settings icon
share icon
Otázka

Je zneužívanie prijateľným dôvodom na rozvod?

Odpoveď


Biblia nespomína nič o zneužívaní v manželstve ako o dôvode na rozvod, hoci je zrejmé, ako má manželstvo podľa Boha vyzerať (Efezanom 5:22-33), a zneužívanie je v rozpore so všetkým zbožným. Fyzické násilie voči manželskému partnerovi je nemorálne a nikto by ho nemal tolerovať. Nikto by nemal zostať v nebezpečnom prostredí, či už ide o člena rodiny, priateľa, zamestnávateľa, opatrovateľa alebo cudzinca. Fyzické násilie je tiež v rozpore so zákonom a v prípade, že dôjde k násiliu, mali by byť ako prvé kontaktované občianske orgány.

Manželský partner, ktorý je zneužívaný, by mal okamžite vyhľadať bezpečné miesto. Ak sú do prípadu zapojené deti, mali by byť tiež chránené a vyvedené zo situácie. Na odlúčení od zneužívateľa nie je nič nebiblické; v skutočnosti je morálne správne chrániť seba a svoje deti.

Biblia nikdy neprikazuje rozvod, dokonca ani v prípade zneužívania. Biblia uvádza dva prijateľné dôvody rozvodu: opustenie kresťana neveriacim manželom (1. Korinťanom 7:15) a cudzoložstvo (Matúš 5:32). Keďže Biblia neuvádza zneužívanie ako prijateľný dôvod rozvodu, snažíme sa obmedziť naše rady na separáciu.

Boh pripúšťa rozvod v prípade opustenia a cudzoložstva, ale ani tieto okolnosti automaticky nevyvolávajú rozvodové konanie; rozvod je stále poslednou možnosťou. V prípade nevery je pre dvoch kresťanov lepšie sa zmieriť ako rozviesť. Je lepšie rozšíriť odpustenie a lásku, ktorú nám Boh zadarmo dáva (Kolosanom 3:13). Zmierenie s násilníkom je však ďaleko odlišné. Zmierenie s násilným partnerom úplne závisí od toho, či násilník dokáže svoju spoľahlivosť, čo môže trvať roky - ak sa tak vôbec stane. Odlúčenie od zneužívajúceho partnera je pravdepodobne dlhodobé.

Po stanovení odlúčenia má násilník povinnosť vyhľadať pomoc. V prvom rade by mal hľadať Boha. „Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí“ (Matúš 7:8). Boh má moc uzdravovať jednotlivcov a vzťahy. On musí byť Pánom našich životov, Pánom nášho majetku a Hlavou našich domácností. Psychologická pomoc a právne obmedzenia (zákaz priblíženia) násilníka sú tiež vhodné a takéto nástroje sú dôležité pre proces jeho zmeny.

Ak násilník preukáže overiteľnú zmenu, nezávisle potvrdenú, vzťah sa môže obnoviť s veľkou opatrnosťou. Manžel aj manželka sa musia zaviazať na Božiu cestu a rozvíjať svoj vzťah s Bohom prostredníctvom Krista. „Odvráť ma od klamlivej cesty, z milosti daruj mi svoj zákon. Zvolil som si cestu pravdy, tvoje právne predpisy mám pred sebou“ (Žalmy 119:29-30). Tento záväzok voči Bohu by malo sprevádzať intenzívne poradenstvo od dôveryhodného pastora alebo veriaceho licencovaného poradcu. Poradenstvo by mali absolvovať najprv jednotlivo, potom ako pár a nakoniec ako celá rodina, pretože všetci potrebujú pomoc pre zahojenie. Zmena je možná pre zneužívajúceho človeka, ktorý sa úprimne kajá a pokorne odovzdáva Pánovi (2. Korinťanom 3:18).

Existuje niekoľko „červených vlajok“, na ktoré sa treba zamerať pred vstupom do trvalého vzťahu. Bohužiaľ, tieto ukazovatele nemusia byť viditeľné, kým sa neuskutoční svadba, pretože mnohí zneužívatelia sú zruční v skrývaní svojej skutočnej povahy. Krátky zoznam vecí, na ktoré si treba dávať pozor, však zahŕňa iracionálnu žiarlivosť, potrebu mať všetko pod kontrolou, prchkú povahu, krutosť voči zvieratám, pokusy izolovať druhú osobu od jej priateľov a rodiny, zneužívanie drog alebo alkoholu a nerešpektovanie hraníc, súkromia, osobného priestoru alebo morálnych hodnôt. Ak na osobe, s ktorou vstupujete do vzťahu, vidíte niektorý z týchto varovných znakov, vyhľadajte radu niekoho, kto je oboznámený so situáciami zneužívania.

Ak ste práve teraz v situácii zneužívania, či už je zneužívateľom manželský partner, rodič, dieťa, vychovávateľ, učiteľ, príbuzný alebo ktokoľvek iný, vedzte, že Boh nechce, aby ste v tejto situácii zostali. Nie je Božou vôľou, aby ste prijímali fyzické, sexuálne alebo psychické zneužívanie. Odíďte z tejto situácie, nájdite niekoho, kto vám pomôže zostať v bezpečí, a okamžite zapojte orgány činné v trestnom konaní. Počas toho všetkého sa modlite za Božie vedenie a ochranu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je zneužívanie prijateľným dôvodom na rozvod?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries