settings icon
share icon
Otázka

Je možné znovuzrodené panenstvo?

Odpoveď


Znovuzrodené panenstvo je tvrdenie, že po pohlavnom styku môže byť osoba obnovená do panenstva duchovnou obnovou, sľubom sexuálnej čistoty až do manželstva a prosbou o odpustenie od Boha. Niektoré ženy zašli v myšlienke znovuzrodeného panenstva tak ďaleko, že sa dokonca nechali operovať, aby sa fyzicky obnovili do „panenského“ fyzického/sexuálneho stavu.

Tlak na niektorých kresťanov, aby sa stali „znovuzrodenými pannami/icmi“, je pravdepodobne spôsobený strachom z odsúdenia zo strany kresťanských bratov a sestier alebo možno strachom, že Boh neprijme osobu, ktorá mala predmanželský sex, ak nepodnikne kroky na to, aby sa stala „znovuzrodenou pannou“. Ani jeden z týchto dôvodov by nás nemal znepokojovať, pretože Boh ponúka odpustenie a milosť všetkým, ktorí prosia s úprimným srdcom (1. Jánov 1:9). Nemusíme sa snažiť sami pre seba obnoviť to, čo v nás Boh už duchovne obnovil.

Biblia hovorí, že keď sa znovu narodíme, sme novým stvorením, naše staré ja je mŕtve a odišlo a máme nový život, ktorý nám dáva Boží Duch Svätý (2. Korinťanom 5:17). To znamená, že Boh sa rozhodol, že si už nebude pamätať naše predošlé previnenia (Jeremiáš 31:34), vrátane straty panenstva pred manželstvom. Naše hriechy sú od nás vzdialené ako východ od západu (Žalmy 103:12). Niet absolútne žiadnych pochybností o tom, že Boh odpustí sex pred manželstvom. Božia láska k človeku sa nezmenšuje kvôli chybám, ktoré tento človek urobil.

Avšak hoci sa nám naše hriechy už nepočítajú, sú stále veľmi reálne a stále prinášajú pozemské dôsledky. Keď sa raz nejaký čin stane, je to hotové. Preto nie je možné vyhlásiť sa za fyzicky znovuzrodené panenstvo, rovnako ako nie je možné zvrátiť následky iných hriechov, ktoré spáchame. Čo však môžeme zanechať, sú pocity viny spojené s tým, že sme mali predmanželský sex. Tento druh viny môže spôsobiť, že začneme pochybovať o moci Božieho odpustenia, pretože si nedokážeme odpustiť. Môžeme byť tyranizovaní svojimi emóciami a cítiť, že sme príliš zlí na to, aby nám bolo odpustené. Existuje na to niekoľko dôvodov. Po prvé, svedomie hovorí proti odpusteniu. Svedomie sa zaoberá vinou a odsúdením, nie milosťou a milosrdenstvom. Po druhé, satan je „žalobca bratov“ (Zjavenie 12:10) a urobí všetko pre to, aby zastrel Božiu lásku a milosrdenstvo. Satan je však klamár a otec lži (Ján 8:44). Keď si uvedomíme, že je preňho výhodné, aby nás znehybnil pocit viny, môžeme odmietnuť jeho lži, primknúť sa k zasľúbeniam Písma, skutočne uveriť, že sme mŕtvi hriechu, a začať žiť pre Boha v Kristovi (Rimanom 6:11).

Spomeňte si na apoštola Pavla - bol pohltený hnevom proti Kristovi a „vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení“ (Skutky 9:1), bol plný rúhania a bezbožnosti, a predsa mu Boh odpustil a Pavla urobil svojou vyvolenou nádobou, aby hlásal evanjelium celému svetu. Pavol hovorí Korinťanom, že hoci niektorí z nich boli modloslužobníkmi, cudzoložníkmi, mužskými prostitútkami, homosexuálmi, zlodejmi, opilcami, ohováračmi a podvodníkmi (1. Korinťanom 6:9-12), predsa boli vďaka nekonečnej dobrote a bezplatnej Božej milosti obmytí od špiny a viny svojich hriechov, ospravedlnení Kristovou spravodlivosťou, posvätení Kristovým Duchom a ozdobení vzácnou Kristovou milosťou, svätí a dokonalí pred Bohom. Keď poznáme Božie odpustenie v Kristovi, ako by sme sa mohli držať svojich pocitov viny?

Kresťan, ktorý urobil chybu v sexe pred manželstvom, by sa mal namiesto snahy o znovuzrodené panenstvo radšej zaviazať Bohu a zdržať sa pohlavného styku až do manželstva. Nárok na znovuzrodené panenstvo nie je biblický. Veriť celým srdcom v Božie úplné odpustenie a rozhodnúť sa žiť spravodlivo a spôsobom, ktorý sa mu páči - to je biblické.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je možné znovuzrodené panenstvo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries