settings icon
share icon
Otázka

Čo je to základné a čo zvláštne zjavenie?

Odpoveď


Základné a zvláštne zjavenia sú spôsoby, akými Boh zjavuje seba ľudstvu. Základné zjavenie sa týka základných právd, ktoré môžeme poznať skrze prírodu. Zvláštne zjavenie sa týka konkretnejších právd, ktoré môžeme spoznať skrze nadprirodzené.

O základnom zjavení Žalm 19:2-5 hovorí: „Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha. Deň dňu odovzdáva zvesť, noc noci podáva poznanie. Niet reči, nieto slov, nepočuť ich hlas. Ich zvuk sa nesie po celej zemi a ich slová až na okraj sveta. Na nich postavil slnku stan.“ Podľa tohto oddielu, Božia existencia a sila je zjavná skrze vesmír. Poriadok, zložitosť a zázrak stvorenia hovoria o existencii silného a slávneho Stvoriteľa.

Základné zjavenie sa spomína aj v Rimanom 1:20: „Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie.“ Ako Žalm 19, tak aj Rimanom 1:20 učia, že Božia večná sila a božská príroda sú viditeľné z toho, čo stvoril a nieto výhovorky pre popieranie týchto faktov. S týmito oddielmi na mysli, definícia základého zjavenia by bola: „zjavenie Boha všetkým ľuďom, po všetky časy a na všetkých miestach dokazuje to, že Boh existuje, je inteligentný, silný a nadprirodzený“.

Zvláštne zjavenie je spôsob, akým Boh prejavuje seba cez zázraky. Zvláštne zjavenie zahŕňa fyzické prejavy Boha, sny a vízie, napísané Božie slovo a najdôležitejšie – Ježiša Krista. Biblia hovorí o mnohých fyzických prejavoch Boha (1. Mojžišova 3:8; 18:1; 2. Mojžišova 3:1-4; 34:5-7), tiež Biblia hovorí o tom, ako Boh hovorí skrze sny (1. Mojžišova 28:12; 37:5; 1. Kráľov 3:5; Daniel 2) a vízie (1. Mojžišova 15:1; Ezechiel 8:3-4; Daniel 7; 2. Korinťanom 12:1-7).

Prvoradý význam pri zjavení Boha má Jeho slovo, Biblia, ktorá je zároveň aj zvláštnym zjavením. Boh zázračne viedol autorov Písma, aby presne zapísali Jeho slovo a zároveň používal ich štýl a osobnosti. Slovo Božie je živé a účinné (Židom 4:12). Je inšpirované, prospešné a dostatočné (2. Timoteovi 3:16-17). Boh určil, aby Jeho pravda nadobudla písomnú podobu, lebo poznal nepresnosť a nespoľahlivosť ústneho prenosu. Tiež vedel, že sny a vízie sa môžu zle pochopiť. Preto sa Boh rozodol, že všetko, čo ľudstvo potrebuje, aby vedelo o Ňom, ako aj o tom, čo On očakáva a čo vykonal, zapíše do Biblie.

Zvrchovaná forma zvláštného zjavenia je sám Ježiš Kristus. Boh sa stal človekom (Ján 1:1, 14). Židom 1:1-3 hovorí o tom najlepšie: „Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. Tento (Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov.“ Boh sa stal človekom v osobe Ježiša Krista, aby bol ako my, aby nám dal príklad, učil nás, zjavil nám seba samého a čo je najzvláštnejšie, aby nám zabezpečil spasenie tak, že ponížil seba až do smrti na kríži (Filipanom 2:6-8). Ježiš Kristus je zvrchované zvláštne zjavenie Boha.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to základné a čo zvláštne zjavenie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries