settings icon
share icon
Tanong

Kasalanan ba ang paglalasing?

Sagot


Ang paglalasing sa alkohol ay malinaw na ipinagbabawal sa Bibliya (Kawikaan 20:1; 23:20; 29–32; Isaias 5:22; Efeso 5:18). Maraming mga utos sa Banal na Kasulatan tungkol sa mga pag-uugali na dapat iwasan, tulad ng paglalasing, sekswal na imoralidad (1 Corinto 6:18), at pagsisinungaling (Kawikaan 6:16–17). Ngunit ang Bibliya ay higit pa sa isang tiyak na listahan ng “mga kasalanan”. Kapag tiningnan natin ito nang ganoon, nawawala tayo sa punto. Hindi gusto ng Diyos na gumawa tayo ng listahan at isaalang-alang ang lahat ng katanggap-tanggap. Ginagawa iyon ng mga Pariseo, at hindi natuwa si Jesus sa kanila (Lukas 11:42; Mateo 23:23). Ninanais ng Diyos ang pagsunod na nagmumula sa isang mapagmahal na puso na gustong maging katulad Niya (1 Pedro 1:15).

Ang paglalasing ay isang kasalanan, ngunit paano naman ang pag-inom ng katamtaman? Ang pag-inom ng alak ay naging paksa ng debate sa loob ng simbahan sa loob ng maraming siglo. Ilang taon na ang nakalilipas, itinuturing ng karamihan sa mga Kristiyano na ang pag-inom ng alak sa anumang halaga ay makasalanan. Ngayon ay may higit na pagtanggap na para sa katamtamang pag-inom ng alak sa mga Kristiyano. Noong panahon ng Bibliya, ang sinumang itinalaga para sa Diyos ay lubusang umiwas sa anumang bunga ng baging sa panahon ng kanyang pagtatalaga (Hukom 13:4; Levitico 10:9; Bilang 6:3; Lukas 1:15). Kung minsan ang alak ay sinasagisag ng makamundong kontaminasyon (Pahayag 18:3), at yaong mga tinawag sa paglilingkod bilang saserdote ay dapat umiwas dito kapag naglilingkod sa tabernakulo (Levitico 10:9). Ang gayong mga babala ay umakay sa maraming tagasunod ni Kristo na lubusang itigil ang alak, anupat itinuring na ang anumang paggamit nito ay hindi gawaing matalino. Bagama't ang pag-inom ng katamtaman ay hindi hinahatulan sa Kasulatan, ang pagkawala ng pagpipigil sa sarili, at maraming mga babala tungkol sa mapanirang kalikasan ng alkohol (Kawikaan 20:1; 31:4).

Sinasabi sa Efeso 5:18, “Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu”. Dalawang elemento ang inihahambing: alak at Espiritu Santo. Ang bawat isa ay may kapangyarihang kontrolin ang isip at pag-uugali ng isang tao—na may ibang mga resulta. Ang paglalasing ay humahantong sa pagkawala ng pagpipigil sa sarili; ang pagiging puspos ng Espiritu ay humahantong sa higit na pagpipigil sa sarili (Galacia 5:22–23). Hindi tayo maaaring kontrolin ng parehong espiritu ng alkohol at ng Banal na Espiritu nang sabay. Kapag pinili nating kumain ng mga bagay na nakakapagpabago ng isip, mas pinipili nating ibigay ang ating sarili sa kontrol ng isang bagay maliban sa Banal na Espiritu. Anumang bagay na kumokontrol sa ating isip, kalooban, at damdamin ay isang huwad na diyos. Ang sinumang panginoon na ating sinusunod maliban sa Panginoon ay isang diyus-diyosan, at ang pagsamba sa diyus-diyosan ay kasalanan (1 Corinto 10:14).

Ang paglalasing ay isang kasalanan. Maging ito ay alak, droga, o iba pang nakakahumaling na pag-uugali, sinabi ni Jesus, “Hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang panginoon” (Mateo 6:24). Kapag tayo ay nalasing sa alak o mataas sa droga, tayo ay naglilingkod sa isang panginoon maliban sa Diyos. Ang pagpili na sundin si Jesus ay nangangahulugan ng pagpili laban sa ating lumang makasalanang mga gawi at pamumuhay. Hindi natin maaaring sundin si Jesus at sundin din ang paglalasing, imoralidad, o makamundong pag-iisip (Galacia 2:20; Roma 6:1–6). Papunta sila sa magkasalungat na direksyon. Inilista sa 1 Corinto 6:10 ang mga maglalasing ay kasama sa mga “hindi magmamana ng kaharian ng Diyos.” Kapag pinili natin ang ating kasalanan, hindi rin tayo maaaring maging tagasunod ni Kristo (Galacia 5:19–21). Kapag pinili natin ang paglalasing sa kabila ng utos ng Diyos laban dito, pinipili natin ang pagsuway at hindi maaaring, sa ganoong kalagayan, ay makisama sa isang banal na Diyos na humahatol dito (Lukas 14:26–27; Mateo 10:37–38).EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Kasalanan ba ang paglalasing?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries