ang espiritwal na kaloob ng mga pagtulong?

Ano espiritwal na kaloob ng pangunguna?

Ano ang espiritwal na kaloob ng kahabagan?

Ano ang espiritwal na kaloob ng panghuhula/propesiya?

Ano ang espiritwal na kaloob ng pagtuturo?

Ano ang espiritwal na kaloob ng salita ng karunungan at salita ng kaalaman?

Paano ko mararanasan ang paggabay ng Banal na Espiritu?

Bakit kalapati ang laging ginagamit na simbolo para sa Banal na Espiritu?

Ano ang ibig sabihin na ang Banal na Espiritu ang ating Mangaaliw?

Ang Banal na Espiritu ba ay isang persona?

Ano ang pananahan ng Banal na Espiritu?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng hayag na presensya ng Banal na Espiritu at ang walang hanggang presensya ng Diyos?

Ano ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa laki ng kapangyarihang taglay ng mga Kristiyano?

Ano paniniwala sa pagpapatuloy ng mga mahimalang kaloob ng espiritu (continuationism)? Ano ang isang continuationist?

Ang Banal na Espiritu ba ay Diyos?

Nagsalita ba si Jesus sa ibang mga wika?

Ano ang kahulugan ng salitang Hebreong “ruach"?

Ano ang pagbuhos ng Banal na Espiritu?

Ano ang Pag-aaral tungkol sa Banal na Espiritu?

Pagsusuri sa mga espiritwal na kaloob – ano ang iba’t ibang espiritwal na kaloob na binabanggit sa Bibliya?

Ano ang ginagawa ng Banal na Espiritu?Bumalik sa Tagalog Home Page

Mga katanungan patungkol sa Banal na Espiritu
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries