settings icon
share icon
Tanong

Dapat bang magsuot ng pantalon ang mga babaeng Kristiyano?

Sagot


Kung dapat o hindi dapat na magsuot ng pantalon ang mga babaeng Kristiyano ay isang isyu ng pagatatalo ng mga Kristiyano sa loob ng matagal na panahon. Maaaring ito ay isang isyu na nakapukaw ng atensyon sa nakalipas na ilang dekada. Ang katapatan ng isang anak na babae ng Diyos ay hindi ganap na nasusukat sa pamamagitan ng kasuutan na kanyang isinusuot kundi sa pamamagitan ng kanyang paglakad sa Espiritu (Galacia 5:16).

May isang talata sa Lumang Tipan na ginagamit ng ilan para talakayin ang pagsusuot ng pantalon ng mga babae: “Ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Sinumang gumawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos” (Deuteronomio 22:5). Ito ay isang utos para sa Israel para panatilihin ang pagkakaiba sa mga lalaki at babae sa kanilang pananamit; ito rin ay isang pagbabawal laban sa pagsusuot ng kasuutan ng ibang kasarian. Dahil walang Israelita ng panahong iyon ang nagsusuot ng pantalon na gaya sa ngayon—ang mga babae at lalaki ay nagsusuot ng magkaparehong istilo ng roba—dapat nating tanungin ang ating mga sarili kung paano natin ilalapat ang kautusang ito sa iba’t ibang kultura. Ang pangkalahatang prinsipyo ay dapat na magdamit ang mga babae at lalaki sa isang paraan na nararapat para sa kanilang sariling kultura na pinapanatili ang pagkakaiba sa kasarian. Hindi ipinagbabawal ng Deuteronomio 22:5 ang mga lalaki sa Scotland na magsuot ng palda at hindi rin nito pinagbabawalan ang mga babae na magsuot ng pantalon hangga’t hindi nila sinusubok na maging lalaki.

Ang diskusyon tungkol sa biyaya ng Diyos ay nararapat din sa isyung ito. Ang mga Kristiyano ay wala na sa ilalim ng kautusan; sa halip, pinawalang sala na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo (Roma 3:21–28). Ang mga sumasampalataya kay Jesus ay “patay” na sa mga pagbabawal ng kautusan. “Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa Kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya, tayo'y naglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu” (Roma 7:6). Ang isang mananampalataya ay hindi namumuhay sa legalismo, o sa lisensya, sa halip ay sa biyaya.

Naglalaman ang Bibliya ng mga utos patungkol sa mga partikular na uri ng kasuutan na dapat suutin ng isang babae. Hindi binabanggit sa kahit saang talata ang tungkol sa maiksing palda, o pantalon. Ang isyu sa Kasulatan ay kahinhinan gayundin ang pagkakaiba sa kasarian. Sinabihan ni Pablo ang mga babaeng Kristiyano patungkol sa kanilang pananamit: “Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang maging palamuti nila ay ang mabubuting gawa, gaya ng nararapat sa mga babaing itinuturing na maka-Diyos” (1 Timoteo 2:9–10). Ang mga babaeng sumasamba sa Diyos ay dapat na angkop ang kasuutan, at ang kanilang pagpili sa kanilang isusuot ay dapat na sumasalamin sa pagpapakumbaba hindi sa pagyayabang; sa kaayusan, hindi sa panlilimahid o karumihan; at sa pagiging katamtaman, hindi basta na lang.

Ang isyu ng pagsusuot ng pantalon ng mga babaeng Kristiyano ay kinakailangang talakayin ng may biyaya. Sa kasulatan, ang isang babae ay dapat na magdamit ng mahinhin na angkop sa kanyang kasarian at okasyon. May pantalon ba na sadyang ginawa para sa mga babae na mahinhin pa rin at angkop para sa ilang sitwasyon? Oo, at malaya ang mga babaeng Kristiyano na suutin ang mga iyon. May utos ba sa Bibliya na dapat magsuot ang isang babae ng pantalon? Wala, at malaya ang mga babaeng Kristiyano na magsuot ng palda at pormal na damit kung iyon ang kanilang nais. Ang bagay na ito ay nakasalalay sa budhi ng isang babae sa harapan ng Diyos. “Pinagpala ang taong hindi sinusumbatan ng kanyang budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay na pinaniniwalaan niyang tama” (Roma 14:22).

Habang itinutuon ng mga babae ang kanilang pansin sa kanilang panloob na pagkatao, ang Diyos ang bahala sa kanilang panlabas at alam natin na “ang bawat isa ay magsusulit sa Diyos ng lahat na kanyang ginagawa” (Roma 14:12). Hindi ang isang hindi nagsusuot ng pantalon o isang nagsusuot lamang ng palda ang dapat humatol sa kanyang kapatid kay Cristo.

EnglishBumalik sa Tagalog Home Page

Dapat bang magsuot ng pantalon ang mga babaeng Kristiyano?
Ibahagi ang pahinang ito: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries