no an
settings icon
share icon
Tanong

Ano ang ibig sabihin ng pagiging walang moral ng isang bagay? Ano ang kawalan ng moralidad?

Sagot


Ang kawalan ng moralidad ay maaaring magkaroon ng dalawang kahulugan na magkaugnay ngunit magkaiba. Itinuturing nating walang moral ang isang bagay kung ito ay nasa labas ng larangan ng tama at mali. Halimbawa, ang kulay ay walang moral. Ang matematika ay walang moral o ni maaaring magkaroon ng anumang moral na paghusga dito. Walang likas na tama o mali sa kulay asul; ang equation 2 + 2 = 4 ay hindi isang pahayag ng moralidad. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay tinatawag na walang moral, nangangahulugan ito na wala siyang pakialam kung tama o mali ang isang aksyon. Gagawin ng isang walang moralidad na pulitiko ang lahat para manatili sa kapangyarihan—kasinungalingan, magnakaw ng mga boto, magbayad para sa pananahimik, atbp—nang walang pagsisisi sa kanyang mga aksyon.

Ang kawalan ng moralidad, gaya ng nauukol sa mga tao, ay kadalasang tumutukoy sa mga salita, kilos, o ugali. Ang mga pagpipilian ay karaniwang may moral na paghuhusga na inilalapat sa kanila sa ilang paraan, at ang isang tao na nagpapakita ng tahasang pagwawalang-bahala sa anumang moralidad na nauugnay sa kanyang mga pagpili ay sinasabing walang moral. Parang walang konsensya ang isang walang moral na tao.

Ang kawalan ng moralidad ay naiiba sa imoralidad dahil ang huli ay isang paglabag sa isang moral na alituntunin samantalang ang una ay kawalang-interes lamang dito. Ang isang walang moral na tao ay walang pakialam kung ang pagsisinungaling ay tama o mali; inaalala lang niya kung may pakinabang iyon sa kanya. Alam ng isang imoral na tao na ang pagsisinungaling ay mali, ngunit nagsisinungaling pa rin siya. Maraming tao ang maaaring mukhang walang moral ngunit sa katunayan sila ay imoral, dahil “ang mga kinakailangan ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso” (Roma 2:15).

Sa kabilang banda ng isyu ng kawalan ng moralidad ay ang mga taong mali ang pagkakabit ng moralidad sa mga walang moral na bagay. Ginawa ng mga Pariseo ang gawaing ito at pinanatiling nakakulong sa takot at paghatol ang karaniwang mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga alituntuning gawa ng tao (Mateo 23:4; Marcos 7:7). Karamihan sa mga huwad na relihiyon ay nag-uugnay ng moralidad sa mga walang moral na gawa o pagpili, gaya ng ginagawa ng ilang hidwang Kristiyanong denominasyon. Walang moral o imoral, halimbawa, ang paggamit ng Christmas tree; ang puno mismo at ang mga dekorasyon nito ay walang moral. Ngunit sinubukan ng ilan na gawing isyu sa moral ang pagkakaroon ng Christmas tree. Ang mga legal na tuntunin tungkol sa mga hairstyle, tela ng damit, istilo ng sapatos, o alahas ay iba pang mga halimbawa ng mga isyung walang moral na binibigyan ng katayuang moral ng mga taong walang awtoridad na gawin ito.

Ang moralidad ay nagsisimula at nagtatapos sa katangian ng Diyos. Anuman ang salungat sa kalikasan ng Diyos ay masasabing imoral; samakatuwid, kapag tayo ay kumikilos sa mga paraan na hindi nakalulugod sa Kanya, tayo ay kumikilos ng imoral. Kapag wala na tayong pakialam kung imoral ang pag-uugali natin, masasabi nating wala tayong moral. Tinatawag ito ng Roma 1:28 ng pagkakaroon ng isang “pasaway na pag-iisip.” Ang mga taong walang moral ay maaaring magkasala ng buong tapang ng walang maliwanag na konsensya o pagsisisi. Ang resulta sa isang taong imoral na patuloy na hindi nagsisisi ay kadalasang kawalan ng moralidad. Nadimlan ang kanyang konsensya. Tumigas ang kanyang puso. Ang pagmamataas ay pinalitan ang mga damdamin ng pagkakasala, na nagpapahintulot sa taong walang moral na gumawa ng mga karumal-dumal na gawain na lampas sa pang-unawa ng karamihan sa mga moral na tao.

Maliwanag sa Kasulatan na hindi binibigyang-daan ng Diyos ang mga taong walang moral (Roma 2:5). Tayong lahat ay tatayo sa harapan ng Diyos upang magbigay sulit sa ating buhay, kung itinuring natin ang ating sarili na moral, imoral, o walang moral (Mateo 12:36; Roma 14:12; 2 Corinto 5:10). Ang mga taong walang moral ay maaaring maging moral sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagsisisi (Ezekiel 11:19; 2 Corinto 5:17). Ang biyaya ng Diyos ay makapagpapalambot sa pinakamatigas na puso at babasag sa pinakamatigas na kalooban kapag sumuko tayo sa Kanyang karapatan na maging pamantayan ng moralidad (Efeso 2:8–9).EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Ano ang ibig sabihin ng pagiging walang moral ng isang bagay? Ano ang kawalan ng moralidad?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries