settings icon
share icon
Tanong

Gaano kabata ang isang tao upang pagtiwalaan si Hesus bilang Tagapagligtas?

Sagot


Walang edad na kinakailangang maabot para maranasan ang kaligtasan. Sinabi ni Hesus, "Pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin: sapagka't sa mga ganito ang kaharian ng langit" (Mateo 19:14). Kung nauunawaan na ng isang bata na siya ay nagkasala (Roma3:23), at namatay si Hesus upang bayaran ang kanyang kasalanan, (Roma 5:8; 6:23), at kung ilalagak niya ang kanyang pananampalataya kay Hesus para sa kanyang kaligtasan (Juan 3:16), maaari na niyang maranasan ang kaligtasan.

Hindi kailangang maunawaan ng isang bata ang lahat ng mga masalimuot na doktrina ng kaligtasan upang maranasan ang kaligtasan. Mahalaga para sa mga magulang na Kristiyano na tiyakin na nauunawaan ng kanilang mga batang anak ang mga pangunahing isyu (gaya ng nabanggit sa itaas), ngunit ang pangako ng Gawa 16:31 ay totoo hindi lamang para sa mga bata kundi pati rin sa matatanda: "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka."

Ang maliliit na bata, ipinanganak man ng mga magulang na mananampalataya o hindi mananampalataya ay mga hinirang ng Diyos, tinubos ng dugo ni Kristo at may gawa ng Banal na Espiritu sa kanilang mga puso at makapapasok sa langit (kung mamatay silang bata). Ang yugto ng kanilang buhay kung kailan mauunawaan nila ang mga bagay tungkol sa kaligtasan ay magkakaiba depende sa angking talino at kalagayan ng kanilang puso. May mga bata na likas na may malambot na puso at kung marinig nila ang katotohanan na namatay si Hesus para sa kanila, ay agad na tumutugon at naglalagak ng kanilang pagtitiwala kay Hesus. Ang iba naman ay maaaring maghintay pa ng ilang panahon upang maunawaan ang mga bagay tungkol sa kaligtasan. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang nakakaalam ng nilalaman ng puso ng tao at dapat tayong magtiwala na "hahanapin Niya at ililigtas ang nawawala (Lukas 19:10) ayon sa kanyang perpektong kalooban at panahon.

EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Gaano kabata ang isang tao upang pagtiwalaan si Hesus bilang Tagapagligtas?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon YouTube icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries