Vad är en lämplig nivå av intimitet före äktenskapet?


Fråga: Vad är en lämplig nivå av intimitet före äktenskapet?

Svar:
Efesierbrevet 5:3 säger: "Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga." Allt som kan antyder sexuell omoral är olämplig för en kristen. Bibeln ger oss inte en lista över vad som utgör en antydning eller berättar vilken fysisk aktivitet som är godkända för ett par att utföra före äktenskapet. Men bara för att Bibeln inte uttryckligen tar upp frågan betyder det inte att Gud godkänner "pre-sexuell" aktivitet före äktenskapet. I sin natur syftar förspel till att få en redo för sex. Logiskt då bör förspel begränsas till gifta par. Allt som kan betraktas som förspel bör undvikas tills äktenskapet.

Om det finns någon som helst tvekan om en aktivitet är rätt för ett ogift par, bör det undvikas (Rom 14:23). All sexuell och pre-sexuell aktivitet bör begränsas till gifta par. Ett ogift par bör undvika all aktivitet som kan locka till sex, som ger intryck av omoral eller som skulle kunna betraktas som förspel. Många pastorer och kristna rådgivare rekommenderar starkt att par inte går längre än att hålla händerna, kramar och pussar före äktenskapet. Ju mer ett gift par måste dela enbart sinsemellan, desto mer speciell och unik blir den sexuella relationen i detta äktenskap.

English
Återvänd till den svenska hemsidan

Vad är en lämplig nivå av intimitet före äktenskapet?"

Ta reda på hur man ...

Tillbringa evigheten med GudFå förlåtelse från Gud