Je to v poriadku, ak pár žije spolu pred manželstvom?


Otázka: Je to v poriadku, ak pár žije spolu pred manželstvom?

Odpoveď:
Odpoveď na túto otázku závisí do značnej miery na tom, čo myslíme pod „žitím spolu“. Ak to znamená mať sexuálny vzťah, tak potom je to rozhodne nesprávne. Predmanželský sex je v Písme opakovane odsudzovaný, spolu s inými formami sexuálnej nemorálnosti (Skutky 15:20; Rímskym 1:29; 1 Korintským 5:1; 6:13, 18; 7:2; 10:8; 2 Korintským 12:21; Galatským 5:19; Efezským 5:3; Kolosenským 3:5; 1 Tesalonickým 4:3; Júda 7). Biblia podporuje úplnú zdržanlivosť mimo (a pred) manželstvom. Sex pred manželstvom je presne tak zlý, ako cudzoložstvo a iné formy sexuálnej nemorálnosti, pretože vo všetkých nastáva sex s niekým, s kým niesme zosobášení.

Ak „žiť spolu“ znamená bývať v tom istom dome, tak to je potom už iná otázka. V konečnom dôsledku nie je nič zlé na tom, keď muž a žena žijú spolu v tom istom dome – ak sa nedeje nič nemorálne. Avšak, problém nastáva v tom, že tam je prítomný náznak nemorálnosti (1 Tesalonickým 5:22; Efezským 5:3) a mohlo by to byť obrovským pokušením pre nemorálnosť. Biblia vraví, aby sme pred nemorálnosťou utekali, nie aby sme sa vystavovali neustálym pokušeniam nemorálnosti (1 Korintským 6:18). Potom je tam tak isto problém toho, ako to všetko vyzerá. O páre, ktorý žije spolu sa predpokladá, že spolu spí – jednoducho tak sa to vníma. Aj napriek tomu, že bývanie v tom istom dome nie je samo o sebe hriešne, aj napriek tomu sa tam vyskytuje tento „náznak“ hriechu. Biblia nám vraví, aby sme sa vyhýbali náznakom zla (1 Tesalonickým 5:22; Efezským 5:3), aby sme utekali pred nemorálnosťou a aby sme nespôsobili, že iný sa budú potkýnať alebo budú urazení. A teda výsledok je, ak muž a žena žijú spolu mimo manželstva, tak to nie je Bohu na slávu.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Je to v poriadku, ak pár žije spolu pred manželstvom?

Zistite, ako ...

Strávte večnosť s BohomPrijať odpustenie od Boha